Archive

Author Archive

L-Evanġelju tat-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018

June 19, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 43-48

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb.
Read more…

San Ġwann Battista – L-Għammiedi

June 18, 2018 Leave a comment

Forsi jidher titlu li ma jagħmilx sens. Iżda l-kelma “Battista” tfisser dak li jgħammed. 

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-magħmudija ta’ Ġwanni

Meta nsemmu l-ħajja ta’ San Ġwann il-Battista ma nistgħux ma nsemmux li huwa kien jgħammed. L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna: “Deher Ġwanni jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija tal-indiema għall-maħfra tad-dnubiet. U kienu jmorru lejh il-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm u jitgħammdu minnu fix-xmara Ġurdan u jistqarru ħtijiethom” (Mark 1, 4-5). Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum

June 16, 2018 Leave a comment

azevedo.jpgOn the 50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum,  the Metropolitan Chapter, in collaboration with the Foundation for Theological Studies,  cordially invites you to a Public Lecture by HIS LORDSHIP BISHOP CARLOS A. DE PINHO MOREIRA AZEVEDO, Delegate of the Pontifical Council for Culture, on Cultura e Vangelo: Un impegno pastorale permanente at the Cathedral Museum, Mdina on Saturday 30th June 2018 at 10.30 a.m.

The programme includes brief musical interludes, and will be followed by light refreshments. You are also invited to visit the Cathedral Museum.

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018

June 9, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2:41-51

Kienet il-Festa tal-Għid u t-tfajjel Ġesù kien ma’ Ġużeppi u Marija f’Ġerusalemm. L-Għid li kellu jkun iż-żmien li fih l-Iben ta’ Alla jagħti sa l-aħħar nifs ta’ ħajtu f’għaqda sħiħa mar-rieda tal-Missier u f’għotja sħiħa ta’ mħabba għall-bnedmin.
Read more…

Riflessjoni dwar l-Ewkaristija

June 2, 2018 Leave a comment

Mill-esperjenza naraw kemm l-ikel huwa meħtieġ fil-ħajja ta’ kuljum. Kif l-ikel materjali huwa indispensabbli għall-ħajja fiżika hekk ukoll l-Ewkaristija hija l-ikel tal-ħajja ta’ dejjem. – Kitba ta’ Angelo Xuereb SDC Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Festa tal-Madonna tal-Karmnu għand is-Sorijiet Karmelitani, Kerċem.

May 28, 2018 Leave a comment

Programm-Stedina Għall-Festa Tal-Madonna tal-Karmnu fil-Kappella tas-Sorijiet Karmelitani Ta’ Kerċem – Għawdex. Dati:-  7-16 ta’ Ġunju 2018. Read more…

Categories: Avviżi

Il-Vatikan bi Struzzjonijiet ġodda għal nisa f’ħajja kontemplattiva

May 27, 2018 Leave a comment

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Vatikan ippublika sett ta’ struzzjonijiet b’normi ġodda għall-ordnijiet tas-sorijiet kontemplattivi biex jinkoraġixxi l-kooperazzjoni bejn il-ministeri u jsalva dawk il-monasteri li għandhom biss ftit membri
Read more…

Categories: Aħbarijiet