L-Evanġelju tal-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 5, 21-43

Reġa’ lura lejn Kafarnahum bil-baħar. Il-folla kienet miegħu u kienet tistennih kotra kbira ta’ nies.

L-aħbar tal-wasla tiegħu infirxet bħan-nar tat-tiben l-iktar f’widnejn Ġajru, li ismu jfisser ‘Alla jdawwal’ li kellu lil bintu ż-żgħira ta’ tnax-il sena f’xifer il-mewt. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018