Archive

Archive for the ‘Papa Franġisku’ Category

Għaliex il-ħajja hi daqstant iebsa?

February 22, 2018 Leave a comment

Il-Papa Franġsku lil grupp żgħażagħ Rumeni – Hemm ċerti mistoqsijiet li diffiċli jkollhom tweġiba

Għaliex il-ħajja hi daqstant iebsa? Għaliex ommi abbandunatni? Għaliex in-nies jiġġudikawni? Għaliex ħajti hi daqshekk iebsa?

Dawn kienu ftit mistoqsijiet li grupp ta’ żgħażagħ Rumeni għamlu lill-Papa Franġisku waqt laqgħa privata li kellhom miegħu fil-Vatikan. Read more…

Il-laqgħa ta’ missier ta’ Knisja ma’ Pietru

February 13, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 13 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta tal-lum, uriet l-għaqda li hemm bejn Pietru u l-Knisja Greco-Malakita. Flimkien mal-Papa iċċelebra l-Ewkaristija l-Patrijarka ta’ Antjokja, Youssef. Iż-żewġ rgħajja esprimew gratitudni reċiproka għal dal-mument ta’ fraternità kbira.

Read more…

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

February 2, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. IT-XXII Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan.

Erbgħin jum wara l-Milied niċċelebraw lill-Mulej li, huwa u jidħol fit-Tempju, imur jiltaqa’ mal-poplu tiegħu. Fil-Lvant Nisrani din il-festa hi msejħa proprju “Festa tal-laqgħa”: hija l-laqgħa bejn Alla tarbija, li jġib miegħu l-ġdid, u l-umanità li tistenna, irrappreżentata mix-xjuħ fit-Tempju. Read more…

Tislima tal-Papa Franġisku lill-ġurnalisti fit-titjira diretta lejn iċ-Ċilì

January 15, 2018 Leave a comment

It-Tnejn, 15 ta’ Jannar 2018. Vjaġġ Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu Franġisku fiċ-Ċilì u l-Perù 15-22 ta’ Jannar 2018. Titjira Papali.

Read more…

Il-Papa Franġisku jindirizza lill-parteċipanti tal-kungress (Re)thinking Europe (segwi live)

October 28, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 28 ta’ Ottubru 2017: Illum, fil-5:30 p.m., il-Papa Franġisku se jagħlaq il-kungress internazzjonali ta’ jumejn bl-isem ta’ ‘(Re)thinking Europe’, li qed isir fil-Vatikan. Għal dan il-kungress qed jattendu aktar minn 350 parteċipant mit‑28 pajjiż tal‑Unjoni Ewropea, fosthom rappreżentanti għolja tal‑Knisja u mexxejja politiċi Ewropej, bil‑għan li jikkontribwixxu għal riflessjoni kostruttiva dwar l‑isfidi li qed tiffaċċja l‑Ewropa.

Read more…

“L-Istinati ma jifhmux il-Ħniena ta’ Alla”, il-Papa Franġisku.

October 14, 2017 1 comment

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru 2017: Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn għamel riflessjoni l-Papa Franġisku fakkar lill-fidili kollha li l-ħniena bla tarf ta’ Alla tisboq kollox, imma wissa li m’għandniex inkunu riġidi u għandna nkunu dejjem qlubna miftuħin. Huwa kien qed jitkellem għat-tieni jum wara l-ieħor, dwar qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona. Il-Papa qal li hi biss il-ħniena t’Alla li tiftħilna qlubna u tirbaħ kollox.
Read more…

Categories: Papa Franġisku

Il-Papa Franġisku dwar il-korruzzjoni

September 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru 2017: Il-korruzzjoni, filwaqt li tiddisprezza l-interessi ġenerali, hi art għammiela li fuqha jrabbu l-għeruq u jiżviluppaw il-mafji.  Il-korruzzjoni ssib dejjem il-mod kif tiġġustifika lilha nfisha, għax tippreżenta ruħha bħala kundizzjoni “normali”, soluzzjoni għal min moħħu jilħaqlu, it-triq li minnha bniedem jgħaddi biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.  Read more…