L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19: 16-22

Li timxi skont il-kmandamenti huwa tajjeb iżda mhux it-Tajjeb. L-attitudni ta’ ubbidjenza lejn il-liġi ta’ Alla mhix biżżejjed biex tikseb il-ħajja ta’ dejjem. Ġesù jagħmel din id-distinzjoni mportanti ma’ dan ir-raġel żgħażugħ li, b’entużjażmu mar jistaqsi Ġesù jekk għandux il-biljett għall-Ġenna maqtugħ u lest. Lanqas l-entużjażmu ma hu biżżejjed. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018”

Il-Papa jfakkar l-vittmi tad-diżastru naturali fl-Indja

Il-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018: Wara t-talba tal-Angelus ta’ dalgħodu u wara li l-Papa Franġisku kien temm ukoll ir-riflessjoni tiegħu dwar il-qari tal-Evanġelju tal-quddiesa tal-lum, huwa fakkar il-vittmi tad-disastru naturali fl-Indja u qal:- Continue reading “Il-Papa jfakkar l-vittmi tad-diżastru naturali fl-Indja”

Ħobż ħaj li niżel mis-sema

papa.jpgIl-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018: Waqt l-Angelus ta’ dalgħodu, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar id-diskors ta’ Ġesù fis-Sinagoga ta’ Kafarnahum wara li kien tema’ folla kbira b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet: it-tkattir tal-ħobż.  Ara d-diskors tal-Papa fil-Laikos …  http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Angelus_19082018.htm

L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 51-58

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xifer l-irdum għal isfel. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 13-15

Ir-rejazzjoni tad-dixxipli għall-ommijiet u wliedhom li resqu lejn Ġesù hija goffa ħafna. Uħud minnhom kellhom ulied huma wkoll u kienu jafu x’għandhom ħila jagħmlu t-tfal u lkoll nafu li t-tfal, dak li għandhom ħila jagħmlu, jagħmluh vera sew. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018”