Archive

Archive for the ‘Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta’ Category

M’hemmx bżonn ta’ oroskopju jew ta’ min jaqra x-xorti, nimxu lejn is-sorpriżi t’Alla

It-Tnejn 26 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

M’għandniex bżonn oroskopji jew qarrejja tal-futur: in-nisrani veru mhux dak li jitfa’ l-ankri u jibqa’ wieqaf imma dak li jafda f’Alla u jħallih imexxih f’mixja miftuħa lejn is-sorpriżi tal-Mulej.  Dan affermah il-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel dalgħodu, fil-kappellla tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jeħtieġ li niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej, qal il-Papa Franġisku dalgħodu fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Illum hi l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Read more…

Nagħmlu bħal Don Milani, nieħdu ħsieb l-oħrajn mingħajr sentimentaliżmi żejda

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ir-ragħaj għandu jkollu passjoni, u jkun jaf jiddixxerni, u jrid ukoll ikollu ħila jikkundanna dak li hu ħażin. Hekk afferma l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija fid-dar Santa Marta waqt riflessjoni dwar l-Appostlu Pawlu b’riferimenti għal Don Milani, kappillan ta’ Barbiana li kien jieħsu ħsieb ħafna tal-proxxmu mingħajr ħafna sentimentaliżmi żejda.

Read more…

Il-qawwa t’Alla ssalvana mid-dgħufijiet u minn dnubietna

Il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Insiru konxji li aħna dgħajfa, vulnerabbli u midinbin. Hi biss il-qawwa t’Alla li ssalvana u tfejjaqna. Din l-eżortazzjoni għamilha l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu l-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju.

Read more…

Ix-xhieda Nisranija hi melħ u dawl; niċħdu ċ-ċertezzi artifiċjali

It-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-“iva”, il-“melħ”, id-“dawl”. Huma t-tliet kelmiet evanġeliċi qawwija li l-Papa immedita dwarhom waqt l-omelija li għamel fil-quddiesa ta’ dalgħodu it-Tlieta 13 ta’ Ġunju, fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Il-faraġ m’għandux ikun “falz” għax il-veru faraġ jingħatalna u aħna ntuħ lill-oħrajn

It-Tnejn 12 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-faraġ hu rigal ta’ Alla għas-servizz tal-oħrajn. Ħadd ma jista’ jfarraġ lilu nnifsu awtonomament għax inkella jkun qiegħed iħares lejn il-mera. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Franġisku fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum, 12 ta’ Ġunju.

Read more…

It-talb, il-paċenzja u t-tama

June 9, 2017 2 comments

Il-Ġimgħa 9 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fil-mumenti l-aktar koroħ tan-niket u t-tbatija, saħansitra quddiem l-insulti, dejjem għandna nagħżlu t-triq tat-talb, tal-paċenzja u tat-tama f’Alla, mingħajr ma naqgħu fl-ingann tal-vanità.  Hekk afferma l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta, nhar il-Ġimgħa tal-ġimgħa l-oħra.

Read more…