Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida. Continue reading Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Il-Papa issa fil-Ġappun

Wara t-Tajlandja l-Papa Franġisku qeed iżur il-Ġappun mit-23 sas-26 ta’ Novembru u bi tħejjija għal din iż-żjara huwa bagħat messaġġ bil-vidjo lill-poplu tal-Ġappun u qal li dan il-poplu jaf sew x’inhi t-tbatija kkawżata mill-gwerra. Il-Papa qal li mal-poplu tal-Ġappun huwa jitlob li l-qawwa qerrieda tal-armi nukleari qatt ma terġa’ tintuża fl-istorja umana u fakkar fit-tagħlim tal-Knisja li jgħid li l-użu tal-armi nukleari hija immorali. Continue reading Il-Papa issa fil-Ġappun

Life Fest – Ċelebrazzjoni tal-Ħajja

Il-Life Network Malta ser jorganizza Ċelebrazzjoni tal-Ħajja, fil-Belt Valletta, nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019 mis-satejn ta’ wara nofsinhar ‘il quddiem (2.00pm). Kif jidher mill-poster ħawn taħt, ser ikun bosta attivitajiet, imma l-qofol jintlaħaq bid-diskors ta’ Dr Anthony Levatino, magħruf internazzjonalment bħala tabib li xogħlu kien li jwettaq l-abort b’mod regolari.  Illum idur d-dinja jirrakonta l-ġrajja eċċezzjonali tal-konverżjoni tiegħu u jitkellem favur il-ħajja.  Titilfux  … kun magħna inti wkoll. Continue reading Life Fest – Ċelebrazzjoni tal-Ħajja

Eucharistein, Wied ta’ Grazzja

Jismu Jérémie. Swor Nadia-Marie, li tmexxi d-Dar Ġenerali tal-Fraternità Eucharistein li qiegħda f’Epinassey, villaġġ maġenb għolja ftit kilometri ’l bogħod mix-xmara Léman, fl-Iżvizzera, bl-attenzjoni li tagħti lil Jérémie tagħti xhieda ta’ dak li temmen u tal-ideal li ddedikat ħajjitha għalih. Suor Nadia-Marie tmur tara lil Jérémie regolarment fl-isptar psikjatriku fejn jgħaddi ġranet għall-kura. Continue reading Eucharistein, Wied ta’ Grazzja

Inkunu aktar Missjunarji

IL-100 SENA MILL-PUBBLIKAZZJONI TAL-ITTRA APPOSTILKA ‘MAXIMUM ILLUD’ TAL-PAPA BENEDITTUR XV  (1919 – 2019).  

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

  1. IS-SEJĦA TAL-KNISJA HI SEJĦA MISSJUNARJA

Proprju 100 sena ilu, nhar it-30 ta’ Novembru tas-sena 1919, kien il-Papa Benedittu XV li ta lill-Knisja Kattolika dokument li għadu attwali u relevanti sal-ġurnata tallum. Dan id-dokument bl-isem “MAXIMUM ILLUD” jitkellem dwar is-sejħa tal-Knisja li hija sejħa ta’ KNISJA MISSJUNARJA. Kien proprju wara li ntemmet l-1 Gwerra Dinjija li l-Papa Benedittu stess sejħilha “qerda bla sens ta’ ħajjiet umani”, meta huwa,  propju fis-6 sena tal-Pontifikat tiegħu, mar jagħtina dokument fejn il-kontenut tiegħu jittratta diversi aspetti li jolqtu l-ħidma missjunarja tal-Knisja. Continue reading Inkunu aktar Missjunarji