L-Evanġelju tat-Tnejn, 23 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 13-21

Xi tilwima kien hemm żgur. Xi ħadd mill-folla għolla leħnu u talab lil Ġesù biex jagħmilha ta’ mħallef jew avukat. Jista’ jkun li l-ispejjeż tal-avukati u l-rati kienu jixbħu lil tallum u dan dehrlu li seta’ jieħu raġun bla spejjeż.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 23 ta’ Ottubru 2017”