L-Erbgħa, 2 ta’ Ġunju 2021

Print Friendly, PDF & Email

U l-Mulej qalli, “Binti, l-aktar togħġobni hu bit-tbatija. Fit-tbatijiet fiżiċi u mentali tiegħek, Binti, tfittixx is-simpatija mill-kreaturi. Jien irrid il-fwieħa tat-tbatijietek tkun safja u mhux mittiefsa minn ħaddiehor. Irridek tiddistakka lilek innifsek, mhux biss mill-kreaturi, imma wkoll minnek innifsek. Aktar ma tasal li tħobb it-tbatija, Binti, aktar safja ssir imħabbtek lejja.”

Santa Fawstina

%d bloggers like this: