Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.”

Il-Papa f’Santa Marta: Qalb maqtugħa mill-flus, tistabar fil-persekuzzjoniet u fis-solitudni.

Il-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018: Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa tkellem dwar tliet modi kif in-nisrani għandu jgħejx il-faqar u fakkar ukoll li llum il-ġurnata hemm bosta nsara li huma peresegwitati minħabba l-fidi. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Qalb maqtugħa mill-flus, tistabar fil-persekuzzjoniet u fis-solitudni.”

Il-Papa f’Santa Marta: Attenti mill-insara li juru ruħhom riġidi u perfetti.

Fl-omelija li għamel illum it-Tlieta 16 ta’ Otturbu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku kkummenta s-silta tal-Vanġelu li tirrakkuntalna li meta kien mistieden għall-ikel għand il-fariżew, Ġesù resaq fuq il-mejda bla ma nħasel kif titlob il-liġi. Il-Vanġelu, osserva l-Papa, jtina wkoll it-tweġiba iebsa ta’ Ġesù għal dak l-istgħaġib tal-fariżew.
Franġisku qal li l-poplu kien iħobb lil Ġesù, għax kien imissilhom qlubhom, u anki għax kellhom xi ftit tal-interess personali. Da kine kuntrast mal-mibgħeda tad-dutturi tal-Liġi, tal-kittieba, tas-saduċej. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Attenti mill-insara li juru ruħhom riġidi u perfetti.”

Il-Papa f’Santa Marta: Attenti mix-xjaten edukati.

Waqt l-omelija tal-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru l-Papa wissiena biex noqgħodu attenti “mix-xjaten edukati”. L-essenza tad-demonju hi li jeqred jew direttament bil-vizzji u l-gwerer inkella jipprova jagħmel dan b’mod-”edukat”, għax bil-fin iwasslek biex tgħejx bl-ispirtu tal-mondanità. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li għamel il-Papa Franġsiku waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru; riflessjoni dwar il-Vanġelu li naqra fil-liturġija tal-ġurnata, meħud minn San Luqa. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Attenti mix-xjaten edukati.”

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ġesù jgħallimna li fit-talb għandna niffittaw lil Alla

Il-Ħamis 11 ta’ Ottubru 2018: Meta nitolbu xi ħaġa mingħand il-Mulej jeħtieġ li nkunu kuraġġużi: dan qalu l-Papa Franġisku dalgħodu fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  Alla hu ħabib li jista’ jtina dak li jkollna bżonn. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ġesù jgħallimna li fit-talb għandna niffittaw lil Alla”

Il-Papa f’Dar Sta Marta: In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej

It-Tlieta 9 ta’ Ottubru 2018: Il-muftieħ biex fil-ħajja nisranija ma niżbaljawx hu li nkunu ‘namrati’ tal-Mulej u fih inisbu ispirazzjoni f’kull ma’ nagħmlu. Hekk kien Pawlu l-Appostlu li llum jiddeskrivi ħajtu fl-ewwel ittra tiegħu lill-Galatin. Ekwilibriju bejn il-kontemplazzjoni u s-servizz, żewġ kwalitajiet li jiddeskrivilna tant tajjeb il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, li jirrakkonta l-istorja ta’ Marta u Marija, ħut Lażżru ta’ Betanja, storja li sseħħ fid-dar tagħhom. Continue reading “Il-Papa f’Dar Sta Marta: In-nisrani veru jinnamra mal-Mulej”

Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: “Il-lajċi u r-rgħajja m’għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom.”

It-Tnejn 8 ta’ Ottubru 2018: Stedina biex inkunu nsara ta’ veru, insara li ma jibżgħux iħammġu jdejhom, ħwejjiġhom, meta jersqu qrib il-proxxmu, insara miftuħin għas-sorpriżi u li bħal Ġesù jħallsu għal ħaddieħor. Continue reading “Il-Papa Franġisku f’Dar Santa Marta: “Il-lajċi u r-rgħajja m’għandhomx jibżgħu jħammġu jdejhom.””