Animazzjoni Liturġika Sena “B”

Print Friendly, PDF & Email

Animazzjoni għall-Quddies tal-Ħdud u Festi tas-Sena “B”

ĦDUD MATUL IS-SENA

It-2 Ħadd matul is-Sena

It-3 Ħadd matul is-Sena

Ir-4 Ħadd matul is-Sena

Il-5 Ħadd matul is-Sena

Is-6 Ħadd matul is-Sena

L-10 Ħadd matul is-Sena

Il-11-il Ħadd matul is-Sena

It-12-il Ħadd matul is-Sena

It-13-il Ħadd matul is-Sena

L-14-il Ħadd matul is-Sena

Il-15-il Ħadd matul is-Sena

Is-16-il Ħadd matul is-Sena

Is-17-il Ħadd matul is-Sena

It-18-il Ħadd matul is-Sena

Id-19-il Ħadd matul is-Sena

L-20 Ħadd matul is-Sena

Il-21 Ħadd matul is-Sena

It-22 Ħadd matul is-Sena

It-23 Ħadd matul is-Sena

L-24 Ħadd matul is-Sena

Il-25 Ħadd matul is-Sena

Is-26 Ħadd matul is-Sena

Is-27 Ħadd matul is-Sena

lt-28 Ħadd matul is-Sena

Id-29 Ħadd matul is-Sena

It-30 Ħadd matul is-Sena

Il-31 Ħadd matul is-Sena

It-32 Ħadd matul is-Sena

It-33 Ħadd matul is-Sena

L-34 Ħadd matul is-Sena


GĦAL ŻMIEN L-AVVENT

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent


GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

It-Twelid ta’ Ġesù – Quddiesa tal-Vġili

It-Twelid ta’ Ġesu’ – Quddiesa ta Nofsillejl

It-Twelid ta’ Ġesù – Quddiesa tas-Sebħ

It-Twelid ta’ Ġesù – Quddiesa ta’ Binhar

Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi

L-Imqaddsa Marija Omm Alla

L-Epifanija tal-Mulej

Il-Magħmudija tal-Mulej


GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm 


GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

Għid il-Kbir

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin: Tal-Vġili

Għid il-Ħamsin: Tal-Jum

It-Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej 


%d bloggers like this: