Archive

Archive for the ‘Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta’ Category

Alla huwa Missier u Omm fl-istess ħin

December 14, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 14 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Alla huwa Missier u Omm fl-istess ħin, huwa “tenerezza” li tidher l-aktar quddiem il-ġrieħi tagħna. Kliem il-Papa Franġisku waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu. Read more…

Il-bniedem aktar iħossu komdu jfarraġ lil ħaddieħor milli jħalli lil Alla jfarrġu

December 11, 2017 Leave a comment

It-Tnejn 11 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omeija li għamel fil-quddiesa fid-Dar Santa Marta dalgħodu, il-Papa Franġisku qal li minħabba l-ġrieħi tad-dnub, il-bniedem spiss iħossha iebsa li jħalli lil Alla jfarrġu. L-Avvent hu żmien tajjeb biex aħna ndawwru dir-rotta ħalli meta jiġi Ġesù jġibilna miegħu l-faraġ.

Read more…

In-Nisrani għandu jkun umli. Ikun umli min jaċċetta l-umiljazzjoni bħalma għamel Ġesù

December 5, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 5 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-umiltà tfisser li tiċċekken, bħar-rimja żgħira li tikber ftit kuljum, tħossok tant ċkejken li biex tibqa’ miexi ‘l quddiem, biex tilħaq il-milja tal-ħajja personali, tħoss il-ħtieġa tal-Ispirtu s-Santu. Dan kien kliem il-Papa Franġisku dalgħodu fir-riflessjoni li għamel waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Il-Knejjes tagħna jkunu dar ta’ servizz, mhux supermarket

November 24, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Read more…

Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura

November 23, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 23 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-qawwa tan-nisa biss għandha ħila tirreżisti l-koloniżżazzjoni kulturali u ideoloġika. Xhieda ta’ dan hi l-istorja, qal il-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu. Read more…

Il-kolonizzazzjoni tal-ideoloġija u tal-kultura

November 21, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 21 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-qari tal-quddiesa li ċċelebra l-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu kien differenti minn dak li qrajna hawn Malta aħna u niċċelebraw il-festa tal-preżentazzjoni ta’ Marija fit-Tempju.

Read more…

Riflessjoni dwar il-ħsieb tal-mewt

November 17, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-ħsieb tal-mewt mhijiex fantażija kerha, anzi jgħinna ngħixu kull jum li jgħaddi qisu se jkun l-aħħar wieħed. In-normalità tal-ħajja mhijiex għal dejjem għax jasal jum li fih il-Mulej isejħilna għal għandu.

Read more…