Archive

Archive for the ‘Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta’ Category

L-inġustizzja tal-isfruttament tal-ħaddiema hi dnub mejjet

Il-Ħamis 24 ta’ Mejju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Papa Franġisku llum ddedika l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta ‘lin-nobbli poplu Ċiniż’ li qed jagħmel il-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Waqt l-omelija l-Papa ħeġġiġna biex nibqgħu bogħod mill-għana tad-dinja li jsaħħarna u jagħmilna lsira. Read more…

Il-Knisja hi mara u omm bħal Marija

It-Tnejn 21 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, l-ewwel darba li qed issir it-tifkira ta’ Marija Omm il-Knisja, waqt il-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Papa Franġisku fakkar li l-virtù partikolari tal-omm hi t-tenerezza.

Read more…

Ir-ragħaj ma joqgħodx jitlef iż-żmien ifittex li jilħaq

It-Ġimgħa 18 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu, il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju, il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ikkummneta l-pass mil-Vanġelu meħud minn San Ġwann dwar l-aħħar djalogu bejn il-Mulej u Pietru.

Read more…

L-għaqda vera hi t-triq ta’ Ġesù

Il-Ħamis 17 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Hemm żewġ toroq: dik tal-veru għaqda li jrid imexxina fiha Ġesù, u dik tal-għaqda taparsi mimlija tqassis, kundanni, li tifred.

Read more…

Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera

It-Tlieta 15 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa għamel riflessjoni dwar is-silta mill-Atti tal-Appostli li fiha Pawlu jsellem lill-anzjani tal-Knisja biex jerġa’ lura lejn Ġerusalemm għax imgiegħel mill-Ispirtu s-Santu. L-Appostlu osserva l-Papa, hu xhud tal-ubbidjenza lill-ispirtu s-Santu u tal-imħabba lejn il-merħla. Nitolbu biex l-isqfijiet kollha jkunu hekk.

Read more…

Ma niddjalogawx max-xitan għax hu l-akbar giddieb

It-Tlieta 8 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Qatt m’għandna nersqu qrib ix-xitan u lanqas m’għandna niddjalogaw miegħu: hu tellief imma perikoluż għax isaħħar, jixbaħ kelb irrabjat marbut b’katina li jekk tmellsu jigdmek. Hekk widdeb il-Papa Franġisku llum waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…

L-isqfijiet għandhom jiddefendu lill-fidili minn min jifxilhom

Il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

It-tema tar-riflessjoni li għamel il-Papa Franġisku fl-omelija tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta illum, kienet dwar il-ħarsien tal-fidi u l-konfermazzjoni tagħha. Franġisku kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Appostli li fih naqraw dwar waqt diffiċli fi ħdan il-komunità ta’ Antjokja.

Read more…