Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6.16-18

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tippreżentalna litanija qasira u prattika dwar l-għodod Alla jħeġġiġna biex nużaw għall-ksib tal-perfezzjoni u kif nistgħu nużawhom biex ikollna ħlas quddiem Missierna li hu fis-smewwiet. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Marzu 2019

Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 41-50

Fid-dar ta’ Pietru, Ġesù kien midħla wkoll ta’ wliedu, u kien wieħed minnhom li ftit qabel ħaddnu bejn dirgħajh biex jispjega lid-dixxipli li d-diskors ta’ bejniethom fuq min kien l-akbar, kien inurtli. Ma’ dan żied li min jilqa’ lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin ikun jilqa’ lilu u permezz tiegħu lill-Missier li bagħtu. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 28 ta’ Frar 2019

Evanġelju tal-Erbgħa 27 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Ġwanni, ‘bin ir-ragħad’ jidher donnu estremista; jew abjad jew iswed, jew magħna jew kontra tagħna. Li kieku ma nafux minn fejn kien jew min hu, malajr konna naħsbu li hu wieħed minna l-maltin għax moħħu jirraġuna eżatt bħal tagħna; il-magna tal-ħsieb tiegħu inħadmet fuq din il-gżira u ġiet esportata x’imkien ieħor; jew qattiel jew alla. Il-ħsieb tan-nofs u tal-loġika ma jeżistix. Continue reading Evanġelju tal-Erbgħa 27 ta’ Frar 2019

Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 30-37

L-Evanġelista Marku, kontinwament jistaqsi Ġesù min hu. Għal min qed jipprova jsir jafu, dak li jrid jilqa’ l-fidi u jemmen fih, din il-mistosqija hija mportanti; biex temmen f’xi ħadd trid issir tafu, trid tkun taf min hu, x’isarraf, x’jaħseb, kif iġib ruħu. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2019

Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 14-29

Meta Raffaello pinġa t-trasfigurazzjoni il-kwadru qasmu fi tnejn; fuq naraw it-trasfigurazzjoni u Ġesù, Mose u Elija u t-tlitt dixxipli magħżula jiffurmaw trijanglu bejniethom; isfel naraw id-dixxipli u n-nies jargumentaw magħhom jiffurmaw trijanglu ieħor. Continue reading Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Frar 2019

Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 27-38

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Frar 2019

Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 2-13

Normalment kien jitla’ fuq l-għolja jew fuq il-muntanja biex jitlob. Għalih l-intimità mal-missier fit-talb hija l-għajn ta’ kull deċiżjoni biex jagħraf, jilqa’ u jwettaq ir-rieda ta’ Alla bla ebda kundizzjoni; il-mument fejn dak ljrid Alla, isir dak li jrid il-bniedem. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019