X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • It-tbatija u l-umiljazzjoni ta’ saċerdoti u sorijiet fil-Lvant Nofsani
 • L-uffiċjali tal-midja u l-kelliema tal-Isqfijiet Ewropej se jiltaqgħu f’Malta f’Ġunju 2019
 • L-Arċisqof f’pellegrinaġġ maż-żgħażagħ fl-Art Imqaddsa
 • €651,905 b’risq id-dar tal-Providenza
 • Il-qdusija tagħna hi l-laqgħa tad-dgħufija tagħna mal-ħniena u l-grazzja ta’ Alla
 • Id-dħul ta’ vapur ta’ NGOs f’portijiet Maltin – Il-Gvern mitlub jikkunsidra d-deċiżjoni tiegħu
 • Saċerdoti jiċċelebraw il-41 u d-39 anniversarju mill-ordinazzjoni tagħhom
 • Ħames mitt sena ta’ storja minsuġa fi ktieb mill-aqwa dwar Ta’ Kerċem
 • Xbieha ta’ San Ġorġ Preca f’Lourdes
 • Djalogu sinċier jesiġi li parti taċċetta l-oħra u tirrispettaha
 • La tibżgħux mis-salib
 • Il-President Franċiż ingħata t-titlu ta’ Kanonku Onorarju tal-arċibażilika tal-Lateran
 • L-Isqfijiet u l-Imams jikkundannaw l-isfruttament tar-reliġjon
 • Vaganza wkoll lit-tagħlim u lill-valuri tagħna?
 • Mhux veru
 • Appel lill-ġurnalisti – Akkost ta’ kollox ibqgħu sodi fit-twemmin tagħkom, l-abjad għidulu abjad u l-iswed għidulu iswed
 • Ismijiet tat-toroq
 • Storja ta’ devozzjoni u għajdut popolari
 • Is-16-il edizzjoni tal-Maratona ‘Oħloq tbissima’
 • Ħela kerha!
 • Il-festi se jibqgħu, anki kontra l-volontà tagħna
 • 15o sena fost il-Balzanin
 • Jekk irridu nimxu l-ħajja tagħna ma’ Alla, m’hemmx wisq għażla
 • Djar bla nies u nies bla djar

Leave a Reply

%d bloggers like this: