Archive

Archive for the ‘Papa Franġisku’ Category

Il-Papa jgħannaq tifel li jibki minħabba missieru li miet ateu.

April 16, 2018 Leave a comment

It-Tnejn 16 ta’ April 2018:  Emanuele tilef lil missieru. U l-Papa Franġisku jagħmillu kuraġġ:

“Int veru għandek kuraġġ biex tibki quddiem kulħadd” – “Missieri kien ateu. Il- papà qiegħed fis-sema?”. Emanuele beda riesaq bil-mod, ma jafx fejn hu, il-kappillan baxxielu l-mikrofonu biex ikun jista’ jagħmel id-domanda tiegħu lill-Papa, jaqbad il-mikrofnu u jibda jibki bil-mod. Il-Papa Franġisku għamillu kuraġġ u l-n-nies tawh applaws. Ħadd ma seta’ jifhem li t-tifel kien imtaqqal għax id-domand li hu ried jagħmel lill-Papa kienet serja ħafna. Il-kappillan għamillu kuraġġ imma t-tifel baqa’ jibża’. Read more…

L-Ekonomija u l-Bniedem fil-Fehma tal-Papa għal April 2018

April 1, 2018 Leave a comment

L-ekonomija ma tistax tibqa’ tfittex kif iżżid il-profitti billi tnaqqas il-ħaddiema u tkabbar dejjem aktar in-numru ta’ nies esklużi u batuti.
Read more…

Għaliex il-ħajja hi daqstant iebsa?

February 22, 2018 Leave a comment

Il-Papa Franġsku lil grupp żgħażagħ Rumeni – Hemm ċerti mistoqsijiet li diffiċli jkollhom tweġiba

Għaliex il-ħajja hi daqstant iebsa? Għaliex ommi abbandunatni? Għaliex in-nies jiġġudikawni? Għaliex ħajti hi daqshekk iebsa?

Dawn kienu ftit mistoqsijiet li grupp ta’ żgħażagħ Rumeni għamlu lill-Papa Franġisku waqt laqgħa privata li kellhom miegħu fil-Vatikan. Read more…

Il-laqgħa ta’ missier ta’ Knisja ma’ Pietru

February 13, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 13 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta tal-lum, uriet l-għaqda li hemm bejn Pietru u l-Knisja Greco-Malakita. Flimkien mal-Papa iċċelebra l-Ewkaristija l-Patrijarka ta’ Antjokja, Youssef. Iż-żewġ rgħajja esprimew gratitudni reċiproka għal dal-mument ta’ fraternità kbira.

Read more…

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

February 2, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. IT-XXII Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan.

Erbgħin jum wara l-Milied niċċelebraw lill-Mulej li, huwa u jidħol fit-Tempju, imur jiltaqa’ mal-poplu tiegħu. Fil-Lvant Nisrani din il-festa hi msejħa proprju “Festa tal-laqgħa”: hija l-laqgħa bejn Alla tarbija, li jġib miegħu l-ġdid, u l-umanità li tistenna, irrappreżentata mix-xjuħ fit-Tempju. Read more…

Tislima tal-Papa Franġisku lill-ġurnalisti fit-titjira diretta lejn iċ-Ċilì

January 15, 2018 Leave a comment

It-Tnejn, 15 ta’ Jannar 2018. Vjaġġ Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu Franġisku fiċ-Ċilì u l-Perù 15-22 ta’ Jannar 2018. Titjira Papali.

Read more…

Il-Papa Franġisku jindirizza lill-parteċipanti tal-kungress (Re)thinking Europe (segwi live)

October 28, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 28 ta’ Ottubru 2017: Illum, fil-5:30 p.m., il-Papa Franġisku se jagħlaq il-kungress internazzjonali ta’ jumejn bl-isem ta’ ‘(Re)thinking Europe’, li qed isir fil-Vatikan. Għal dan il-kungress qed jattendu aktar minn 350 parteċipant mit‑28 pajjiż tal‑Unjoni Ewropea, fosthom rappreżentanti għolja tal‑Knisja u mexxejja politiċi Ewropej, bil‑għan li jikkontribwixxu għal riflessjoni kostruttiva dwar l‑isfidi li qed tiffaċċja l‑Ewropa.

Read more…