Il-Papa f’Santa Marta: Inservu lill-oħrajn bl-istess gratwità li biha jħobbna Alla

It-Tlieta, 11 ta’ Ġunju 2019: Nagħtu b’xejn dak li rċevejna b’xejn mingħand Alla. L-omelija tal-Papa Franġisku llum it-Tlieta 11 ta Ġunju, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet kollha dwar il-gratwità ta’ Alla, gratwita li aħna għandu jkollna lejn l-oħrajn kemm bix-xhieda li nagħtu u wkoll bis-servizz. Għalhekk għandna stedina biex niftħu qlubna beraħ biex nilqgħu l-grazzja. Infatti l-grazzja ma nistgħux nixtruha u għandna nservu lill-poplu t’Alla mhux ninqdew bih. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Inservu lill-oħrajn bl-istess gratwità li biha jħobbna Alla

Il-Papa f’Santa Marta: In-Nisrani jibqa’ dejjem żgħażugħ

It-Tlieta, 28 ta’ Mejju 2019: “Jew inti żgħażugħ f’qalbek u f’ruħek, inkella m’intix nisrani għal kollox”. L-omelija tal-quddiesa li l-Papa ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta kienet innu lill-ħajja, lill-vitalità, ‘liż-żgħożija tal-Ispirtu’. Inkella nispiċċaw biex ninġarru mal-kurrent għajjien ta’ tant persuni “pensjonanti” f’qalbhom, skoraġġiti minħabba d-diffikultajiet jew imdejqin “għax id-dnub ixejjaħ”. In-nisrani jeħtieġ buffura ta’ ferħ li tiġi “mir-rigal il-kbir li ħallielna Ġesù: L-Ispirtu s-Santu. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: In-Nisrani jibqa’ dejjem żgħażugħ

Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar

It-Tlieta, 21 ta’ Mejju 2019: Kif jistgħu jintrabtu flimkien it-tbatijiet u l-persekuzzjonijiet li għadda minnhom San Pawl, li naqraw fil-paġna tal-Atti tal-Appostli tal-lum, bil-paċi li Ġesù jħalli b’wirt lid-dixxipli tiegħu fil-kliem li bih isellmilhom waqt l-Aħħar Ikla: “Inħallilkom is-sliem tiegħi, nagħtikom is-sliem tiegħi” illi nsibu fl-Evanġelju ta’ dalgħodu meħud minn San Ġwann? Kien propju minn dil-mistoqsija l-Papa Franġisku tnebbaħ biex jisvolġi l-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-paċi ta’ Ġesù tixbaħ il-kalma ta’ qiegħ il-baħar

L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Il-konverżjoni ta’ Sawlu ta’ Tarsu fit-triq lejn Damasku fejn sejjaħlu l-Mulej, hi paġna ġdida fl-istorja tas-salvazzjoni. Tfisser il-ftuħ lejn il-pagani, il-ġentili, u kull min ma kienx Lhudi. Fi kliem ieħor kien il-bieb li nfetaħ għall-universalità tal-Knisja. Il-Papa Franġisku għamel din l-osservazzjoni fl-omelija hu u jikkummenta l-pass magħruf tal-Atti tal-Appostli li jirriżulta mill-għażla ta’ Ġesù li ried jibdel il-ħajja ta’ bniedem li sa dak il-ħin kien jippersegwita lill-insara. Continue reading L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

Il-Papa f’Santa Marta: Inħallu lill-Ispirtu s-Santu jkun il-protagonista ta’ ħajjitna

It-Tlieta, 30 ta’ April 2019: Nistgħu nitwieldeu mill-ġdid “mil-faqar tagħna”, “mill-eżistenza midinba tagħna” biss, “bl-għajnuna tal-istess qawwa li qajjmet lill-Mulej mill-mewt: bil-qawwa t’Alla” u għalhekk “il-Mulej bagħtilna l-Ispirtu s-Santu”. Waħedna ma naslux. Dan fakkru l-Papa Franġisku fl-omelija tal-Quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Inħallu lill-Ispirtu s-Santu jkun il-protagonista ta’ ħajjitna

Il-Papa f’Santa Marta: Meta jintrikeb mill-falliment in-nisrani jgħejx ħajja mċajpra

It-Tlieta, 9 ta’ April 2019: Waqt il-quddiesa li ċċelebra dalgħodu, it-Tlieta 9 ta’ April, fil-kappella tad-dar Santa Marta l-Papa Franġisku għamel riflesjsoni dwar l-ewwel qari meħud mill-Ktieb tan-Numri u tkellem dwar l-ispirtu għajjien li jitfi t-tama. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Meta jintrikeb mill-falliment in-nisrani jgħejx ħajja mċajpra