Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena “B”

Vanġelu (Mk. 1. 21-28): Ġesu, mal-erba’ dixxipli ġodda, imur Kafarnahum.  Inzerta s-Sibt, allura marru s-sinagoga.  Din kienet viċin tad-dar tal-familja ta’ Pietru, fejn Ġesu u d-dixxipli Tiegħu spiss kienu jgħaddu jistrieħu.  Din id-dar kienet speċi ta’ “headquarters” ta’ Ġesu u d-dixxipli matul it-tliet snin tal-ħajja pubblika Tiegħu.  Ġesu għażel Kafarnahum għax in-nies t’hemm kienu aktar disposti biex jilqgħu l-Aħbar it-Tajba.  Continue reading Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena “B”

Il-Ġimgħa Ekumenika 2020 f’Malta

L-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018: Kif ġa konna ħabbarna minn dan is-sit nhar it-Tnejn li għadda, illum kien konfermat uffiċjalment fi stqarrija publikata mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta li s-Santa Sede u l-Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes f’Ġinevra għażlu lil Malta biex fis-sena 2020 tkun il-Kapitali tal-Ekumenika Dinjija, bir-responsabbiltà li tħejji t-tema u r-riflessjoni għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Continue reading Il-Ġimgħa Ekumenika 2020 f’Malta

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 4, 1-20

Wara ż-żjara li saritlu minn qrabatu li rieduh jeqaf mill-predikazzjoni tiegħu biex jisma’ dak li kellhom x’jgħidulu huma, Ġesù jirrifletti permezz ta’ din il-parabbola – il-bidwi li ħareġ jiżra’ u li fiha jgħidilna x’jiġri miż-żerriegħa. Hija riflesjoni fuq il-kelma li ġie biex iwassal. Hu stess ifisser dak likien qed jgħid. Hu kien jaf x’qed iseħħ, iżda ried lil dawk li jisimgħuh jifhmu huma wkoll.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018