In-nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal min jippersegwitakom: dan hu l-misteru li għandhom iħaddnu l-Insara biex ikunu perfetti bħall-Missier. Dan affermah il-Papa Franġisku fl-omelija tal-lum, it-Tlieta 19 ta’ Ġunju, dwar is-silta tal-Vanġelu meħuda minn San Mattew. Continue reading “In-nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu”

Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunnji

It-Tnejn, 18 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jekk irridu nkissru xi sitwazzjoni jew xi persuna nibdew inqassu dwarha. Nużaw is-seħer tal-iskandlu li fiha l-komunikazzjoni. Waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku wissiena biex nibqgħu lura milli nwasslu messaġġi mimlijin kalunji.
Continue reading “Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunnji”

L-isfruttament tal-mara hu dnub kontra Alla

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ta ħarsa lejn il-fenomenu tal-isfruttament tal-mara li tkun użata bħala oġġett.

Continue reading “L-isfruttament tal-mara hu dnub kontra Alla”

L-insult joqtol il-futur. Mill-għira ngħaddu għall-ħbiberija

Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku insista li meta ninsulta, inkun fejn inkun, inkun qed nisraq id-dritt tad-dinjità lil min inkun qed nindirizza. Ġesù jitlobna nirrikonċiljaw ruħna għax, jekk ma ninsultawx, inħallu lil ħaddieħor jikber.

Continue reading “L-insult joqtol il-futur. Mill-għira ngħaddu għall-ħbiberija”

Ix-xhieda tan-nisrani hi li jkun il-melħ u d-dawl għall-oħrajn

It-Tlieta 12 ta’ Ġunju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-melħ jagħti t-togħma lill-ikel u d-dawl ma jdawwalx lilu nnifsu. Daqstant hi sempliċi x-xhieda li għandu jagħti n-Nisrani lill-oħrajn bla ma joqgħod jiftaħar bil-merti tiegħu. Continue reading “Ix-xhieda tan-nisrani hi li jkun il-melħ u d-dawl għall-oħrajn”

L-evanġelizzaturi ma jistgħux ikunu imprendituri jew moħħhom biex jilħqu

It-Tnejn 11 ta’ Ġunju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omelija tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku tkellem dwar it-tliet dimensjonijiet tal-evanġelizzazzjoni: it-tħabbir, is-servizz u l-gratwità.

Continue reading “L-evanġelizzaturi ma jistgħux ikunu imprendituri jew moħħhom biex jilħqu”

It-triq tal-imħabba li jgħallimna Ġesù huma l-opri tal-ħniena

Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-imħabba t’Alla hi mħabba bla qies. Il-kobor tagħha jidher fiċ-ċokon u fit-tenerezza, qal il-Papa Franġisku fl-omelija tal-quddiesa tal-lum. Kristu, afferma Franġisku, ma jitlobx minna diskorsi kbar dwar l-imħabba, imma li nagħmlu ġesti żgħar u konkreti biex inkomplu dak li beda Hu.

Continue reading “It-triq tal-imħabba li jgħallimna Ġesù huma l-opri tal-ħniena”