Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Gw 2, 1-11): Ġwanni jagħti ċerta mportanza għall-fatt tal-lum, u jsejjaħlu l-ewwel sinjal (miraklu) li għamel Ġesu, fejn “wera s-sebħ tiegħu u d-dixxipli emmnu fih.” Hawn min isaqsi li, jekk il-mistednin kienu ġa xorbu tant li spiċċa l-inbid kollu, kien hemm għalfejn Ġesu jipprovdi 600 litru ieħor ta’ nbid? U kien hemm bżonn miraklu? Setgħu jagħmlu ġabra u jmorru jixtru ftit ieħor, u Ġesu kien iħalli l-mirakli għal xi ħaġa aktar importanti (e.g. qawmien ta’ Lazzru). U Ġesu kif sejjaħ lil ommu “mara” u mhux “Ma”? It-tweġiba għal dawn id-domandi hi din: Biex nifhmu dar-rakkont ma nistgħux inħarsu lejh bħala fatt sempliċi ta’ kronaka, imma bħala “sinjal” miktub b’lingwaġġ u immaġini Bibliċi li rridu ninterpretaw sew fil-fond biex nifhmu l-messaġġ ta’ din is-silta. Continue reading “Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Jesus wants everyone to know Him in a personal way

Short Reflection by George Calleja 

Jesus wants everyone to know Him in a personal way. The love of His Father is for all people in all nations. This opportunity to taste and see that the Lord is good is for everyone, yet it is still not known by all people. This reality could be because although certain people have attempted and had the opportunity to taste and see that the Lord is good, they have decided to go their own way, refusing to know Jesus in a personal way. In these situations, Jesus still loves and cares for each person, and still desires that every individual would return to Him to find refuge and to be blessed. Continue reading “Jesus wants everyone to know Him in a personal way”

It-tama nisranija

Ħsieb għax-xahar ta’ Jannar minn Angelo Xuereb

Qegħdin fil-bidu ta’ sena oħra. Ħafna jistaqsu: kif ser tkun din is-sena? X’esperjenzi ser inġarrab?

Żgur li matul din is-sena ser inġarrbu ħwejjeġ sbieħ u xi affarijiet oħra li ma jkunux għal qalbna. Niftakru f’dak li jgħid San Ġorġ Preca, li xejn ma joħroġ mis-santwarju ta’ Alla jekk mhux b’ordni jew permess. Continue reading “It-tama nisranija”