L-inżul fuq l-irkupptejn – 3 parti

Kif għandna noqogħdu fil-knisja

 Din hi t-tielet parti dwar għaliex aħna ninżlu għarkupptejna fil-knisja, mill-ktieb tal-Papa Emeritu Benedittu XVI, ‘The Spirit of the Liturgy’. F’dan il-ktieb, il-Papa Benedittu jitkellem dwar il-ġesti differenti li nużaw fil-Liturġija. Għaliex inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qiegħda u ninżlu għarkupptejna. Continue reading L-inżul fuq l-irkupptejn – 3 parti

Imsejħin bħala ulied 2 – Folja nru 6

Din hi s-sitt folja ta’ għajnuna għall-adolexxenti li qed jitħejjew biex jirċievu l-Griżma tal-Isqof. B’hekk il-ġenituri għandhom l-opportunità li jkunu l-katekisti ta’ wliedhom billi jaraw din l-folja bil-kwiet flimkien mal-adolexxenti tagħhom.

Niżżel il-folja pdf: Folja 6

Continue reading Imsejħin bħala ulied 2 – Folja nru 6

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Seba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex nhar il-Ħadd, il-festa ta’ Tlugħ is-Sema tal-Mulej, isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Ngħinuhom isibu t-tliet kelmiet li jissemmew fil-Vanġelu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Seba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Sancta Maria

SANCTA MARIA, mill-‘VESPRI TAL-BEATA VERĠNI’, xogħol ta’ CLAUDIO MONTEVERDI fl-1610. Interessanti kif beda dan il-‘Vespri’. Monteverdi xtaq idaħħal lit-tifel tiegħu is-Seminarju imma ma kellux flus biex iħallas u offra ‘rigal’ lill-Papa Pawlu VI xi xogħol minn tiegħu, fosthom il-‘Vespri’. Dan wassal għal kapolavur li ta’ min jisimgħu. Niggustaw il-mużika sabiħa u antika u llissnu mal-kor ‘SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS’ (‘Santa Marija, itlob għalina’). Continue reading Sancta Maria

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex il-Ħadd isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Iridu jsibu l-ħames kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A