Ċirkulari mid-Djoċesi ta’ Għawdex: “Talb għall-ħarsien tas-saħħa”

CaptureIt-Tnejn, 9 ta’ Marzu 2020. Ċirkulari mid-Djoċesi ta’ Għawdex – TALB GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA

Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ knejjes u Superjuri reliġjużi

Nixtiequ nħeġġukom biex nitolbu ħalli naqilgħu mingħand Alla l-grazzja tas-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u biex titrażżan u titwaqqaf il-Coronavirus (COVID-19) fid-dinja. Nitolbu għal dawk kollha milquta u għal dawk kollha li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet b’risq is-saħħa. Continue reading “Ċirkulari mid-Djoċesi ta’ Għawdex: “Talb għall-ħarsien tas-saħħa””