L-Ewkaristija: Il-Misteru tal-Fidi

minn Manwel Cutajar

L-Ewkaristija – Il- Misteru tal-Fidi (1)

L-Ewkaristija hija intrinsikament il-Misteru tal-Fidi.Kif tgħallimna l-Knisja Kattolika  fil-Katekiżmu tagħha,f’dan il-Misteru tinsab it-totalità kollha tal-Fidi u s-Salvazzjoni tagħna:“L-Ewkaristija hi l-għajn u l-quċċata tal-ħajja Nisranija kollha(Konċilju Vatikan II,Lumen gentium, 11).Is-Sagramenti l-oħra…..huma kollha marbutin mal-Ewkaristija u jwasslu għaliha.Dan għaliex fl-Ewkaristija tinsab l-għana spiritwali kollha tal-Knisja,jiġifieri Kristu nnifsu,l-Għid tagħna” (Konċ.Vatikan II Presbyterorum ordinis,5) KKK 1324 u KKK 1407.

aktar