Livestreams ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Ġunju 2020

Matul ix‑xahar ta’ Ġunju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll kull nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Tista’ ssegwi dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet minn fuq din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm

Capture.PNGjj

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Ruzarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m. mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa.
  • Is‑Sibt filgħaxija, fis-7:00 p.m., tixxandar Quddiesa għaż‑żgħażagħ mill‑bitħa tal‑Kurja tal‑Arċisqof. Din tixxandar fuq il‑Facebook page u l‑YouTube channel tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, u fuq radju 103.
  • Il‑Ħadd fid‑9:30 a.m. tiġi ċċelebrata Quddiesa bil‑Malti fuq TVM2, u fl‑10:30 a.m. fuq Facebook u YouTube tiġi ċċelebrata Quddiesa bl‑Ingliż, mill‑Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. Il‑Quddiesa bl‑Ingliż tixxandar fuq TVM2 fis‑6:30 p.m.

F’dawn il‑ġranet il‑Quddies ser jixxandar minn dawn il‑knejjes:

Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju, Solennità tat-Trinità Qaddisa, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa bil-Malti fid-9:30 a.m. (fuq TVM2) u Quddiesa bl-Ingliż fl-10:30 a.m. (fuq Facebook u YouTube), mill-Grotta ta’ San Pawl, ir-Rabat. Il‑Quddiesa bl‑Ingliż tixxandar fuq TVM2 fis‑6:30 p.m.

Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju, Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej (Corpus Christi), Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa bil-Malti fid-9:30 a.m. (fuq TVM2) u Quddiesa bl-Ingliż fl-10:30 a.m. (fuq Facebook u YouTube) mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat. Il‑Quddiesa bl‑Ingliż tixxandar fuq TVM2 fis‑6:30 p.m.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju, Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, fid-9:30 a.m. Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla.

Il‑Ħamis 25 ta’ Ġunju, fil-11:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla, b’tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari. Din il‑Quddiesa tixxandar fuq TVM2 fil‑5:30 p.m.

Leave a Reply