Il-Papa f’Santa Marta: Meta nagħrfu li midinbin ninħelsu mill-ipokrisija

It-Tlieta, 15 ta’ Ottubru 2019: Ġesù ma jittollerax l-ipokrisija tant li lill-fariżej isejħilhom ‘oqbra mbajda’. Il-Papa Franġisku għamel din l-affermazzjoni waqt l-omeija tal-quddiesa li ċċelebra llum it-Tlieta 15 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Jeħtieġ infiequ mill-ipokrisija. Il-mediċina għal dan hi li quddiem Alla nagħrfu lilna nfusna bħala midinbin għax min ma jafx jagħmel hekk mhux nisrani tajjeb. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Meta nagħrfu li midinbin ninħelsu mill-ipokrisija

Il-Papa f’Santa Marta: Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija

It-Tlieta, 8 ta’ Ottubru 2019: L-ewwel qari tal-liturġija ta-lum, it-Tlieta 8 ta’ Ottubru, meħud mill-ktieb ta’ Ġona, ikompli r-rakkont mibdi lbieraħ u jintemm għada. F’din l-istorja naqraw dwar ir-relazzjoni kunflittwali bejn Alla u Ġona. Il-Papa Franġisku, fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta, fakkar fil-qari tat-Tnejn li jtina l-ewwel sejħa tal-Mulej li ried jibgħat lill-profeta f’Ninwè ħalli jikkonvertiha. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Minflok il-fidi nkunu nagħżlu xi ideoloġija

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Meta l-Kelma tmiss il-qalb ikun hemm festa

Il-Ħamis, 3 ta’ Ottubru 2019: Il-laqgħa mal-Kelma t’Alla timliena bil-ferħ u hi l-qawwa tagħna. Dan fakkru il-Papa Franġsiku fl-omleija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappellla tad-Dar Santa Marta l-Ħamis 3 ta’ Ottubru. Ma nistgħux nifhmu l-festa tal-jum tal-Ħadd jekk neqsin mill-Kelma t’Alla. Continue reading Il-Papa f’Dar Santa Marta: Meta l-Kelma tmiss il-qalb ikun hemm festa

Il-Papa f’Santa Marta: Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u tal-anzjani

It-Tnejn, 30 ta’ Settembru 2019: L-imħabba t’Alla lejn il-poplu tiegħu ma tafx bi ‘skart’; hija kbira, tixbaħ nar li jagħmilna lkoll umani. Fir-riflessjoni dwar is-silta meħuda mill-Profeta Żakkarija, il-Papa reġa’ saħaq li meta fil-familji u fis-soċjetà nittraskuraw lit-tfal u lill-anzjani għax mhumiex produttivi, ifisser li hemm in-nuqqas tal-preżenza t’Alla. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-kultura tat-tama tibda bil-kura taż-żgħar u tal-anzjani

Il-Papa f’Santa Marta: Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju

Il-Ħamis, 26 ta’ Settembru 2019: Nitolbu lill-Mulej il-grazzja li ma nkunux ‘insara bin-nofs’, nikkuntentaw bit-taparsi paċi interjuri li ma tagħmel ebda frott. Dan affermah il-Papa Franġisku fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Ħamis, 26 ta’ Settembru 2019. Il-konverżjoni li jitlob minna l-Mulej ma nistgħux nibqgħu nħalluha għal għada.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju

Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof għandu jkun qrib il-poplu t’Alla

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Settembru 2019: Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa ħeġġiġna biex nitolbu għas-saċerdoti u għall-isqfijiet u semma erba’ għamliet ta’ qrubija. L-isqfijiet għandhom ikunu qrib t’Alla bit-talb, qrib is-saċerdoti tagħhom, qrib xulxin u qrib il-poplu ta’ Alla. Din hi t-triq li l-Papa tkellem dwarha waqt l-omelija tal-lum, il-Ġimgħa, 20 ta’ Settembru 2019. Ir-riflessjoni tal-Papa kienet imnebbħa mill-pariri li jagħti l-Appostlu Pawlu lil Timotju fil-qari li tatna l-liturġija lbieraħ u llum. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof għandu jkun qrib il-poplu t’Alla

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ministeru hu rigal, mhux impjieg jew kuntratt tax-xogħol

Il-Ħamis, 19 ta’ Settembru 2019: Fl-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum, il-Ħamis 19 ta’ Settembru 2019, il-Papa qal li meta r-rigal li nkunu rċevejna niddominawh u nagħmluh tagħna, inkunu qed nibdluh f’impjieg, ikun liema ministeru jkun, kemm dak episkopali u wkoll presbiterjali.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-ministeru hu rigal, mhux impjieg jew kuntratt tax-xogħol