Worksheets għat-Tfal biex jifhmu aħjar il-Liturġija tal-Ħadd

WORKSHEETS: KUN AF

Kitba ta’ Fr Raphael Pace
Disinn ta’ Karl Bruno

Avvent Sena A. Worksheet 1
L-Ewwel Ħadd   –  L-1 Hadd ta l-Avvent
It-Tieni Ħadd   –    It-2 Hadd ta l-Avvent
It-Tielet Ħadd   –   It-3 Hadd ta l-Avvent
Ir-Raba’ Ħadd   –  Ir-4 Hadd ta l-Avvent

Avvent Sena A. Worksheet 2
L-Ewwel Ħadd  –  Avvent 1
It-Tieni Ħadd   –  Avvent 2
It-Tielet Ħadd  –  Avvent 3
Ir-Raba Ħadd  –  Avvent 4

Avvent Sena A. Worksheet 3
L-Ewwel Ħadd  –  L-1 Hadd ta l-Avvent
It-Tieni Ħadd  –  It-2 Hadd ta l-Avvent
It-Tielet Ħadd  –  It-3 Hadd ta l-Avvent
Ir-Raba Ħadd  –  Ir-4 Hadd ta l-Avvent


Milied Sena A Worksheet 1
Il-Magħmudija ta’ Ġesù  –  Il-Maghmudija ta Gesu


Randan Sena A Worksheet 1
L-Ewwel Ħadd  –  L-1 Hadd tar-Randan
It-Tieni Ħadd  –  It-2 Hadd tar-Randan
It-Tielet Ħadd  –  It-3 Hadd tar-Randan
Ir-Raba’ Ħadd  –  Ir-4 Hadd tar-Randan
Il-Ħames Ħadd  –  Il-5 Hadd tar-Randan

Randan Sena A Worksheet 2
L-Ewwel Ħadd  –  Randan 1
It-Tieni Ħadd  –  Randan 2
It-Tielet Ħadd  –  Randan 3
Ir-Raba’ Ħadd  –  Randan 4
Il-Ħames Ħadd  –  Randan 5

Randan Sena A Worksheet 3
L-Ewwel Ħadd  –  L-1 Hadd tar-Randan
It-Tieni Ħadd  –  It-2 Hadd tar-Randan
It-Tielet Ħadd  –  It-3 Hadd tar-Randan
Ir-Raba’ Ħadd  –  Ir-4 Hadd tar-Randan
Il-Ħames Ħadd  –  Il-5 Hadd tar-Randan


Għid Sena A Worksheet 1
It-Tielet Ħadd  – Għid 3
Ir-Raba’ Ħadd  – Għid 4
Il-Ħames Ħadd  – Għid 5
Is-Sitt Ħadd – Għid 6

Festi Worksheet 1
Ġesu’ tela’ s-Sema
Ġesu’ bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli
It-Trinita Qaddisa
Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesu’


Matul is-Sena – Sena A. Worksheet 1
It-Tieni Ħadd   –  It-2 Ħadd ta’ matul is-sena
It-Tielet Ħadd  –  It-3 Ħadd ta’ matul is-sena
Ir-Raba Ħadd  –  Ir-4 Ħadd ta’ matul is-sena
Il-Ħames Ħadd  –  Il-5 Ħadd ta’ matul is-sena
Id-Disa’ Ħadd  –  Id-9 Ħadd ta’ matul is-sena
L-Għaxar Ħadd  –  L-10 Ħadd ta’ matul is-sena
Ġesu’ jgħidilna min Hu  –  Ġesu’ jgħidilna min Hu

Matul is-Sena – Sena A. Worksheet 2
It-Tieni Ħadd   –  It-2 Ħadd ta’ matul is-sena
It-Tielet Ħadd  –  It-3 Ħadd ta’ matul is-sena
Ir-Raba Ħadd  –  Ir-4 Ħadd ta’ matul is-sena


Nota: Dawn il-worksheets saru biss għal matul is-sena skolastika.

%d bloggers like this: