Santa Anjeze

Kienet is-sena 303, meta bdiet persekuzzjoni qalila mill-Imperatur Ruman Dijoklezjanu kontra l-Insara. Żgħażagħ nobbli tefgħu għajnejhom fuq Anjeże, tfajla sabiħa ġejja minn familja tat-tajjeb. Meta wriethom li l-maħbub tagħha hu Ġesù Kristu, akkużawha lill-gvernatur li kienet Nisranija. Il-prosekuturi għamlu minn kollox biex itebbgħulha ġieħha. Urewha l-għodod tal-martirju biex iġegħluha taċċetta li riedu minnha. It-tweġiba soda tagħha kienet: “Tistgħu ttebbgħu ix-xabla tagħkom bid-demm tiegħi, imma qatt m’hu se jirnexxielkom tipprofanaw il-ġisem tiegħi.”

Anjeże, li ġiet maqtula ta’ 12 jew 13-il sena, tibqa’ eżempju ta’ purità, patruna tat-tfajliet. Is-simbolu tagħha hu l-ħaruf. Fl-anniversarju tal-martirju tagħha, il-Papa, wara pontifikal fil-knisja tagħha f’Ruma, ibierek 2 iħrief u s-suf tagħhom jintiseġ fil-pallju li jitlibbes lil Isqfijiet ġodda.

Minn Joe Galea