Life lessons drawn from St. Helen’s life

On Sunday August 18 the Church celebrated the feast of St. Helen, Empress Augusta. Hers was certainly a life that went far beyond the royal titles and power that were justly showered on her by her son, Emperor Constantine the Great. Continue reading Life lessons drawn from St. Helen’s life

Just be there!

In a very thought-provoking banner, which is presently standing at the left hand-side of Mater Dei’s Hospital chapel, there is a profound saying of St. Teresa of Calcutta: If you have a sick or lonely person … be there. May be just to hold a hand, may be just to give a smile, that is the greatest, the most beautiful work. Continue reading Just be there!

Tislima mill-Papa Piju XII u minn San Ġorġ Preca lil Marija Reġina

Illum, ġimgħa wara t-Tlugħ is-Sema ta’ Marija, hi l-festa ta’ MARIJA REĠINA. Kien nhar il-11 ta’ Ottubru 1954, il-Papa Piju XII ħareġ enċiklika AD CAELI REGINAM fejn wera kif Marija, Omm vera ta’ Ġesù l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, hija wkoll tista’ tissejjah bir-raġun ir-’Reġina tal-ħolqien kollu’. Tletin sena qabel, San Ġorġ Preca kkompona talba kantata li antiċipat dak li ħabbar il-Papa fl-enċiklika. Hi t-talba tal-VESTIS HONORIS, (LIBSA TA’ ĠIEĦ), fejn Dun Ġorġ isejjaħ lill-Madonna ‘Sinjura tal-ħolqien kollu’.

Rapport minn Joe Borg

Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin

Il-Ħamis, 22 ta’ Awwissu 2019: L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. Continue reading Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin