L-Evanġelju tat-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 8, 16-18

l-iblaħ biss jixgħel id-dawl u jaħbih. Min hu rasu fuq għonqu jixgħel id-dawl biex jidher kollox, inkella ma jixgħel xejn. Kull m ahu moħbi għad jidher.

Fl-isqaqien dojoq ta’ moħħna ġieli jitnissel il-ħsieb li nistgħu nikkonvinċu lilna nfusna li nistgħu nippjanaw u nwettqu dakli ma jidhirx u hekk nevitaw is-sogru li ninqabdu. Il-ħtija mhix marbuta ma’ dak li ma jinqabadx imma ma’ dak li jiġi ppjanat u jitwettaq. Kollox jinġiebgħad-dawl.

Ġesù jgħid din il-frażi kurjuża. Oqgħodu attenti kif tisimgħu. Mhux x’nisimgħu imma kif nisimgħu. Ħafna għandhom il-ħila jisimgħu u l-apparat biex jisimgħu bih, iżda l-attitidni li biha tisma’, li ġġiegħelek tisma dak li jaqbel lilek mhux dak li tasse wikunq e djingħad, tinfluwenzalek dak li tisma’ u tagħrblu biex minnu jidħol f’moħħok dak li jaqbel lilek. Jekk l-attitudni tiegħek tkun kontra dak li qe dtisma, jkollok saħansitra l-ila tibdlu għal dak li jdoqq tassew għalik, anke jekk ikun bil-maqlub għal kollox.

Iżd amin jagħmel hekk ikun qiegħed jirremetti anke l-inqas attitduni tajba li jkollu, għax mminflok jisma dak li jkun qed ningħadlu u jkun qe djibdel dak li jisma’ għal dak li hu kuntrarju.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.