Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020

Minħabba s-sitwazzjoni attwali tal-Covid 19 li magħha ġabet restrizzjonijiet ta’ kuntatti ma’ xulxin, Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020 mhuwiex ser jitqassam għalissa mid-distributuri tas-soltu. Għalhekk ħsibna li għalissa l-ewwel xahar ta’ din it-tieni ħarga għal din is-sena, jiġifieri ix-xahar ta’ Mejju jkun on-line fuq Laikos biex min jista’ jsegwi l-paġna ta’ kuljum u jkompli jitlob permezz tal-Kelma ta’ Alla.  Fr Martin Micallef OFMCap.

Continue reading Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020

Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef

Mill-qari għall-għejxien tal-Kelma ta’ Alla: Lectio Divina għall-Evanġelju ta’ żmien ir-Randan, Sena A, huwa l-isem ta’ ktieb ġdid miktub minn Rev Dr Martin Micallef, u ppubblikat fis-serje Reliġjon u Ħajja Bibbja  22/315 (Malta: 2020). Il-ktieb li hu magħmul minn 178 paġna joffri Lectio Divina fuq is-silta ta’ l-Evanġelju tal-Ħdud tar-Randan, Sena A. Continue reading Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef