Il-Papa f’Santa Marta: Marija Addolorata, dixxiplu u omm

Il-Ġimgħa, 3 ta’ April 2020: Hawn min minn issa qed jaħseb f’dak li għad irid jiġri wara l-pandemija: il-problemi kollha li se jinqalgħu….. problemi tal-faqar, tax-xogħol, tal-ġuħ. Nitolbu għan-nies kollha li qed jgħinu llum, imma qed jaħsbu wkoll dwar għada, biex ikunu ta’ għajnuna għalina lkoll. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Marija Addolorata, dixxiplu u omm

Il-Papa f’Santa Marta: It-tliet dimensjonijiet tal-ħajja nisranija: ħatra, wegħda, patt

Il-Ħamis, 2 ta’ April 2020: F’dal-jiem ta’ niket u swied il-qalb qed jitberrħu bosta poblemi moħbija. Fil-gażżetta llum hemm ritratt li jgħafas il-qalb: għadd ta’ nies bla dar mimdudin f’parkeġġ, nosservaw kemm hawn nies bla saqaf fuq rashom. Nitolbu lil Santa Tereża ta’ Kalkutta biex tqanqal fina s-sens ta’ qrubija lejn tant persuni li fis-soċjetà, fil-ħajja normali, jgħixu moħbijin, imma, bħalma huma dawk bla dar, fil-ħin tal-kriżi, nindunaw bl-għadd kbir tagħhom. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: It-tliet dimensjonijiet tal-ħajja nisranija: ħatra, wegħda, patt

Il-Papa f’Santa Marta: Żommu fil-kelma tal-Mulej

L-Erbgħa, 1 ta’ April 2020: Illum nixtieq li nitolbu għal kull min jaħdem fil-qasam tal-medja, li jaħdmu biex jikkomunikaw ħalli llum in-nies ma tħosshiex iżolata; għall-edukazzjoni tat-tfal, għall-informazzjoni, biex ngħinuhom jissaportu daż-żmien ta’għeluq. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Żommu fil-kelma tal-Mulej

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-persuni li m’għandhomx saqaf fuq rashom

It-Tlieta, 31 ta’ Marzu 2020: Illum nitolbu għal min m’għandux saqaf fuq rasu f’daż-żmien meta qed nintalbu nibqgħu d-dar, sabiex is-soċjetà tagħraf dir-realtà u tgħin, u sabiex ikunu milqugħin fil-Knisja. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-persuni li m’għandhomx saqaf fuq rashom

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija.

It-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2020: Nitolbu llum għal tant nies li mhux qed jirnexxilhom jegħlbu l-biża’ minħabba dil-pandemija. Jalla l-Mulej jgħinhom iqawwu qalbhom għall-ġid tas-soċjetà kollha u tal-komunità kollha. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija.

Il-Papa f’Santa Marta: L-omelija tal-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta

Il-Ħadd, 29 ta’ Marzu 2020: Niftakar f’ħafna nies li qed jibku: nies iżolati, nies fil-kwarantina, l-anzjani waħedhom, nies rikoverati fl-isptar u dawk li qed jieħdu xi terapija, il-ġenituri li mingħajr paga mhux qed jirexxilhom jitimgħu lil uliedhom. Hawn ħafna nies qed jibku. Aħna wkoll, minn qalbna, nakkumpanjawhom. U ma jagħmlilniex ħażin jekk inxerrdu wkoll ftit dmugħ bħal dak tal-Mulej minħabba l-poplu tiegħu. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-omelija tal-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa ta’ dalgħodu għall-familji li diġà bdew iħossu l-għafsa tal-pandemija

Is-Sibt, 28 ta’ Marzu 2020: F’dawn il-jiem, f’xi nħawi tad-dinja, bdew jidhru l-konsegwenzi – xi konsegwenzi – tal-pandemija; waħda minnhom hi l-ġuħ. Bdejna naraw nies li qed ibatu l-ġuħ għax ma jistgħux jaħdmu, ma kellhomx xogħol fiss, u minħabba ċirkustanzi oħra. Diġà bdejna naraw dak li se jiġri “wara”, dak li se jiġri aktar ‘il quddiem beda issa. Nitolbu għall-familji li bdew iħossuhom mgħakusin minħabba l-pandemija
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa ta’ dalgħodu għall-familji li diġà bdew iħossu l-għafsa tal-pandemija