Ħsieb fuq il-pittura ’MILIED MISTIKU’, ta’ Filippo Lippi

It-tradizzjoni Nisranija, li għaddiet għandna mill-imgħoddi b’manjieri differenti, turina li l-Milied għandu rabta qawwija mal-Ewkaristija. Dan narawh f’tabernaklu tas-seklu 14, fi Siena, imsejjaħ it-tabernaklu tat-Taħbira tal-Anġlu. F’naħa minnhom, hemm l-anġlu ħabbar u hemm Marija fuq in-naħa l-oħra. Alla l-Missier hu fin-nofs, fuq il-bieba tat-tabernaklu. Ġewwa t-tabernaklu hemm il-Kelma li saret laħam u l-laħam li sar ħobż. Continue reading Ħsieb fuq il-pittura ’MILIED MISTIKU’, ta’ Filippo Lippi

L-Iskola ta’ Betlem

Għall-jiem tan-Novena tal-Milied, San Ġorġ Preca ħallielna ktejjeb ta’ ftit folji, b’tagħlim relatat ma misteru tant għal qalbu, l-Inkarnazzjoni. Il-ktejjeb għandu isem tassew ħelu: ’L-Iskola ta’ Betlem’. San Ġorġ Preca, f’kull tema ta’ din l-’Iskola’, jagħmlilna istedina: “L-iktar għeżież, ejjew nieqfu bil-ħsieb tagħna quddiem l-Imgħallem Divin tagħna, imwieled tarbija, u nieħdu minnu t-tagħlim tal-ħajja eterna.” Continue reading L-Iskola ta’ Betlem

Eucharistein, Wied ta’ Grazzja

Jismu Jérémie. Swor Nadia-Marie, li tmexxi d-Dar Ġenerali tal-Fraternità Eucharistein li qiegħda f’Epinassey, villaġġ maġenb għolja ftit kilometri ’l bogħod mix-xmara Léman, fl-Iżvizzera, bl-attenzjoni li tagħti lil Jérémie tagħti xhieda ta’ dak li temmen u tal-ideal li ddedikat ħajjitha għalih. Suor Nadia-Marie tmur tara lil Jérémie regolarment fl-isptar psikjatriku fejn jgħaddi ġranet għall-kura. Continue reading Eucharistein, Wied ta’ Grazzja

Għaliex jikbru d-deżerti

Jgħidu li darba d-dinja kienet mimlija siġar, frott u fjuri. Xmajjar b’ilma nadif u frisk kienu jsaqqu l-għelieqi u l-ġonna. L-annimali l-iktar selvaġġi bħall-iljuni u t-tigri kienu jilagħbu mal-ħrief. In-nies kienu qed jgħixu fil-paċi mingħajr ma kienu jafu x’inhu dnub. Raġel xwejjaħ u twajjeb qalilhom: “Qaluli biex ngħidilkom li se tinżel ramla fuq l-art kull meta n-nies jagħmlu l-ħażin.” Continue reading Għaliex jikbru d-deżerti

Ġebla f’idejna, talba f’qalbna

“U nagħtikom qalb ġdida, u ruħ ġdida nagħtikom ġo fikom; naqlgħalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtikom qalb tal-laħam.” Eżekjel 36, 26. Din is-sentenza hi eżempju tar-rikkezza li hemm fis-simboli bħala sors ta’ talb. Huwa s-simbolu qawwi ta’ ‘qalb tal-ġebel’, magħmul minn żewġ elementi: ġebla u qalb. Continue reading Ġebla f’idejna, talba f’qalbna