Alla jaħfirli imma jitlob minni li naħfer lill-oħrajn

It-Tlieta, 10 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Biex nitolbu maħfra lil Alla jeħtiġilna nimxu fuq it-tagħlim tat-talba tal-Missierna: nindmu bis-sinċerità minn dnubietna għax nafu li Alla jaħfer dejjem, imma naħfru lill-oħrajn bl-istess qalb miftuħa beraħ li biha jaħfrilna Alla.  Il-Papa Franġisku għamel din l-istqarrija dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Alla jaħfirli imma jitlob minni li naħfer lill-oħrajn

Il-mondanità ma tħalliniex naraw il-ħtiġijiet tal-foqra

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Meta kien qed jikkummenta dwar il-qari tal-liturġija tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku osserva li dar-raġel liebes ilbies fin, li kien jagħmel ikliet kbar kuljum, qatt ma nisimgħu xejn ħażin dwaru.

Continue reading Il-mondanità ma tħalliniex naraw il-ħtiġijiet tal-foqra

Ejjew nagħmlu l-ġid minflok noqogħdu nilagħbuha tal-qaddisin

It-Tlieta, 3 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jekk nitgħallmu nagħmlu l-ġid, Alla jaħfrilna bil-ġenerożità kull dnub li nagħmlu. Alla ma jaħfirx biss l-ipokrisija, il-qdusija finta, afferma l-Papa dalgħodu, waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Ejjew nagħmlu l-ġid minflok noqogħdu nilagħbuha tal-qaddisin

Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.

Il-ġrajjiet tal-qtil tal-insara b’mod barbaru, “sempliċiment għax huma nsara”, bħal dak li ġara fil-Libja  lill-insara Kopti tal-Eġittu, jfakkar fi kliem Ġesù meta staqsewh dwar il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji:

“Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. [Lq 13 :3]

Ara din l-intervista qasira ma’ Fr Bishoy Andrawes, Qassis Kopt [20 Frar 2015].  Wara napprezzaw il-kummenti tieghek … Continue reading Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.

The Miracle Worker

L-imħabba lejn it-tfal tista’ tieħu forom differenti.  Ġrajja drammatika bażata fuq l-awtobiografija ta’ Helen Keller, The Story of my Life.   Film mimli mumenti ta’ tensjoni u emozjoni li juri lil Helen, tifla għamja u truxa fil-kuntest tal-imħabba li kellhom lejha l-familjari tagħha f’kuntrast ma’ dik tal-edukatriċi, Annie Sullivan.  Il-film li għandu messaġġ qawwi, anke għas-soċjetà ta’ żmienna li bħal donnu mhux dejjem tifhem li biex tħobb tassew trid tkun kapaċi wkoll taħsel għajnejk bid-dmugħ.

Wara li tkun rajt il-film, napprezzaw il-kummenti tieghek.  https://laikosorg.wordpress.com/laikos-cine-forum/