Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej hu l-blata

Il-Ħamis, 6 ta’ Dċembru 2018: Tgħid u tagħmel. Ramel u blat. ‘Il fuq u l-isfel. L-omelija li għamel il-Papa llum il-Ħamis 6 ta’ Dċembru fil-kappella tad-Dar Sant Marta, bnieha fuq dawn il-koppji ta’ kliem ta’ kuntrast waħda mal-oħra. Il-Papa kien qed jirrifletti fuq il-qari li ttina l-liturġija tal-ġurnata meħud minn San Mattew u mill-Profeta Iżaija. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej hu l-blata”

Il-Papa f’Santa Marta: Infittxu l-paċi tal-qalb

It-Tlieta, 4 ta’ Diċembru 2018: Waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, illum it-Tlieta 4 ta’ Diċembru, il-Papa Franġisku ħeġġiġna biex inħejju ruħna għall-Milied billi nibnu l-paċi f’ruħna, fil-familja u fid-dinja. Meta nfittxu l-paċi nkunu qed nixbħu lil Alla għax numiljaw ruħna . Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Infittxu l-paċi tal-qalb”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Avvent m’għandux jieħu l-bixra mondana

It-Tnejn, 3 ta’ Diċembru 2018: Illum it-Tnejn 3 ta’ Diċembru l-Papa Franġisku ċċelebra l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta u tkellem dwar iż-żmien tal-Avvent. Huwa qal li dan hu żmien li fih nifhmu fil-fond xi jfisser it-twelid ta’ Ġesù f’Betlem, u żmien biex nikkultivaw ir-relazzjoni tagħna ma’ Iben Alla. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Avvent m’għandux jieħu l-bixra mondana”

Il-Papa f’Santa Marta: Li nħabbru lil Kristu mhuwiex ‘marketing’

Il-Ġimgħa, 30 ta’ Novembru 2018: Bħall-appostli Pietru, Indrì, Ġakbu u Ġwanni, inħallu dak kollu li jwaqqafna milli nibqgħu mexjin ‘il quddiem fit-tħabbir tax-xhieda ta’ Kristu. Hekk ħeġġiġna nagħmlu l-Papa Franġisku fl-omelija li għamel dalgħodu fil-Kappella tad-Dar Santa Marta, illum il-festa ta’ Sant Andrija appostlu. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Li nħabbru lil Kristu mhuwiex ‘marketing’”

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Qed tintemm ċiviltà msejħa kristjana

Il-Ħamis, 29 ta’ Novembru 2018: L-aħħar tad-dinja u t-tmiem ta’ kull wieħed u waħda minna: din hi t-tema tal-liturġija matul dil-ġimgħa. Illum ukoll, qal il-Papa Franġisku waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, dalgħodu, il-Ħamis 29 ta’ Novembru, il-qari jkellimna dwar dan; l-ewwel wieħed meħud mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu, li jitkellem dwar il-qerda ta’ Babilonja, simbolu tal-mondanità, tal-lussu, tal-awtosuffiċjenza, tal-poter ta’ did-dinja. It-tieni qari, mill-Vanġelu skont San Luqa, jirrakkonta d-distruzzjoni ta’ Ġerusalemm, il-belt qaddisa. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Qed tintemm ċiviltà msejħa kristjana”

Il-Papa f’Santa Marta: Għaqli naħsbu fit-tmiem

It-Tlieta, 27 ta’ Novembru 2018: Kif se jkun it-tmiem tiegħi? Kif nixtieq li jsibni l-Mulej meta jsejjaħli? Huwa għaqli li naħsbu dwar it-tmiem, jgħinna nimxu ‘l quddiem, jgħinna nagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar xinhu dak li għandi nirranġa u x’irrid inżomm għax hu tajjeb. Il-Papa Franġisku ddedika l-omelija li għamel fil-kappella tad-dar Santa Marta llum it-Tlieta 27 ta’ Novembru, għat-tmiem tad-dinja u tal-ħajja personali għax tul din l-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika l-Knisja tridna nirriflettu dwar dan. Din hija grazzja, ikkummenta l-Papa, għax aħna ma tantx inħobbu naħsbu dwar it-tmiem, dal-ħsieb dejjem inħalluh għal għada. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Għaqli naħsbu fit-tmiem”

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar

It-Tnejn, 26 ta’ Novembru: Fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum it-Tnejn 26 ta’ Novembru, il-Papa Franġisku talabna naraw kif nistgħu nkunu aktar ġenerużi mal-foqra bl-affarijiet iż-żgħar. L-għadu tal-ġenerożità, widdeb Franġisku, hu l-konsumiżmu, li nonfqu lil hinn minn dak li hu meħtieġ. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar”