Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani għadhom kemm ħarġu għadd ta’ ħarġiet li dettalji dwarhom jihru hawn taħt.  Min hu interessat jista’ jagħmel kuntatt ma’ Patri Wistin Vella OCD fuq 99054161.  Inkella jikteb email fuq avvella@gmail.com.  L-Indirizz postali huwa Patrijiet Karmelitani Tereżjani. Santwarju Santa Tereża.  Triq il-Wied, Birkirkara. BKR 9010.

Ara aktar dettalji dwar dawn il-publikazzjonijiet hawn taħt ..

Continue reading Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …

Festa ta’ San Ġwann Bosco fl-Oratorju Don Bosco f’Għawdex

Tħabbar il-programm tal-Festa ta’ San Ġwann Bosco ċelebrata fl-Oratorju Don Bosco, Victoria, Għawdex. In-Novena tal-festa bdiet il-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2017 filwaqt li s-Solennità tkun ċelebrata il-Ħadd, 4 ta’ Frar.  Dakinhar issir ukoll konċelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech bis-sehem, tal-Kor Laudate Pueri.   Ara aktar dettalji tal-programm fil-poster minn hawn …   poster

Il-Knisja hi mara u omm

Il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Għall-Papa Franġisku l-predikazzjoni tal-verità, tal-fidi sinċiera, dejjem hi bluha, magħmula minn xhieda konkreta qabel tkun mistqarra bil-kliem u hi ċċentrata fuq il-‘paternità’ u l-‘maternità’, għax il-Knisja hi mara u tiġġenera bħalma tagħmel l-omm.

Continue reading Il-Knisja hi mara u omm

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar 2018