Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)

Vanġelu (Lq 9, 11-17): Is-silta tal-lum nafuha bħala “it-tkattir tal-ħobż”. Insibuha sitt darbiet fl-erba’ vanġeli. B’hekk ħafna jikkonkludu li Ġesu wettaq dan il-miraklu biex juri pubblikament li hu Alla.  Jiħtieġ nevitaw dit-tifsira żbaljata jekk irridu naslu għall-messaġġ li l-evanġelisti jridu jwasslu. Il-kliem “miraklu” u “multiplikazzjoni” (tkattir) ma nsibuhomx f’dis-silta, għalhekk hemm bżonn ninsewhom. Li nsibu hu li Ġesu ħa l-ħobż u l-ħut, berikhom, tahom lid-dixxipli biex iqassmuhom, u “kulħadd kiel u xeba’.” Jekk nieħdu s-sitt rakkonti ta’ dil-ġrajja, insibu li l-post, in-numru ta’ nies u tal-ħobżiet huma differenti. Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)”

Reunion għall-ex-studenti kollha tal-Fakultà tat-Teologija

It-Tlieta 2 ta’ Lulju fic-Cħaplancy tal-Università ser issir Ċelebrazzjoni u Reunion għall-Istudenti tal-Fakultà tat-Teoloġija, speċjalment dawk kollha ta’ snin mgħoddija.  Tibda fis-7.00 pm.  Għal aktar tagħrif … www.um.edu.mt/theology/register.  Ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Reunion għall-ex-studenti kollha tal-Fakultà tat-Teologija”

Għemmaws hija ġrajja u ikona

Qegħdin fit-triq li minn Ġerusalemm twassal lejn Għemmaws, belt li l-lokalità eżatta tagħha spiss kienet kwestjoni ta’ kontroversja.  Madankollu għall-għan ta’ din ir-riflessjoni tagħna, il-ġeografija tal-post mhix daqstant importanti għaliex il-ġrajja li seħħet hemm ma tistax tkun iżolata fiha nfisha, la f’kuntest ta’ spazju u wisq anqas f’kuntest ta’ żmien. Continue reading “Għemmaws hija ġrajja u ikona”