Archive

Archive for the ‘Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta’ Category

Meta nitilfu l-muftieħ għall-kuxxjenza, naslu saħansitra għall-korruzjoni

October 19, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 19 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Read more…

Għal min ma jafx jisma’, il-fidi ssir ideoloġija

October 17, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 17 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nitħarsu milli naqgħu fil-bluha li ma jkollniex ħila nisimgħu l-Kelma t’Alla. Din l-attitudni twassalna għall-korruzzjoni.  Il-Papa Franġisku għamel din l-stqarrija iebsa waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum.

Read more…

L-Insara għandhom jishru biex ma jaqgħux fil-mondanità

October 13, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Kristu msallab biss jista’ jeħlisna mid-demonji li ftit ftit iżersquna lejn il-mondanità. Hu biss jista’ jeħlisna mill-bluha u mis-seduzzjoni li jitkellem dwarhom San Pawl fl-ittra lil-Galatin. Dan kien il-qofol tal-messaġġ mgħoti mill-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel illum fil-kappellla tad-Dar Santa Marta.

Read more…

L-Omnipotenza ta’ Alla tidher fil-ħniena tiegħu

October 10, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku fakkar lill-fidili kollha li l-ħniena bla tarf ta’ Alla tisboq kollox, imma wissiena li m’għandniex inkunu riġidi u għandna nkunu dejjem qlubna miftuħin.

Read more…

Inħarsu minn fuq għal isfel biss biex ngħinu lill-proxxmu jqum fuq tiegħu

October 9, 2017 Leave a comment

It-Tnejn 9 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nieħdu ħsieb il-persuni miġruħa kif għamel is-Sammaritan it-Tajjeb. Waqt l-omelija ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta l-Papa Franġisku ħeġġiġna biex ngħinu lill min hu fil-bżonn ħalli jqum, kif kien jagħmel Kristu stess, li ma kienx jibqa’ għaddej u li għadu jħallas għalina, biex itina l-ħajja.

Read more…

Nfittxu mill-ġdid l-għeruq u ma niżolawx ruħna psikoloġikament

October 5, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 5 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Min isib għeruqu mill-ġdid hu bniedem ta’ ferħ filwaqt li dak li jeżilja ruħu psikoloġikament jagħmel ħafna ħsara.

Read more…

Nitolbu lil Ġesù jtina l-kuraġġ biex nimxu warajh mill-qrib

October 3, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 3 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ġesù miexi mad-dixxipli lejn Ġerusalemm għax kien wasal iż-żmien li jkun merfugħ ‘il fuq.Hekk tibda s-silta tal-Evanġelju tal-lum meħudha minn San Luqa. Qorob iż-żmien tal-waqt tal-passjoni u l-mewt fuq is-salib, li, kif innota l-Papa waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, fih Ġesù għamel żewġ affarijiet: ħa deċiżjoni soda li jibda miexi, u mbagħad aċċetta r-rieda tal-Missier u baqa’ sejjer. Wara tarraf dan lid-dixxipli tiegħu.

Read more…