Archive

Archive for November, 2017

Getting to know Jesus

November 30, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Many books, articles have been written about Jesus. Many films about Jesus have also been made. Also, on the internet one can find endless information about Jesus. All these can help or disrupt you from getting to know Jesus. This depends solely if the source is genuine or not.
Read more…

Categories: By George Calleja

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B

November 30, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 3 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B. Dan huwa l-ewwel Ħadd tas-Sena Liturġika li bih il-Knisja tagħti bidu għal Żmien l-Avvent.

Be merciful to them!

November 30, 2017 Leave a comment

In a world and a society wherein hatred, strife, party spirit, dissension, enmity, anger, conflict and so forth are running supreme how consoling is the reality that evil is overcome with good (see Rom 12:21). Evil fades away before the mighty power of goodness!

Read more…

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena B

November 30, 2017 Leave a comment

Powerpoint tal-Ewwel Ħdd tal-Avvent, Sena B. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … L-1 Hadd tal-Avvent Sena B

Categories: PP tal-Ħadd

L-Evanġelju tal-Ħamis, 30 ta’ Novembru 2017

November 30, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 4: 18-22

Tgħid għaliex l-ewwel tnejn kienu sajjieda aħwa? U t-tieni tnejn ukoll.

San Luqa jgħidilna li Ġesù lemaħ żewġ aħwa. L-aħwa ma jingħarfux jekk xi ħadd jew huma stess ma jgħidulekx. U ma kienx kuntent b’sett wieħed. It-tieni, kienu aħwa wkoll. L-ewwel tnejn ikalaw ix-xbiek il-baħar u t-tieni tnejn iħejju x-xbiek biex ikalawh.
Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 29 ta’ Novembru 2017

November 29, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 12-19

L-ewwel qarrejja ta’ Luqa u dawk li semgħuhom fil-laqgħat ta’ nhar ta’ Sibt filgaħxija kienu jafu sew x’qed jgħid Ġesù; kienu jifhmuh għax kienu għaddejjin minnu; kienu għaddejjin mis-siegħa tat-tiġrib. Probabilment kienu qed jaqraw u jsimgħu dan il-kliem, f’xi mkien fil-moħbi, fid-dlam f’tensjoni kbira għax jafu li waqt li qed jisimgħuh seta’ jseħħ fuqhom minn ħin għall-ieħor. Makienx l-ewwel darba li ġara u lanqas kien se jkun tal-aħħar. U dak l-aħħar għadu fostna sallum.
Read more…

Fis-sbuħija tal-Immakulata Kunċizzjoni aħna naraw tassew il-glorja tal-Mulej u l-qawwa tas-salib

November 28, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof fil-bidu tan-Novena bi tħejjija għall-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Read more…