Evanġelju tal-Erbgħa 12 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 28-30

Faraġ u tama. Anke meta jwiddeb, minn Ġesù joħroġ biss messaġġ ta’ faraġ u tama. Qatt ma jikkundanna imma jiftaħ għajnejn min jisimgħu biex ma jaqtax qalbu. Għadu fil-ħin biex jistabar, anke bih innifsu u jqawwi qalbu bit-tama li minn issa ’l quddiem jista’ jkun aħjar. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 12 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 12-14

Ġesù mhux sempliċiment jistaqsi opinjoni. Lid-dixxipli qed jistaqsihom dwar il-ġudizzju tagħhom li huma stess setgħu jaslu għalih mill-esperjenza personali tagħhom. Bil-malti, wara li nispjegaw jew niċċaraw xi ħaġa ngħidu: x’taħseb? Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 17-26

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qed jgħid u jagħmel u biex tara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tal-Ħadd 9 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 3, 1-6

It-tieni Ħadd tal-Avvent iressaqna iżjed lejn dak li ġie u dak li għandu jerġa’ jiġi. Is-silta minn San Luqa turina r-rejaltà ta dawn iż-żewġ miġjiet, waħda prova tal-oħra; la ġie u wiegħed li se jerġa’ jiġi, se jiġi żgur, m’hemmx dubju. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 9 ta’ Diċembru 2018”