“L-Istinati ma jifhmux il-Ħniena ta’ Alla”, il-Papa Franġisku.

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru 2017: Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn għamel riflessjoni l-Papa Franġisku fakkar lill-fidili kollha li l-ħniena bla tarf ta’ Alla tisboq kollox, imma wissa li m’għandniex inkunu riġidi u għandna nkunu dejjem qlubna miftuħin. Huwa kien qed jitkellem għat-tieni jum wara l-ieħor, dwar qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona. Il-Papa qal li hi biss il-ħniena t’Alla li tiftħilna qlubna u tirbaħ kollox.
Continue reading “L-Istinati ma jifhmux il-Ħniena ta’ Alla”, il-Papa Franġisku.

Id-duttrina ma nistgħux nikkonservawha fin-naftalina biex ma nħalluhiex tiżviluppa

Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017: Il-ħarsien tal-patrimonju tal-fidi u l-verità li ħallewlna l-Missirijiet, u li nibqgħu mexjin fl-appostolat mit-toroq ġodda tal-preżent bil-ferħ u l-ħniena, hu dmir tal-Knisja, u għall-poplu t’Alla hi grazzja u missjoni ta’ responsabbiltà.  Il-Papa għamel din l-istqarrija waqt intervent fit-tifkira tal-25 sena minn mindu l-Papa San Ġwanni Pawlu II kien iffirma l-Kostituzzjoni Appostolika Fidei Depositum (id-Depożitu tal-fidi).
Continue reading Id-duttrina ma nistgħux nikkonservawha fin-naftalina biex ma nħalluhiex tiżviluppa

Il-Papa jawgura lill-Maltin titjib fil-kwalità tal-ħajja barra progress ekonomiku

Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017: In-Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta, Monsinjur Alessandro D’Errico, qal li l-Papa Franġisku jixtieq li ħafna affarijiet pożittivi jinkisbu bis-saħħa tal-progress ekonomiku li Malta rreġistrat matul is-snin. Fl-istess waqt il-Papa wera x-xewqa li flimkien mal-progress ekonomiku ikun hemm, anzi jiżdiedu, l-inizjattivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin, speċjalment dawk l-iżjed vulnerabbli. Continue reading Il-Papa jawgura lill-Maltin titjib fil-kwalità tal-ħajja barra progress ekonomiku

STUDENTI ĠODDA FIS-SEMINARJU MAĠĠURI TA’ GĦAWDEX

Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017: Fl-aħħar ġimgħat ingħata bidu għas-sena l-ġdida ta’ formazzjoni fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, fid-Djoċesi ta’ Għawdex.
Din is-sena, żewġ żgħażagħ qed jibdew il-mixja tagħhom fis-Seminarju, filwaqt li fil-fażi
Propedewtika hemm ħames żgħażagħ. Continue reading STUDENTI ĠODDA FIS-SEMINARJU MAĠĠURI TA’ GĦAWDEX