Archive

Author Archive

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 22 ta’ April 2018

April 20, 2018 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija. Read more…

Categories: Il-Leħen

Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, jiġi mfakkar Jum id-Dinja.

April 20, 2018 Leave a comment

Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, tiġi mfakkra Earth Day – Jum id-Dinja.

F’dan il-jum mad-dinja kollha jsiru attivitajiet favur l-ambjent bil-ħsieb li tinħoloq aktar kuxjenza ħalli kemm jista’ jkun nibżgħu għal din id-dar komuni tagħna, kif isejħilha l-Papa, u nkunu aktar sensittivi għal kull forma ta’ ħajja. Dan il-jum beda jiġi mfakkar fl-1970
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ April 2018

April 20, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 52-59

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xife rl-irdum għal isfel.
Read more…

Public forum on proposed amendments to embryo protection act

April 19, 2018 Leave a comment

A public forum ‘The Proposed IVF Law: What are the consequences?’ will take place on Monday 23rd April 2018 at 6.00pm at the University Chapel, Tal-Qroqq.   Several experts in the field will be on the panel, including cell biologist Prof. Pierre Schembri Wismayer, family lawyer Dr Ray Zammit, gynaecologist Mr Mark Formosa, and moral theologian Dr Nadia Delicata.    The meeting will be moderated by psychiatrist Prof. David Mamo and is being organised by CLC Malta and the University Chaplaincy. All are encouraged to attend.  Read more…

Categories: Avviżi

Mixja favur il-Ħajja. L-Isqfijiet iħeġġu s-sehem ta’ kulħadd

April 19, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 19 ta’ April 2018:  Kif ġa ħabbarna jumejn ilu mis-sit Laikos (www.laikos.org)  Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna u Mons. Isqof Mario Grech se jieħdu sehem fil-Mixja favur il-Ħajja li se ssir nhar il-Ħadd li ġej 22 ta’ April 2018, u li qed tkun organizzata minn LifeNetwork. It-tema hi: Embrijun wieħed minna.

Read more…

Categories: Aħbarijiet

Lecture publiku dwar De Musica ta’ Santu Wistin

April 16, 2018 Leave a comment

psc-osa.pngProfessor Salvino Caruana OSA will be delivering a public lecture on Augustine of Hippo’s De Musica.

The lecture will be in English and will be held at St Mark’s Augustinian Priory, Rabat, Malta, on Wednesday 2nd May 2018, at 19.00hrs. Entrance is free of charge.

Categories: Avviżi

Freezing of embryos constitutes an offense against the respect due to human beings

April 13, 2018 Leave a comment

“Freezing of embryos (cryopreservation) constitutes an offense against the respect due to human beings by exposing them to grave risks of death or harm to their physical integrity and depriving them, at least temporarily, of maternal shelter and gestation, thus placing them in a situation in which further offenses and manipulation are possible”  … Can Frozen Embryos Be Saved

Categories: IVF