Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Kien fis-7 ta’ Ottubru 1571 meta saret il-battalja ta’ LEPANTO. L-istorja ta’ din il-battalja tfakkarna kemm hi ħaġa sabiħa li nitolbu lill-Madonna ngħidu r-RUŻARJU. Kienet rebħa li ġrat fuq il-baħar  – tal-Insara fuq l-Ottomani. L-Ottomani kienu n-nies tal-Imperu Ottoman li beda fit-Turkija madwar 800 sena ilu u rebħu ħafna pajjiżi, fl-Ewropa. Continue reading Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Il-Futur tal-Knisja

Il-ġrajjiet li minnhom għaddejja l-Knisja Nisranija qed inisslu dubji fost ħafna li l-Knisja hi miexja lejn żminijiet li fihom se tispiċċa fix-xejn, jew li għalkemm tibqa’ teżisti, se titlef l-iskop tagħha. Jibqgħu is-simboli, il-knejjes sbieħ, it-tifkiriet tal-imgħoddi, imma mingħajr ruħ. Il-biżgħa dwar il-futur tal-Knisja ħa l-post tas-sigurtà li kellhom dawk ta’ żminijiet oħra; sigurtà mibnija fuq kliem Kristu li l-Knisja se tibqa’ sal-aħħar taż-żminijiet. Continue reading Il-Futur tal-Knisja

‘Parrhesia’ and Proclamation

In today’s culture, we stress political correctness: caution not to offend the listeners or readers. This attitude may also affect the way the word of God is communicated. It may happen that, in passing on our faith to others or in proclaiming the Gospel ‘Good News’, prudence takes over simply to avoid the impression of imposing one’s faith or moral tenets on others. Continue reading ‘Parrhesia’ and Proclamation

Il-Parrhesia fit-Tħabbir tal-Kelma

Qed ngħixu f’kultura fejn trid toqgħod attent kif titkellem, biex ma turtax lil min qed jisimgħek. Jista’ jkun li din il-kultura daħlet ukoll fil-mod kif inwasslu l-kelma t’Alla. Xi drabi, fit-tagħlim tagħna biex inwasslu l-fidi lill-oħrajn, meta niġu biex nistqarru l-fidi tagħna u ngħallmu r-reliġjon li nħaddnu, qed inkunu prudenti xi ftit aktar milli għandna nkunu. Continue reading Il-Parrhesia fit-Tħabbir tal-Kelma

L-Għolja tal-Arkanġlu

Kmieni filgħodu, il-qanpiena tħabbar il-ħin tal-laudi, li jsir fil-kripta żgħira ta’ ‘Notre- Dame-des-Trente-Cierges (Sidtna tat-Tletin Xemgħa)’, fl-abbazija Benedittina ta’ Mont Saint-Michel. Il-kant f’erba’ ilħna, minn ħamest irġiel u seba’ nisa lkoll lebsin l-abjad, jidwi fl-arkati tal-kripta. L-irġiel naħa, u n-nisa naħa oħra, għax hekk titlob ir-regola tal-Konfraternita’ Monastika ta’ Ġerusalem, li jgħixu fl-Abbazija. Continue reading L-Għolja tal-Arkanġlu