Ngħixu l-Ġimgħa Mqaddsa fi djarna

Print Friendly, PDF & Email

Ktejjeb mid-Djoċesi ta’ Għawdex

Din is-sena ċ-ċirkustanzi ma jippermettux li niltaqgħu bħala komunità parrokkjali fil-knisja. Għalhekk, qed nistiednu lill-familji kollha biex fil-Ġimgħa Mqaddsa, b’mod partikulari f’Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira, Sibt il-Għid u Ħadd il-Għid, jieqfu u flimkien jagħmlu mument ċkejken ta’ talb fi djarhom.

Iftah il-ktejjeb minn hawn …

%d