Il-Papa f’Dar Santa Marta: Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin


Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018 :Il-Papa fil-kappella tad-Dar Santa Marta: niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin. Mattew il-pubblikan kien korrott għax kien jittradixxi l-patrija minħabba l-flus. Traditur ta’ pajjiżu: l-agħar li tista’ timmaġina. Xi ħadd jista’ jaħseb, qal il-Papa Franġisku, li Ġesù nieqes mis-sens tal-għażla għax minbarra lil Mattew, għażel ħafna oħrajn minn post mill-aktar disprezzat, bħal per-eżempju s-Sammaritana u tant midinbin oħra li mbagħad ħatarhom appostli.

Fil-ħajja tal-Knisja kompla jgħid il-Papa Franġisku waqt l-omelija tal-lum il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru, tant insara, tant qaddisin intgħażlu mill-qagħdiet l-aktar baxxi. Aħna l-insara għandu jkollna dan l-għarfien: minn fejn intgħażilt jien biex inkun nisrani/nisranija? Hu ħsieb li għandu jibqa’ jtanbar tul ħajti kollha bil-fakra ta’ dnubieti, bil-fakra li l-Mulej ġietu ħniena minni, minn dnubieti u għażilni biex inkun nisrani, biex inkun appostlu.
Il-Papa dddeskriva r-reazzjoni ta’ Mattew għas-sejħa tal-Mulej: la rrinunzja għal-lussu li kellu, lanqas qagħad jiftaħar mal-oħrajn u jgħidilhom: Jien il-prinċep tal-Appostli, hawn nikkmanda jien. Xejn minn dan! Ħadem għall-Vanġelu tul ħajtu kollha.

Meta l-Appostlu jinsa l-oriġini tiegħu u jibda jagħmel il-karriera, jitbiegħed mill-Mulej u jsir (sempliċi) impjegat li forsi jagħmel ħafna ġid imma mhuwiex appostlu. Ma jkollux il-ħila li jwassal lil Ġesù lil ħaddieħor: ikun organiżżatur tal-pjanijiet pastorali, ta’ tant affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar (jibqa’) spekulatur. Spekulatur tas-saltna t’Alla, għax nesa minn fejn intagħżel.

Għalhekk, issokta l-Papa Bergoglio, importanti li aħna niftakru l-oriġini tagħna. Din il-memorja għandha tibqa’ takkumpanja l-ħajja tal-Appostlu u ta’ kull nisrani.
Però, minflok inħarsu lejna nfusna, aħna għandna t-tendenza li nħarsu lejn ħaddieħor, lejn dnubietu, u nisparlaw dwarhom. Drawwa li tkiddna. Aħjar nakkużaw lilna nfusna, issuġġerixxa l-Papa, u niftakru minn fejn għażilna l-Mulej biex wassalna fejn ninsabu. Meta l-Mulej jagħżel, jagħżel għal xi għan kbir. Li tkun nisarni hi ħaġa kbira, sabiħa. Inkunu aħna li nitbegħdu u li rridu nibqgħu nofs triq. Fina tonqos il-ġenerożità u nibdew ninnegozjaw mal-Mulej, imma Hu jibqa’ jistenniena.

Mas-sejħa, Mattew irrinunzja għal dak li kien iħobb, il-flus, biex jimxi wara Ġesu. U jistieden lil ħbieb tal-grupp tiegħu għall-pranzu biex miegħu jiffesteġġjaw lill-Imgħallem. B’hekk madwar dik il-mejda kien hemm bilqegħda l-agħar fost l-agħar tas-soċjetà ta’ dak iż-żmien. U Ġesù kien magħhom.

U d-dutturi tal-Liġi skandaliżżaw ruħhom. Sejħu lid-dixxipli u qalulhom: Imma kif l-Imgħallem tagħkom jagħmel dan, (joqgħod) ma’ dawn in-nies? Hekk se jitniġġeż! Li tiekol ma’ min hu mniġġeż iniġġeż lilek ukoll. U Ġesù jitkellem u jgħid: Morru tgħallmu xi tfisser “jien ħniena rrid mhux sagrifiċċji”. Il-ħniena t’Alla tfittex lil kulħadd, taħfer lil kulħadd. Biss titlob minnek li tgħid: Għinni. Dak biss.

Lil dawk li skandaliżżaw ruħhom Ġesù jgħidilhom li mhux min hu f’saħħtu jeħtieġ it-tabib imma min hu marid, u jżid: Ħniena rrid mhux sagrifiċċji.

Hu misteru għalina li nifhmu l-ħniena t’Alla, l-akbar misteru, l-isbaħ wieħed, temm jgħid il-Qdusija Tiegħu Franġisku, din hi l-qalb ta’ Alla. Jekk inti trid tasal għall-qalb ta’ Alla, ibda miexi fit-triq tal-ħniena u ppermetti li ħaddieħor jittrattak bil-ħniena.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber
ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.