Il-fehma tal-Papa għal Ottubru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Matul Ottubru 2023 nitolbu għall-Knisja biex tagħraf tisma’ u tiddjaloga f’kull livell ta’ ħajjitha u tħalli lill-Ispirtu Santu jmexxiha lejn il-periferiji tad-dinja.

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d