Il-Papa f’Dar Santa Marta: Is-Salib jgħallimna ma nibżgħux mit-telfiet għax wara hemm ir-rebħa.


Il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018: Is-salib ta’ Ġesù jgħallimna li fil-ħajja hemm il-falliment u r-rebħa, u biex ma nibżgħux mill-waqtiet koroħ li jistgħu jiddawlu propju mis-salib, rahan tar-rebħa ta’ Alla fuq il-ħażen.  Ħażen, Satana, li hu mirbuħ u marbut bil-ktajjen, imma li għadu jinbaħ u jekk tersaq lejh jeqirdek.

Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel illum, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-kuntemplazzjoni tas-salib, is-sinjal tan-nisrani, ifisser li qed nikkuntemplaw sinjal tellief, imma fl-istess waqt sinjal ta’ rebħa.  Fis-salib hemm il-falliment ta’ dak kollu li Ġesù kien għamel matul ħajtu; miegħu tintemm kull tama tan-nies li kienu jmorru warajh.  Aħna m’għandniex għalfejn nibżgħu li nikkunteplaw is-salib bħala waqt ta’ telfa, ta’ falliment.

Fit-tieni qari, Pawlu, qal il-Papa Franġisku, għandu kliem qawwi hu u jirrifletti fuq il-misteru ta’ Ġesù Kristu: jgħidilna li Ġesù tneżża’ minn kollox, sar xejn.  Ħa fuqu d-dnub tagħna, id-dnubiet tad-dinja kollha.  Sar “tapit”, ikkundannat.  Pawlu ma beżax jurihielna dit-telfa u dan ukoll jista’ jitfa’ xi ftit dawl  fuq il-waqtiet koroħ tagħna, il-mumenti tat-telfiet tagħna, imma s-salib hu wkoll sinjal ta’ rebħ għalina l-insara.

Fil-Ktieb tan-Numri, fl-ewwel qari nsibu rakkont tal-Eżodu li fih il-Poplu Għebrajk kien qed igemgem minħabba li s-sriep kienu qed joqtlu n-nies.  Dan ifakkarna fis-serpent l-antik, Satana, l-Akkużatur il-Kbir.  Imma l-Mulej jgħid lil Mosè li s-serpent li kien qed iġib il-mewt, għad jitrefa’ u jġib is-salvazzjoni.

Din hi profezija, osserva Bergoglio.  Infatti Ġesù li sar dnub għalina, rebaħ lill-awtur tad-dnub, għeleb lis-serp.  Nhar il-Ġimgħa l-Kbira Satana kien tant hieni li lanqas induna bin-nassa storika li kien se jaqa’ fiha.

Kif jgħidu l-Missirijiet tal-Knisja, Satana ra lil Ġesù tant imċerċer, imbiċċer, u bħall-ħuta mġewħa attakka l-lixka, mar hemmhekk u bela’ lil Ġesù.  Imma f’dak il-ħin hu bela’ wkoll id-divinità ta’ Ġesù u b’hekk Satana nqered darba għal dejjem.  Dak il-ħin is-salib sar sinjal ta’ rebħa.

Ir-rebħa tagħna hi s-salib ta’ Ġesù, issokta l-Papa, rebħa fuq l-għadu, is-serpent antik, l-Akkużatur il-Kbir.  Aħna salvajna bis-salib, saħaq Franġisku, b’dik il-mixja li Ġesù ried jagħmel sa ma’ wasal fil-qiegħnett, imma bil-qawwa tad-divinità.  Ġesù jgħid: “meta nkun merfugħ niġbed ’il kulħadd lejja”.

Ġesù mgħolli u Satana meqrud.  Għalina, is-salib ta’ Ġesù għandu jiġbidna lejh: inħarsu lejh għax itina l-forza biex nibqgħu għaddejjin.  U s-serpent antik, mirbuħ, meqrud, għadu jinbaħ, għadu jhedded, imma, kif kienu jgħidu l-Missirijiet tal-Knisja, hu kelb marbut bil-ktajjen: tersqax lejh u ma jigdmekx imma jekk inti tmur biex tmellsu qiesu xi ġeru, lesti ruħek li se jeqred lilek.

Ħajjitna miexja ‘l quddiem flimkien ma’ Kristu rebbieħ u rxuxtat, li bagħatilna l-Ispirtu s-Santu, imma ma’ dan għandna wkoll dak il-kelb imxekkel bil-ktajjen li m’għandix nersaq lejh għax inkella jigdimni.

Dan jgħallimna s-salib, issokta l-Qdusija Tiegħu: fil-ħajja hemm il-falliment u r-rebħ.  Għandna niksbu l-ħila li nittolleraw it-telfiet, li nġorruhom bil-paċenzja, anki t-telfiet ta’ dnubietna għax Hu ħallas għalihom.

Nittollerawhom fiH, nitolbu maħfra fiH imma qatt ma nħallu lil dal-kelb marbut bil-ktajjen isaħħarna.  Ikun sabiħ kieku llum insibu 5, 10 jew 15-il-minuta biex noqgħodu quddiem kurċifiss, anki dak tal-kuruna tar-Rużarju: inħarsu lejh, hu s-sinjal tat-telfa tagħna, li jipprovoka persekuzzjonijiet li jkissruna, imma huwa wkoll is-sinjal tar-rebħa għax Alla rebaħ permezz tiegħu.

Miġjub mt-Taljan għall-Malti minn Joe Huber

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.