Id-dinja hi ħażina?

Meta f’letteratura, films u għejjun oħra ta’storja naraw il-ġrajjiet tal-popli, l-aktar fejn tidħol il-gwerra, il-moħqrija, il-kapriċċi tan-nies, il-laxkezza morali u l-bqija, x’aktarx li nkunu mġiegħa naħsbu li d-dinja hi ħaġa ħażina u li rridu nżommu ruħna lura minnha u ma nkunux kompliċi tal-ħażen li fiha. Mhux ta’ b’xejn li mill-bidu nett tad-dinja kif nafuha, in-nies emmnu li hemm forza ħażina li f’kull żmien ħammġet lid-dinja. Continue reading Id-dinja hi ħażina?

Ave Marija

Ara Marija, il-lejla ħiemda,

bil-qamar jiddi, fuq Betlem fqira.

Twajjeb Ġużeppi, għajjien bil-mixja,

titlob bil-ħniena, kamra għal Marija.

 

Ara Marija, il-kwiekeb fis-sema,

jittawlu ‘l isfel, mis-sħab bajdani,

jaraw il-ġrajja, ta’ kif Marija,

se tagħti d-dinja, ‘il Binha tarbija.

 

U sabu kenn, f’daqsxejn ta’ grotta;

Il-ħarsa ta’ Marija imtliet bil-poeżija.

It-tiben tal-maxtura sar jilma’ bis-sbuħija,

għax twieled Ġesu’!

 

Jittajru fil-kampanlja

ġew l-anġli jgħannu glorja

liċ-ċkejken Sid l-umanita’

 

Ara Marija, il-lejla ħiemda,…

 

Titkanta fuq: Guarda Maria

Mużika: Angelo Di Mario

Kliem bil-Malti ta’ Joe Galea

Presepju minqux f’siġra

Fi knisja ddedikata lill-Madonna, fil-belt ta’ Bruges, fil-Belġju, hemm Presepju modern,  imnaqqax f’zokk ta’ siġra tal-ħarrub li għandha mal-100 sena. Iz-zokk, li nġieb minn post jismu KNESSELARE, kien ġie mwarrab għax ma kienx hemm  bżonnu. Imma minn zokk meqjus bħala tajjeb biss għar-rimi, il-qassis u skultur Omer Gilliet, mir-raħal ċkejken fil-port ta’ BRESKENS, ħoloq biċċa xogħol oriġinali u prezzjuża. Continue reading Presepju minqux f’siġra