L-Evanġelju tal-Ħadd 12 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 41-51

Waħda mill-pjagi tal-Insara llum u allura hija pjaga oħra tal-Knisja kollha kemm hi, huma l-estremi, anke fi ħdan il-Knisja stess. Barra mill-fatt li l-estremi huma dejjem ħżiena għalina li naslu biex nitolbu lill-Ispirtu s-Santu biex jekk inkunu mħeġġa wisq irażżanna, l-estremisti ħafna drabi jduru għal xulxin u jużaw dak li suppost ikun il-mezz tal-għaqda ta’ bejniethom biex jinfirdu u jitbiegħdu minn xulxin. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 12 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 11 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17, 14-20

Kultant ir-rejazzjoni ta’ Ġesù tista tidher goffa u barra minn postha. Jidher, iżda, li id-dixxiplikienu diġa ppruvaw ifejqu lil dan it-tifel u ma rnexxilhomx. Il-mistoqsija li għamlulu meta kienu weħidhom turi ċar li missier it-tifel mar għandhom l-ewwel, iżda huma ma setgħux ifejquh. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 11 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 10 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 12:2426

Kapitlu 12 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann jurina lil Ġesù fl-aħħar jiem u sigħat qabel jidħol fil-kamra ta’ fuq biex jiekol mad-dixxipli tiegħu. Kapitlu 13 jiftaħ b’Ġesù jaħsel riġlejn l-appostli. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 10 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Ħamis 9 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 1-13

Il-bluha għal Ġesù tfisser li taħseb sa mnieħrek. L-għaqal ifisser li taħseb iktar ’il bogħod. Jidher li b’xi mod kienu flimkien. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 9 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 8 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 15, 21-28

Tgħid ma kienx jaf mill-ewwel li l-fidi ta’ din il-mara Kangħanija kienet kbira? Ġesù mar Tir u Sidon, iż-żewġ portijiet fuq ix-xatt tal-Mediterran. San Mattew jagħmililna ċara, li mar hemm biex jiġbor in-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Israel. L-Evanġelju huwa miktub għal-Lhud li kienu qed jitħajru jingħaqdu mal-komunità tad-dixxipli li emmnu f’Ġesù. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 8 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tat-Tlieta 7 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 14, 22-36

Diffiċli tgħid xħin kien meta Ġesù wera lilu nnifsu jtellaq mad-dgħajsa ta’ Pietru fuq il-Baħar tal-Gallilija minħabba li l-Lhud, fi żmienhom, kienu jikkalkulaw il-ħin skont xħin titla u tinżel ix-xemx; diffiċli għaliex ma nafux eżatt din il-ġrajja meta seħħet, jekk hux fix-xitwa jew fis-sajf. Ir-riħ qawwi kontra tagħhom ma jagħtiniex indikazzjoni ċara għax minħabba l-pożizzjoni tal-baħar bejn il-muntanji riħ qawwi seta nefaħmatul is-sena kollha. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 7 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tat-Tnejn 6 ta’ Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17:1-9

Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: “Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.” Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 6 ta’ Awwissu 2018”