The Evolving Role of Episcopal Conferences.

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Frar 2018: Mons. Prof. Hector Scerri għadu kemm ippubblika ktieb li jġib l-isem The Gentle Breeze from the Peripheries. The Evolving Role of Episcopal Conferences. Dan il-ktieb interessanti jistudja kif il-Papa Franġisku, fil-ministeru tiegħu bħala Isqof ta’ Ruma, mhux biss jagħti valur lid-dokumenti li joħorġu l-Konferenzi tal-Isqfijiet madwar id-dinja, imma wkoll jinserixxi siltiet jew ħsibijiet minn dawn id-dokumenti fil-Maġisteru Pontifiċju. Continue reading “The Evolving Role of Episcopal Conferences.”

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani għadhom kemm ħarġu għadd ta’ ħarġiet li dettalji dwarhom jihru hawn taħt.  Min hu interessat jista’ jagħmel kuntatt ma’ Patri Wistin Vella OCD fuq 99054161.  Inkella jikteb email fuq avvella@gmail.com.  L-Indirizz postali huwa Patrijiet Karmelitani Tereżjani. Santwarju Santa Tereża.  Triq il-Wied, Birkirkara. BKR 9010.

Ara aktar dettalji dwar dawn il-publikazzjonijiet hawn taħt ..

Continue reading “Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …”