X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 29 ta’ Ottubru 2017. 

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • II-Kattoliċi madwar id-dinja jkomplu jiżdiedu
 • L-Assemblea Ġenerali tal-AKM tiltaqa’ nhar il-Ġimgħa  se tiġi indirizzata mill-Arċisqof
 • President ġdid tal-Provinċjali tal-Patrijiet Tereżjani tal-Ewropa
 • Ejjew ma nibżgħux imma nibżgħu għal xulxin
 • Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Taljana kontra l-Mafja tiltaqa’ mal-Arċisqof
 • Il-Papa jibgħat ukoll il-kondoljanzi tiegħu
 • Appell tal-Arċisqof lill-ġurnalisti
 • Il-President ta’ Malta ntalbet tpoġġi fil-prattika l-awtorità morali tagħha
 • Isqof mill-Etjopja jiġi Malta jqaddes u jitlob fuq il-qabar ta’ Dun Ġorġ Grima
 • Ippubblikat bil-Malti d-dokument ‘Mill-Konflitt għall-Komunjoni’
 • Pitturi ġodda f’Santa Tereża, Bormla
 • Dramm kontemporanju fis-seminarju
 • Żjara mis-Sorijiet Franġiskani lill-Papa Franġisku
 • Il-kampanja ‘Miljun tifel u tifla jitolbu r-Rużarju’. Mill-iskejjel ta’ Malta u Għawdex ħadu sehem 14,000 tifel u tifla
 • Sinodu speċjali għas-sena 2019
 • Il-fidili qatt m’għandhom jiddispraw
 • Ibqgħu ħielsa mill-iskjavitù tal-flus
 • Ottubru 2019 – Xahar Missjunarju Straordinarju
 • Il-futur tal-Kristjani mhedded
 • Iċ-Cheap sex qed jeqred iż-żwieġ, il-familja u l-fidi
 • Sena unika u affaxxinanti għall-Azzjoni Kattolika
 • Is-Saltna tad-dritt
 • Ilkoll mistiedna madwar il-mejda tal-festa
 • Qed jinħema, u kif!
 • L-abbuż tat-tfal
 • Is-servizzi li joffri l-Moviment ta’ Kana jridu jkunu mill-aqwa
 • Ir-rilevanza tax-xhieda Nisranija llum
 • Ma jistax joqgħod ’il bogħod mir-realtajiet tal-familji fil-parroċċi
 • Ir-riforma 500 sena ilu u llum
 • X’tgħallimna u x’nistgħu nitgħallmu aktar

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: