Żewġ mistoqsijiet dwar il-fidi f’Alla

  1. Nistgħu naslu li nemmnu f’Alla mill-ħolqien ta’ madwarna?

Il-ħolqien hu wieħed mit-toroq li jwassluna biex nemmnu f’Alla, skont Santu Wistin, li jispjega li xejn ma jsir waħdu; xejn ma jeżisti jekk qablu ma kienx hemm esseri jeżisti. Esseri jiġifieri xi ħadd li l-bniedem dejjem ipprova jaħseb x’inhu. Kemm id-dinja u dak ta’ madwarha – l-univers – kif ukoll il-bniedem ma setgħux joħolqu lilhom infushom. Allura hemm esseri – xi ħadd  intelliġenti – li bih il-ħwejjeġ naturali inħolqu għall-iskop tagħhom. Dan l-esseri hu dak li, għal min jemmen, hu Alla. Santu Wistin jgħid: “Staqsi ‘l-ġmiel tal-art, staqsi ‘l ġmiel tal-baħar, staqsi ‘l-ġmiel tas-sema u lil kull ħaġa li teżisti. Kollha jweġbuk: “Dan il-ġmiel, li jinbidel, min seta’ jagħmlu jekk mhux Alla, li ma jitbiddel qatt?” Continue reading Żewġ mistoqsijiet dwar il-fidi f’Alla