L-Inżul fuq l-irkupptejn – 2 parti

Din hi t-tieni parti dwar għaliex aħna ninżlu għarkupptejna fil-knisja, mill-ktieb tal-Papa Emeritu Benedittu XVI, ‘The Spirit of the Liturgy’. F’dan il-ktieb, il-Papa Benedittu jitkellem dwar il-ġesti differenti li nużaw fil-Liturġija. Għaliex inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qiegħda u ninżlu għarkupptejna. Continue reading L-Inżul fuq l-irkupptejn – 2 parti

L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

Kif għandna noqogħdu fil-knisja

Jekk Alla jrid dalwaqt nerġgħu mmorru l-knisja għall-Quddiesa. Se ngħidulna minfejn għandna nidħlu, fejn għandna noqogħdu u x’għandna nagħmlu biex inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn li jkunu preżenti fil-knisja. Fil-ġranet li fadal, nistgħu naraw kif il-Knisja wkoll tagħtina regoli dwar kif għandna noqogħdu waqt il-Quddiesa. Continue reading L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

Nimxu lejn Għemmaws – 4

Luqa 24: 32-35: ID-DIXXIPLU – HU ‘AĦBAR TAJBA’ F’DINJA INSIGURA

“U wieħed lill-ieħor bdew igħidu: “Ma kinetx imħeġġa qalbna gewwa fina waqt li kien qiegħed ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?” Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu l-ħdax u ‘l sħabhom miġburin flimkien u dawn qalulhom: “Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun.” U huma wkoll tarrfulhom x’kien ħgralhom fit-triq u kif għarfuh fil-qsim tal-ħobż.”

aqra aktar

Luqa 24: 32-35: ID-DIXXIPLU – HU ‘AĦBAR TAJBA’ F’DINJA INSIGURA

“U wieħed lill-ieħor bdew igħidu: “Ma kinetx imħeġġa qalbna gewwa fina waqt li kien qiegħed ikellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?” Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu l-ħdax u ‘l sħabhom miġburin flimkien u dawn qalulhom: “Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun.” U huma wkoll tarrfulhom x’kien ħgralhom fit-triq u kif għarfuh fil-qsim tal-ħobż.”

aqra aktar

Nimxu lejn Għemmaws – 3

Luqa 24, 28-32: IL-QSIM TAL-ĦOBŻ – KRISTU ĦAJ FOSTNA

Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu qegħdin hu għamel ta’ bir-ruħu li se jibqa’ sejjer ‘il bogħod. Iżda huma riedu jżommuh u qalulu. “Ibqa magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jispiċċa”. Imbagħad daħal joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobz, qasmu u tahulhom. Għajnejhom imbagħad infetħulhom u għarfuh, iżda Hu kien għeb minn quddiemhom.

Aqra aktar