Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Ara l-informazzjoni t’hawn taħt…


L-Adorazzjonijiet kollha matul dan ix-Xahar noffruhom b’risq l-Egħżież ħutna li ħallewna.

L-Erbgha 1 Birkirkara
Santwarju Madonna Tal-Ħerba
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Hamis 2 L-Imdina
Knisja Madonna Tal-Karmnu
Mill-9.45 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Il-Ġimgħa 3 Birkirkara
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem
Mid-9.00 sal-10.00 ta’ fil-għodu

It–Tnejn 6 Ħaż Żabbar
Kappella San Ġużepp – Istitut Sorijiet Dumnikani
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-ghodu

L-Erbgħa 8 Il-Mosta
Ċentru Pastorali Sant’ Andrija
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 10 Il-Marsa
Il-Kappella Fergħa Ewkaristika –
Mis-6.00 sas-7.00 pm u wara Quddiesa

It-Tlieta 14 – Sorijiet Dumnikani Ħ’Attard
Dar Santa Katerina ta’ Siena –
Mill-9.45 am sal-11.00 am.

L-Erbgħa 15 Il-Hamrun
Santwarju Madonna Tas-Samra
Mill-11.00 am ta’ fil-għodu

Il-Ġimgħa 17 Iż-Żejtun
Knisja Ġesù Nazarenu
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

It-Tnejn 20 Ħal-Qormi
Fil-Kripta tal-Knisja Arċipretali San Sebastjan
Wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu

It-Tlieta 21 Ħaż-Żebbuġ
Kappella San Ġużepp
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgħa 22 G’Mangia
Parroċċa Madonna ta’ Fatima,
Wara l-Quddiesa tat-8.00 am

Il-Ġimgħa 24 Iż-Żebbiegħ
Knisja Sant’ Anna,
Fil-5.00 pm u wara jkun hemm Quddiesa
It-Tnejn 27 M’Xlokk
Domus Mariae – Tas-Sorijiet
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

It-Tlieta 28 Il-Mosta
Pax et Bonum tas-Sorijiet Franġiskani
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-Erbgħa 29 Valletta
Santwarju Madonna Tal-Karmnu
Wara l-Quddiesa tal-10.00 a.m.

Il-Ħamis 30 Victoria , Għawdex
Knisja Madonna ta’ Pompej – Sorijiet Dumnikani
Mill-9.45 sal-10.45 ta’ fil-għodu.
Tkun online fuq Santwarju Madonna ta’ Pompei Victoria

Talba ghall-Egħżież ħutna li ħallewna – Kitba ta’ San Ġorġ Preca :
Ġustizzja Divina, noffrulek il-Pjagi Divini ta’ Iben il-Għażiż Sidna Ġesù Kristu, għall-erwieħ tal-Purgatorju, sabiex titħallas denjament fil-Ġustizzja tiegħek għad-djun kollu tagħhom u tqiegħedhom fil-ferħ etern tiegħek- Ammen.

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d