Ir-Rużinjol u l-Warda

Mir-rakkont ta’ Oscar Wilde

“Qaltli li tiżfen miegħi jekk inġibilha ward aħmar! Imma fil-ġnien kollu m’hemmx warda waħda li hi ħamra.” L-imsejken żagħżugħ kien qed jibki, bid-dmugħ iqattar minn għajnejh. “Għada fil-għaxija il-prinċep se jagħmel festa. Se jkun hemm ħafna mistednin, fosthom jiena u t-tfajla tiegħi. Hi qaltli li jekk noffrilha warda ħamra, tiżfen miegħi sa’ fil-għodu kmieni. Imma fil-ġnien m’hemmx warda waħda ħamra. U hekk ser nibqa’ waħdi, fil-waqt li t-tfajla tgħaddi minn quddiemi u lanqas biss tħares lejja!” Kompla jibki u jolfoq. “Qalbi żgur tinqasam kif nara li ma tatx każi!”

Aktar