No other Name

January 17, 2018 Leave a comment

No other name is powerful as the Name of Jesus! On Wednesday January 3, we celebrated the Feast of His Holy Name. Considering the outstanding power of the Name of Jesus this Feast is indeed crucial for our faith. Read more…

Festa tal-Gwardji ta’ Ġesù Sagramentat

January 16, 2018 Leave a comment

Tħabbar il-programm tal-Festa tal-Gwardji ta’ Ġesù Sagramentat li ser issir bejn il-21 u t-28 ta’ Jannar 2018 fil-Knisja ta’ Savina, Victoria, Għawdex Read more…

Categories: Avviżi

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

January 16, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018 ser issir adorazzjoni Ewkaristika fil-Parroċċa ta’ San Ġorg, fil-Belt Victoria, Għawdex.  L-adorazzjoni li qed tkun organizzata mill-Komunità Anawim ser ikollha t-tema, “Naduraw lil Ġesù f’ġuf Marija” u tibda fil-5.15pm. Kulħadd huwa mistieden speċjalment dawk li qed jistennew tarbija.

Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

January 16, 2018 Leave a comment

Bejn nhar il-Ħamis, 18 ta’ Jannar, u l-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018, ser tiġi ċċelebrata l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il-ġimgħa, il-Knejjes Insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku, bit-tema għal din is-sena tkun “Lemintek, Mulej, issebbħet fil-qawwa” (Eż 15:6).

Għal din l-okkażjoni, nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018, fis-6:30 p.m., ser jiġi ċċelebrat Servizz Ekumeniku fil-Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Marija, l-Isla. L-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jippresiedi dan is-Servizz Ekumeniku Djoċesan. Kulħadd huwa mistieden jattendi.

Categories: Avviżi

Point taken

January 16, 2018 Leave a comment

The interesting and informative opinion piece written by Fr Geoffrey Attard, entitled The ‘Christian right’ is lost, made me reflect harder on the abortion and euthanasia issue. Read more…

Vjaġġ lejn Kristu Rxoxt. Eżerċizzi tar-Randan fl-Oratorju tal-Kon-Katidral

January 16, 2018 Leave a comment

Vjaġġ lejn Kristu Rxoxt.  Din hija t-tema tal-Eżerċizzi tar-Randan li ser isiru fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta kull nhar ta’ Ġimgħa bejn 16 ta’ Frar u s-16 ta’ Marzu 2018. L-eżerċizzi jkunu bil-Malti u jsiru dejjem fl-Oratorju tal-Kon-Katidral. Read more…

Categories: Avviżi

The Pastoral Land Commission

January 16, 2018 Leave a comment

The Pastoral Land Commission: Participation of Fr John Mary Cauchi huwa ktieb ġdid ta’ Dun Ġwann Caruana, missjunarju l-Brażil. Dan il-ktieb ġie ppublikat diġitalment u huwa aċċessibli minn din il-link 

Read more…