L-Evanġelju tal-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 17-30

Id-dinja qatt ma hi nieqsa minn nies mimlija entużjażmu u ħeġġa.

Qalb dan ir-raġel kienet imburġata bihom. Ħajtu kienet imburġata bil-għana u qalbu kienet imburġata bix-xewqa u r-rieda li jimxi skont il-kmadamneti ta’ Alla. Il-kmandamenti kien jafhom sewwa u kien ilu joservahom sa minn żgħożitu. Ma kienetx xi ħaġa li jagħmel għal għajn in-nies, għax Ġesù jara fih pedament tajjeb għal ħarsa ta’ mħabba tiegħu li tistiednu jkun perfett kif perfett hu l-Missier. Ħaġa waħda jonqsok biex tikseb il-ħajja ta’ dejjem. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 14 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 13 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 27-28

Mimlija entużjażmu, din il-mara waqqfitu minn dak li kien qed jgħid huwa u jitkellem fuq il-ħażen tax-xitan u l-bluha tad-dixxipli, ta’ dawk li jfitxxu t-tajjeb għax jixtiequh tassew. Ħasset li f’dak li kien qed kien hemm il-verità; indunat li kellu l-kuraġġ jgħid dak li ħadd ma jissogra jitkellem dwaru u jgħeleb bih lil dawk li kienu jonsbuh. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 13 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 15-26

Skont it-twemin tal-Lhud dan kien xitan li ma jista’ jkeċċih ħadd. Kienu jemmnu li biex tkeċċi xitan minn persuna trid l-ewwel iġġiegħelu jgħid x’jismu, tagħraf min hu. Mela la l-bniedem maħkum mix-xitan ma setax jitkellem, ma setax jgħid x’jismu għax ix-xitan bikkmu u b’hekk ma setax jinħareġ minnu. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ. Hu jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 4 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 9, 57-62

Tlitt vokazzjonijiet. Huma u miexja fit-triq jgħidilna San Luqa. Is-sejħat ma jsirux lil min ikun bilqiegħda. Min, minn bilqiegħda jaħseb li hu msejjaħ, qiegħed joħlom. Alla ma jsejjaħx lil min jgħejja qabel jibda. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 3 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tat-Tnejn 1 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 1-5.10.12-14

Mhux min hu l-kbir iżda min hu l-ikbar. Din kienet il-preokkupazzjoni inisistenti tad-dixxipli daqs kemm hi insistenti fina lkoll. Donnu l-bniedem ma jimpurtahx wisq kemm hu kbir, daqskemm jinkwetah il-fatt jekk hu ikbar minn ħaddieħor. Irridu nkunu ikbar minn ħaddieħor. Minn hemm tiġi l-għira, minn hemm tiġi l-pika minn hemm tiġi l-firda u minn hemm ukoll tiġi l-kilba li neqirdu lil kulmin naħsbu li hu theddida għas-supremazija li naħsbu li għandna u li jekk naħsbu li m’għandniex, naraw kif nagħmlu kif noħolquha. ‘Mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of us all?” Smajnieha meta konna tfal u llum ngħixuha ta’ kbar. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 1 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-43.45.47-48

Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018”