Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-festa ta’ Ħadd il-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd li ġej mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa fejn joqogħdu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Sara s-sewda u ż-żewġ Marijiet

Fil-Vanġelu, fir-rakkont tal-Passjoni, minbarra Marija omm Ġesù, jissemmew xi nisa bl-isem ta’ Marija, fosthom Marija Salome u Marija ta’ Ġakobb. “Fosthom kien hemm Marija l-Madaliena, Marija, omm Ġakbu u Ġużeppi u omm ulied Żabdi.” (Mt 2756); “Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod, foshom Marija Madaliena u Marija omm Ġakbu ż-żgħir u Ġosè, u Salome.” (Mk 1541); “Meta għadda s-Sibt, Marija l-Madaliena, Marija, omm Ġakbu u Salome xtraw il-fwejjaħ biex jiġu jidilkuh.” (Mk 16)

Continue reading Sara s-sewda u ż-żewġ Marijiet

Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Bħalma kienet it-talba tar-Rużarju li għenet il-flotta Nisranija biex tirbaħ il-battalja ta’ Lepanto nhar is-7 ta’ Ottubru 1571, ir-Rużarju qed ikun it-talba ta’ ħafna llum biex tintrebaħ il-marda qerrieda li ħakmet lid-dinja. Kif il-Papa Piju V kien minn ta’ quddiem biex iħeġġeġ għar-Rużarju, hekk qed jagħmel il-Papa Franġisku. U flimkien mat-talb, qed iqajjem kuxjenza għal ġustizzja u solidarjetà li m’għandhomx jieqfu wara li, kif nittamaw, jgħaddi dan iż-żmien ta’ prova.

Continue reading Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Mill-“Osanna” għal “Sallbu”

Ma nafx minn fejn sibt din l-istorja li toqgħod sew għal-lum, Ħadd il-Palm

MILL-“OSANNA” GĦAL “SALLBU”

It-teacher tiegħi għażilni biex minn fost sħabi nieħu sehem fi play tal-Passjoni. Kelli 13-il sena. Grupp ta’atturi magħrufa mad-dinja kienu talbu għal nies tal-post biex jidhru fix-xena tal-folIa. Għal ġimgħa sħiħa ħarist ‘il quddiem għal kif se nkun liebes fuq palk veru ma’ atturi magħrufin. Continue reading Mill-“Osanna” għal “Sallbu”