Il-Papa f’Santa Marta: Aħna ma ħallasna xejn biex insiru nsara, dak hu rigal

It-Tlieta, 21 ta’ Jannar 2020: Li aħna nsara, saċerdoti jew isqfijiet hu rigal li Alla tahulna b’xejn. Ma nistgħux nixtruh. Il-qdusija hi li aħna nindukraw dar-rigal mogħti lilna b’xejn u mhux għall-merti tagħna. Il-Papa Franġisku qal dan fl-omelija li għamel waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Aħna ma ħallasna xejn biex insiru nsara, dak hu rigal

Il-Papa f’Santa Marta: Il-veru ħelsien niksbuh meta nobdu ‘l Alla

It-Tnejn, 20 ta’ Jannar 2020: Inkunu ubbidjenti għall-Kelma t’Alla li hi dejjem novità. Il-Papa Franġisku għamel din l-eżortazzjoni fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-veru ħelsien niksbuh meta nobdu ‘l Alla

Il-Papa f’Dar Santa Marta: L-essenzjali fil-ħajja hi r-relazzjoni tagħna ma’ Alla

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Jannar 2020: Il-mard tar-ruħ jeħtieġ li jitfejjaq. Il-mediċina hi l-maħfra. Il-Papa Franġisku qal dan waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu. f’kumment dwar il-fejqan tal-paralitiku li kellna fl-Evanġelju.
Continue reading Il-Papa f’Dar Santa Marta: L-essenzjali fil-ħajja hi r-relazzjoni tagħna ma’ Alla

Il-Papa f’Santa Marta: It-talba ċkejkna li biha Alla jħossu mqanqal

Il-Ħamis, 16 ta’ Jannar 2020: Il-Mulej qrib, bil-mogħdrija tiegħu jieħu l-problemi tagħna fuq spallejh, dnubietna, il-mard interjuri tagħna. Il-Papa Franġsiku qal dan fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum f’kumment dwar l-Evanġelju tal-ġurnata li fih naqraw dwar il-fejqan tal-lebbruż. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: It-talba ċkejkna li biha Alla jħossu mqanqal

Il-Papa f’Santa Marta: L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda

It-Tlieta, 14 ta’ Jannar 2020: Ġesù kien jgħallem kif il-bniedem għandu jħaddem l-awtorità. L-Evanġelju ta’ San Mark tal-lum, jirrakkuntalna kif kien jgħallem Ġesù fit-tempju u r-reazzjoni li kien hemm fost il-miġemgħa għall-mod kif Hu kien iħaddem din l-awtorità, b’mod differenti għal kollox mill-iskribi. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-awtorità mhix il-kmand imma koerenza u xhieda

Il-Papa f’Santa Marta: Min jgħid li jħobb ‘l Alla imma ma jħobbx lil ħuħ huwa giddieb

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Jannar 2020: L-ewwel qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, jdur dwar it-tema tal-imħabba. Fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar dan il-qari. Fl-Ittra l-Apposltu jgħidilna kif għandna nħobbu u kif aħna maħbubin. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Min jgħid li jħobb ‘l Alla imma ma jħobbx lil ħuħ huwa giddieb

Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi vera tinżera’ fil-qalb

Il-Ħamis, 9 ta’ Jannar 2020: Ma nistgħux inkunu nsara jekk aħna niżirgħu l-gwerra fil-familja, fil-kwartier fejn noqgħodu, fuq il-post tax-xogħol: Jalla l-Mulej itina l-Ispirtu s-Santu biex nibqgħu fih u jalla jgħallimna nħobbu b’mod sempliċi bla ma nagħmlu gwerer ma’ ħaddieħor. Hekk talab il-Papa Franġsiku waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi vera tinżera’ fil-qalb