Lezzjoni II: San Ġwann I

18 ta’ Mejju SAN ĠWANN I, PAPA U MARTRI

Tifkira

San Ġwann twieled fit-Toscana u sar Papa fis-sena 523. Intbagħat Kostantinopli għand l-imperatur Ġustinu bħala legat tas-sultan Arjan Teodoriku bil-għan li jqarreb lejn xulxin il-Knejjes tal-Lvant u tal-Punent; meta reġa’ lura, is-sultan laqgħu ħażin ħafna għax ix-xogħol li għamel ma għoġbux; tefgħu l-ħabs f’Ravenna, fejn miet fit-18 ta’ Mejju tas-sena 526.

aktar