Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tal-Ħadd, 11 ta’ Frar 2018

February 10, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 40-45

Ma jistax kien f’xi wieħed mir-rħula jew bliet. Il-marid bil-lebbra qatt ma seta jersaq lejn fejn kienu joqgħodu n-nies. Kellhom jgħixu barra fil-kampanja, u meta jivvjaġġaw, jilbsu u jitgħattew b’ ċertu mod u huma u miexja jgħajtu u jwissu lil kulħadd li għaddejjin huma.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 10 ta’ Frar 2018

February 10, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 9 ta’ Frar 2018

February 9, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 31-37

Il-qagħda tiegħu f’Tir intemmet, iżda kompla l-predikazzjoni tiegħu f’Sidon, belt oħra fuq ix-xtajta tal-Lvant tal-Mediterran u, hu sejjer lura lejn il-baħar tal-Gallilija, għadda wkoll mill-inħawi tal-għaxart ibliet.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 8 ta’ Frar 2018

February 8, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 24-30

Kif Ġesù jgħid li ebda ikel ma hu mniġġes iktar minn ieħor, hekk ukoll juri li ebda poplu m’hu inqas minn ieħor. Ġesù jimxi mat-80 kilometru biex imur fil-belt ta’ Tir fuq ix-xtajta tal-Lvant tal-Mediterran, belt tal-Feniċi, li snin qabel ikkolonizzaw lil Malta u li probabilment tawna l-għeruq semitiċi tal-lingwa tagħna. Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 7 ta’ Frar 2018

February 7, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 14-23

Id-drawwiet u t-trdizzjonijiet hum ankra soda li jorbtuna mal-imgħoddi biex niftakru fl-għerqu tagħna, iżda meta jieħdu post u jogħlew ’il fuq mill-iktar essenzjali jispiċċaw strumenti vojta li jaljewnawna minn dak li hu ġenwin u meħtieġ. Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta, 6 ta’ Frar 2018

February 6, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 1-13

Min jitla fuq il-għolja tal-Mulej? Min jgħammar fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-frugħa.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 5 ta’ Frar 2018

February 5, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6,53-56

Fl-għeluq tal-kapitlu sitta li fih Marku jurinal-qawwa ta’ Ġesù fuq l-ispirti ħżiena, fuq il-mard u fuq in-natura kollha, jurina li n-nies bdeit temmen iktar fil-qawwa divina ta’ Kristu. Dak li jagħmel hu, ma jista’ jagħmlu ħadd bil-qawwa tiegħu innifsu ħlief Alla waħdu u dak li ġej minnu. Read more…