Tgħallem jagħti ħajtu bħala Kapuċċin u ta ħajtu sal-mewt bħala isqof missjunarju

Is-Sibt, 27 ta’ Jannar 2018:  fis-2:00 p.m. saret il-Quddiesa tal-funeral praesente cadavere tal-Isqof Emanuel Barbara O.F.M. Cap., fil-Katidral tal-Imdina. Ippresieda l-Quddiesa l-Arcisqof Charles J. Scicluna. Continue reading Tgħallem jagħti ħajtu bħala Kapuċċin u ta ħajtu sal-mewt bħala isqof missjunarju

L-Arċisqof iċċelebra l‑festa tan‑Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, il‑Belt Valletta

Is‑Sibt, 27 ta’ Jannar 2018: fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Pontifikal Solenni fil‑festa tan‑Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil‑Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta.

Continue reading L-Arċisqof iċċelebra l‑festa tan‑Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, il‑Belt Valletta

Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, bid-data effettiva tas-7 ta’ Jannar 2018, festa ta’ San Rajmondu ta’ Peñafort, il-qaddis patrun ta’ dawk li jagħtu servizz fil-qrati tal-Knisja. Continue reading Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku

L-Evanġelju tas-Sibt, 27 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 4, 35-41

Dan min hu? Dawn it-tlitt kelmiet għandhom valur kbir għalija. Meta ħarġet l-ewwel edizzjoni tal-Evanġelju ta’ San Mark għalih waħdu fi ktejjeb, fuq il-qoxra ta’ quddiem kien hemm ritratt tax-xatt meħud minn fuq il-pruwa tal-lanċa li missieri kien juża biex jitma lilna. Ritratt li minbarra li għandu valur sentimentali kbir għalija għandu tifsira għaliex il-Kelma ta’ Alla u l-ewwel mistoqsija u rejazzjoni tal-bniedem għal dak li Alla jrid iwassalu hija din: Dan min hu?
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 27 ta’ Jannar 2018

Il-veri kontributuri tas-soċjetà tagħna

Ħafna, fis-soċjetà tagħna, jiġu rikonoxxuti. Minn għal ħaġa u min għal oħra. Uħud minħabba l-ħidma kbira li jkunu wettqu fil-professjoni tagħhom. Oħrajn l-għaliex jkunu qdew dmirhom fil-kariga li ngħatatilhom. Tajjeb! Sewwa! Iżda dawn biss għandhom jiġu ippremjati?

Continue reading Il-veri kontributuri tas-soċjetà tagħna