Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 13-17

Id-dixxipli m’għażilhomx kif ġie ġie. Lanqas ma għażilhom skont il-perfezzjoni tagħhom jew skont l-intenzjonijiet tajba tagħhom. Ma kienux l-iktar nies ta’ fama tajba u lanqas l-iktar irġiel qaddisin. Kienu nies li jgergru u jargumentaw u jindaħlu, ambizzjużi, kultant bl-aġenda moħbija tagħhom, beżżiegħa u kultant kapriċċċużi. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 1-8

Fid-dar kien hekk hemm xi kittieba li nġabru minn kullimkien. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qed jgħid u jagħmel u biex tara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 40-45

Ma jistax kien f’xi wieħed mir-rħula jew bliet. Il-marid bil-lebbra qatt ma seta jersaq lejn fejn kienu joqgħodu n-nies. Kellhom jgħixu barra fil-kampanja, u meta jivvjaġġaw, jilbsu u jitgħattew b’ ċertu mod u huma u miexja jgħajtu u jwissu lil kulħadd li għaddejjin huma. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 29-39

Immedjatament wara li ppriedka u keċċa l-ispirtu ħażin mir-raġel, Ġesù baqa’ sejjer mad-dixxipli tiegħu għand Pietru u Indrì. Jidher li Pietru u ħuh ma baqgħux joqgħodu Betsajda, minn fejn ġew, iżda marru joqgħodu fid-dar ta’ Pietru f’Kafarnahum. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 21b-28

Kien is-Sibt, u Ġesù probabli imsieħeb mill-erba’ dixxipli kien għadu kemm sejjaħ u huma wieġbu u marru warajh, imur fis-Sinagoga u hemm sema’ l-Kelma titħabbar u għallem dwarha. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tat-Tnejn 14 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 14-20

Tgħid għaliex l-ewwel tnejn kienu sajjieda aħwa? U t-tieni tnejn ukoll.

San Luqa jgħidilna li Ġesù lemaħ żewġ aħwa. L-aħwa ma jingħarfux jekk xi ħadd jew huma stess ma jgħidulekx. U ma kienx kuntent b’sett wieħed. It-tieni, kienu aħwa wkoll. L-ewwel tnejn ikalaw ix-xbiek il-baħar u t-tieni tnejn iħejju x-xbiek biex ikalawh. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 14 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 3, 15-16. 21-22

F’dan ir-rakkont ta’ San Luqa, donnu s-suġġett huwa l-poplu u dak li l-poplu kien qed iħoss. Iż-żewġ siltiet magħżula jibdew billi jsemmu x’kien qed jistenna u jistaqsi l-poplu u x’għamel il-poplu. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019”