Il-Papa f’Santa Marta: M’għandniex għalfejn nilmentaw, il-Mulej ifarraġ

It-Tlieta, 10 ta’ Diċembru 2019: Il-Mulej imexxi l-poplu tiegħu, ifarrġu imma jikkoreġih ukoll u jikkastigah bt-tenerezza ta’ missier, ta’ ragħaj. Il-Papa Franġisku qal dan fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: M’għandniex għalfejn nilmentaw, il-Mulej ifarraġ

Il-Papa f’Santa Marta: Nibnu ħajjitna fuq il-Mulej mhux fuq l-apparenzi

Il-Ħamis, 5 ta’ Diċembru 2019: Il-Liturġija tal-lum hi għanja ta’ tifħir lis-solidità. Fl-Evanġelju skont San Mattew (7, 21.24-27) Ġesù jagħmel paragun bejn il-bniedem għaqli u l-bniedem iblaħ: wieħed jibni l-pedamenti ta’ ħajtu fuq il-Mulej u daru fuq il-blat, l-ieħor ma jismax il-Kelma t’Alla u jgħix bl-apparenzi, jibni daru fuq xi ħaġa dgħajfa bħalma hu r-ramel.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nibnu ħajjitna fuq il-Mulej mhux fuq l-apparenzi

Il-Papa f’Santa Marta: Il-valur taċ-ċokon

It-Tlieta, 3 ta’ Diċembru 2019: Il-liturġija tal-lum titkellem dwar l-affarijiet żgħar. L-ewwel qari meħud mill-profeta Iżaija jħabbar: “Dakinhar tinbet fergħa miz-zokk ta’ Ġesse, toħroġ rimja minn għeruqu. Fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej…” Il-Kelma t’Alla tfaħħar iċ-ċokon u tagħmel wegħda, il-wegħda ta’ żerriegħa. U x’hemm iċken minn żerriegħa? Iżda fuqha jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-valur taċ-ċokon

Il-Papa f’Santa Marta: Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Novembru 2019: Fl-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika l-Knisja tistedinna nirriflettu dwar it-tmiem, it-tmiem tad-dinja, it-tmiem ta’ kull wieħed u waħda minna u dan insibuh fl-Evanġelju tal-lum li fih Luqa (21, 29.33) itenni kliem Ġesù: “L-art u s-sema jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix”. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej

Il-Papa f’Santa Marta: Id-demonju jeqred il-bniedem għax Alla sar bniedem bħalna

It-Tlieta, 12 ta’ Novembru 2019: Ix-xitan jeżisti u minħabba l-għira li għandu għal Iben Alla li sar bniedem, jiżra’ l-mibgħeda fid-dinja, mibgħeda li ġġib il-mewt. Il-Papa Franġisku tenna din l-istqarrija magħmula drabi oħra, fl-omelija li għamel illum it-Tlieta 12 ta’ Novembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Id-demonju jeqred il-bniedem għax Alla sar bniedem bħalna

Il-Papa f’Santa Marta: Ilkoll kemm aħna ħatja li nirrifjutaw il-gratwità tal-Mulej

It-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2019: Fis-silta tal-Evanġelju li tatna l-liturġija llum San Luqa jirrakkonta li raġel ried jagħmel festa kbira imma l-mistednin bi skuża jew oħra kollha rrifjutaw l-istedina. Għalhekk bagħat il-qaddejja jsejħu lill-foqra u ż-żopop biex jimlew daru u jduqu l-ikla tiegħu. Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġsiku qal li din hi fil-qosor l-istorja tas-salvazzjoni u tiddeskrivi wkoll l-imġieba ta’ ħafna nsara.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Ilkoll kemm aħna ħatja li nirrifjutaw il-gratwità tal-Mulej

Il-Papa f’Santa Marta: L-imħabba ta’ Kristu mhix telenovela

Il-Ħamis, 31 ta’ Ottubru 2019: Fl-omelija tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa għamel riflessjoni dwar l-ewwel qari tal-liturġija meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani. Franġisku spjega illi l-Appostlu tal-Ġnus jista’ jinħass xi ftit supperv u ċert iżżejjed minnu nnifsu meta jafferma li la t-taħbit, la d-dwejjaq, la l-persekuzzjoni, la l-ġuħ, la l-għera, la t-tiġrib, u lanqas ix-xabla ma jistgħu jifirduna mill-imħabba ta’ Kristu.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-imħabba ta’ Kristu mhix telenovela