Malta Missjunarja

A V V I Ż

Meta nisimgħu l‑kelma orfanatrofju, mill‑ewwel nassoċjawha ma’ dar kbira jew istitut immexxi mis‑sorijiet li jilqa’ fih tfal orfni – jiġifieri bla ġenituri. Iżda f’orfanatrofju mhux dejjem issib biss tfal orfni, imma wkoll trabi, tfal u żgħażagħ miċħudin u abbandunati mill‑ġenituri tagħhom stess għal diversi raġunijiet, bħal nuqqas ta’ flus, diżabilità u superstizzjonijiet.

aktar