Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum

It-Tlieta, 19 ta’ Frar 2019: Id-dulluvju u l-gwerer tal-lum. Il-Papa Franġsiku sostna li hemm linja ma tqata’ xejn bejn dak li jirrakkonta l-Ktieb tal-Ġenesi u dak li qed ngħejxu llum. Franġisku fakkar fit-tbatija tat-tfal bil-ġuħ u orfni, l-aktar dgħajfa, il-foqra li jħallsu l-kont ta’ dan. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Id-dgħajfa jħallsu l-kontijiet tal-gwerer, id-dulluvju tal-lum”

X’post għandu f’qalbna ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-ħabs?

It-Tnejn, 18 ta’ Frar 2019: Kif għamel ma’ Kajjin, il-Mulej illum jistaqsi lilna wkoll: Fejn hu ħuk? Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex nagħtu tweġiba personali iżda mhux bil-kompromessi jew billi naħarbu mill-mistoqsija. Infatti, fakkar Franġisku, qed nitkellmu dwar il-marid, il-ħabsi, l-imġewwaħ, kif jgħidilna l-Vanġelu skont San Mattew, fil-kapitlu 25. Continue reading “X’post għandu f’qalbna ħuna bil-ġuħ, marid jew fil-ħabs?”

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħajja fiha valur meta tingħata

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Frar 2019: Fl-omelija tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku insista li l-ħajja fiha valur meta tingħata. Ir-riflessjoni tal-Papa kienet dwar is-silta tal-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Mark li rrakkontatilna l-istorja tal-martirju ta’ Ġwanni l-Battista. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħajja fiha valur meta tingħata”

Il-Papa f’Santa Marta: Neħtieġu l-umiltà u l-manswetudni

Il-Ħamis, 7 ta’ Frar 2019: Il-Papa f’Santa Marta. Biex niftħu qlub ħaddieħor u nistednuhom għall-konverżjoni neħtieġu l-manswetudni, l-umiltà u l-faqar, fuq il-passi ta’ Kristu. Dalgħodu l-Papa Franġisku għamel omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta li fiha rrifletta dwar is-silta mill-Vanġelu skont San Mark li ttina l-liturġija tal-lum: messaġġ ta’ fejqan. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Neħtieġu l-umiltà u l-manswetudni”

Il-Papa f’Santa Marta: Is-saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco

Il-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019: Is-saċerdoti għandhom ikunu nies ferrieħa bl-għajnejn ta’ bniedem u bl-għajnejn ta’ Alla, kif kien San Ġwann Bosco. Il-Papa Franġisku għamel din ir-rakkomandazzjoni waqt l-omelija tal-Ħamis 31 ta’ Jannar, fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn ħeġġeġ lis-saċerdoti jħarsu lejn ir-realtà bil-qalb ta’ missier u ta’ għalliem, kif għamel Don Bosco. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Is-saċerdoti għandhom ikunu ferrieħa bħal Don Bosco”

Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet

It-Tnejn, 21 ta’ Jannar 2019: Nistgħu naħsbu li aħna kattoliċi tajbin imma ma nġibux ruħna ta’ nsara tajbin. Il-veru stil tan-nisrani hu dak li nsibu fil-Beatitudnijiet. Illum it-Tnejn 21 ta’ Jannar il-Papa għamel dir-riflessjoni waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-istil tan-nisrani huma l-Beatitudnijiet”