Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru 2019: 50 delegat minn 27 pajjiż Ewropew li jirrappreżentaw 8.5 miljun student fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. Madwar 50 rappreżentat tal-iskejjel Kattoliċi fl-Ewropa attendew konferenza li saret fil-Kurja tal-Arċisqof u li ġiet organizzata mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Il-konferenza nfetħet b’Quddiesa li tmexxiet mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Continue reading Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà

L-Erbgħa, 6 ta’ Novembru 2019: Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi Santa Venera. Continue reading Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà

Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla

It-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2019: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Continue reading Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla

Sinodalità: mhux biss ħolma

This article was first published in the Sunday Times of Malta on 27th October.

Parish assemblies will be held in our 70 parishes over the coming weeks. The assembly provides space for active participation to all those who wish to speak or put forward their proposals related to pastoral work.

Continue reading Sinodalità: mhux biss ħolma