L-Evanġelju tal-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017

Henjin dawk li jmutu fil-Mulej

37. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 18 ta’ Ottubru 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq inqiegħed f’konfront ma’ xulxin it-tama Nisranija u r-realtà tal-mewt, realtà li ċ-ċiviltà moderna tagħna dejjem iżjed qed tipprova tħassar. Hekk, meta tasal il-mewt, għal min ikun qrib tagħna u għalina stess, insibu ruħna m’aħniex imħejjija, sajma wkoll mill-“alfabett” meħtieġ biex nistgħu ngħaqqdu kliem li jagħmel sens madwar il-misteru tagħha, li xorta waħda jibqa’.

Continue reading Henjin dawk li jmutu fil-Mulej