Archive

Archive for November, 2017

Religious counsellors ġodda fl-iskejjel tal-Istat

November 25, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgha, 24 ta’ Novembru 2017: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar tmien religious counsellors ġodda sabiex jikkontribwixxu fil‑ħidma pastorali f’għadd ta’ skejjel tal‑istat. Huma ser jingħaqdu mat‑tim ta’ 21 religious counsellor li qed jagħmlu ħidma pastorali fid‑diversi skejjel medji u sekondarji.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tas-Sibt, 25 ta’ Novembru 2017

November 25, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 20, 27-40
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Is-Sadduċej kienu partit, li wrajh kellu sezzjoni mdaqqsa tal-poplu Lhudi fi żmien Ġesù li kienu jqishu lilhominushom il-Ġusti, dixxipli tal-ewwel qass il-kbir Sadok, ħafna minnhom, kienu nobbli u għonja. Kellhom fergħa ta’ tagħlim li żviluppat għal rasha. Fost l-oħrajn kienu jiċħdu li għall-bniedem ma jeżisti xejn wara l-mewt, la jeżistu anġli u l-anqas spirti, raġunament ta’ ħafna li huma għonja u moħħhom mistrieħ fuq ġidhom.
Read more…

135 jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

November 24, 2017 Leave a comment

135 persuna temmew b’suċċess wieħed minn 16‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Knisja f’Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar il‑Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017, fil‑Kappella tas‑Seminarju, Tal‑Virtù, ir‑Rabat, u tmexxiet mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Mosta u jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju

November 24, 2017 Leave a comment

Il‑Ġimgħa, 24 ta’ Novembru, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Mosta u wara jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju, il‑Mosta

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017

November 24, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 45-48

F’dan l-aħħar jiem smajna lil Ġesù jitkellem dwar dak li kellu jġarrab, iwissi dwaru u jabqad it-triq lejn Ġerusalemm, miexi quddiem dawk li jimxu warajh. Rajnieh fuq l-għolja taż-żebbuġ jibki d-dnub kollettiv ta’ ġensu; id-dnub tal-għebusija tal-qalb li ttieħed bħan-nar minn nies ta’ żmienu.
Read more…

Pit stop bomba!

November 24, 2017 Leave a comment

Naħseb li mhux l-ewwel darba li rajtu bħali tiġrija tal-Formula wieħed. Kif jibdew għaddejjin il-karozzi maċ-ċirkwit? Veru? Altru meta jgħaddu fil-kurvi u altru meta jgħaddu mid-dritt. Kemm ivenvnu meta jgħaddu mid-dritta! Kemm-il karozza tibda’ tiġri! U anki twerżaq! Mhux l-ewwel darba li ħsibtha li se tinqata’ mill-art ħa ttir fil-beraħ tas-smewwiet!

Read more…

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017

November 23, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija. Read more…

Categories: Il-Leħen