18. Il-Providenza Divina u t-tkabbir tas-Saltna ta’ Alla

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħolqien. Udjenza Ġenerali –  25/06/1986.

1. Bħal fil-katekeżi preċedenti, illum ukoll se niksbu nformazzjoni b’abbundanza mir-riflessjoni li l-Konċilju Vatikan II iddedika għat-tema tal-kondizzjoni storika tal-bniedem tallum, li huwa, mibgħut minn Alla biex jiddomina u jissuġġetta l-ħolqien, u mill-banda l-oħra huwa ssuġġettat huwa nnifsu, minħabba li huwa krejaturi, fil-preżenza amoruża ta’ Alla Missier, Ħallieq u Providenti.

aktar