Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tat-Tnejn 14 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15:9-17

Wara l-festa tat-tlugħ tal-Mulej fis-sema ma setax ikollna silta aħajr illum aħna u niċċelebraw lil San Mattija, l-Appostlu li daħal b’sejħa tal-aqwa siwi; dik li jsodd toqba li nħolqot bin-nuqqas ta’ Ġuda. Ħafna jiddejqu b’din is-sejħa iżda hija l-aqwa vokazzjoni li mingħajrha kulħadd jaħseb għal rasu biex jidher hu. Min isodd it-toqob għalkemm ma jidhirx, isolvi l-problemi li jkun ħoloq ħaddieħor. M’hemmx imħabba aħbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal dawk li jħobb u ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, jiġifieri lil kuħadd u mingħajr limiti u kundizzjonijiet.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd 13 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt 12 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 23b-28

Ħafna mit-talbiet tal-Knisja fil-Liturġija jintemmu: B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu – Alla – għal dejjem ta’ dejjem.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 11 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 20-23a

Il-ħajja li qed jippropponi Ġesù u b’dak li jwettaq se jġibha fis-seħħ, mhix ħajja aħjar minn dik li d-dixxipli kienu qed jgħixu iżda ħajja kompletament differenti, ħajja ġdida. Ixebbah dak li se jgħaddi minnu u miegħu jgħaddu huma, mal-ħlas, donnu jrid jindika li l-ħajja ta’ issa m’hi xejn ħlief it-tqala ta’ ħajja oħra, tqala li tasal fi tmiemha b’uġiegħ bħal dak tal-ħlas li jintesa malajr hekk kif il-ħajja l-ġdida titwieled u tibda tgħix.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 16-20

Din is-silta tfakkarni ħafna f’dawk il-mumenti fil-ħajja meta xi ħadd isejjaħ lil xi ħad dieħor biex, ngħidu aħna, jiġi jiekol, iqum mis-sodda filgħodu, iħejji biex jitlaq, u dik il-persina twieġeb: dalwaqt niġi, dalwaqt inqum, dalwaqt nitlaq; jew issa niġi, issa nqum, issa nitlaq. Iżda filwaqt li l-kelma dalwaqt hija forma mqassra ta’ dan il-waqt, li tfisser issa, immedjatament, ħad dma jifhem hekk u qatt ma jiġri hekk. Dalwaqt jew issa jfissru li se jagħmel dak li għandu jsir imma mhux iss’issa, fadal naqr’oħra, għandi bżonn iktar ħin. Għalkemm din il-frażi drajna nużawha u kulħadd jaf xi jfisser, xorta waħda tnissel frustrazzjoni f’min isejjaħ u jieħu dik it-tweġiba. Aħna nistennew li kollox mal-ħaġra t-tajn.
Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa 9 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta 8 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 5-11

Id-dieqa tal-qalb li jħoss il-bniedem meta jinifired minn xi ħadd għażiż mhux biss iddewweb il-qalb iżda tinħas sukoll fl-arja. Hemm niket meta jitnissel il-vojt bejn min iħobb u l-persuna l-maħbuba. Din id-dieqa tinħass iktar meta l-persuna l-maħbuba tkun ħabbet ħafna iktar, fiha jiġi nvestit kollox, kull ħsieb, kull imġieba, kull enerġija. L-għaqda bejn min iħobb u jkun maħbub tagħmilhom ħaġa waħda u sħiħa. Hemm mhux biss il-qawwa, iżda hemm l-hena sħiħ. Read more…