Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Festa tal-Lunzjata, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 25 ta’ Marzu 2019

Bħal-lum, il-25 ta’ Marzu, f’kull quddiesa mad-dinja kollha waqt li jingħad il-Kredu, aħna ninżlu għarkupptejna meta ngħidu l-kliem: “U ħa l-ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.” Dan il-kliem dejjem ngħiduh waqt il-Kredu, imma bħal-lum ninżlu għarkupptejna. Continue reading “Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta”