Archive

Archive for the ‘Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta’ Category

Le għat-tixħim, it-talb jeħtieġ il-kuraġġ u l-paċenzja

March 15, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Qdusija Tiegħu l-Papa għamel riflessjoni dwar il-qawwa tat-talb, imnebbaħ mid-djalogu bejn Alla u Mosè.

Read more…

Alla jaħfrilna dment li aħna naħfru lill-oħrajn

It-Tlieta 6 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Attenti biex ma tbejtux lil ħadd fi qlubkom. Waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku wissiena dwar il-periklu li nsiru lsira tal-mibegħda u fakkar illi l-ewwel pass biex Alla jaħfer lilna hu li nagħrfu li aħna midinbin.

Read more…

Il-konverżjoni tal-ħsieb

It-Tnejn 5 ta’ Marzu, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.
Waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu, il-Papa Franġisku qal li l-Knisja titlob minna konverżjoni tal-ħsieb skont it-tagħlim ta’ Kristu.

Read more…

Il-konfessinarju mhux post ta’ theddid imma post tal-maħfra tal-Missier

February 27, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 27 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ir-Randan hu żmien li jgħinna nikkonvertu, noqorbu aktar lejn Alla, nibdlu ħajjitna u din hija l-grazzja li għandna nitolbu lill-Mulej għaliha.

Read more…

Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati

February 26, 2018 Leave a comment

It-Tnejn 26 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nitolbu ‘l Alla l-grazzja tal-mistħija; qatt m’għandna niġġudikaw lil ħaddieħor – il-Papa Franġisku fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Irridu nsumu bil-koerenza

February 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 16 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Insumu bil-koerenza mhux biex jarana ħaddieħor, jew inkella b’qalbna mimlija disprezz lejn xi ħadd jew miġġildin u mimlijin kwistjonijiet, afferma l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fil-kappellla tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Il-laqgħa ta’ missier ta’ Knisja ma’ Pietru

February 13, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 13 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta tal-lum, uriet l-għaqda li hemm bejn Pietru u l-Knisja Greco-Malakita. Flimkien mal-Papa iċċelebra l-Ewkaristija l-Patrijarka ta’ Antjokja, Youssef. Iż-żewġ rgħajja esprimew gratitudni reċiproka għal dal-mument ta’ fraternità kbira.

Read more…