X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 11 t’Awwissu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 

 • L-Isqof Giovanni Cefai f’Malta
  Kemm idum Malta se jqaddes f’diversi parroċċi
 • Appell ieħor tal-Isqof t’Għawdex
  ‘Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom’
 • Ishma lid-Dar tal-Providenza u lil Caritas Malta f’PG plc
  Se jtejbu l-ħidma u jipprovdu firxa ta’ servizzi lill-aktar vulnerabbli
 • Korsijiet għas-Sena Akkademika 2019-2020 mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali
 • Mixja b’qalb mimlija gratitudni
 • Mur itlob u ħajjar nies oħra jagħmlu l-istess
 • Il-bżonn li ma nibqgħux rieqda
 • L-Ittra Pastorali fil-qosor tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija u l-għeluq tas-Sena Marjana
  Marija t-triq tal-ferħ
 • L-intervista ta’ Valentina Alazraki li l-Papa Franġisku mxandra mill-istazzjon Messikan Televisa fit-28 ta’ Mejju 2019
 • Vittmi ta’ abbużi minn membri tal-Kleru fehmu li l-Knisja tħobbhom
 • L-Istitut Ġwanni Pawlu II taħt il-lenti
 • Żjara papali sorpriża
 • Il-Knisja omm takkumpanja dejjem lil dak li jkun iqum
 • Il-Papa Franġisku jikteb ittra lil ħutu s-saċerdoti
 • Il-midja kollha “tal-Knisja” għandha bżonn l-appoġġ tagħna
 • Emerġenza Soċjali
 • Id-Dehriet tal-Madonna
 • Kif tgħin membru tal-familja li jsofri minn ‘bipolar disorder’
 • It-33 knisja fil-Belt Valletta
 • Nifhmu s-sens tal-attivitajiet tagħna
 • It-triq ta’ Għemmaws
  Rawh imma ma għarfuhx

Leave a Reply

%d bloggers like this: