L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi ċċelebra Quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof matul l-2019. Għall-quddiesa li saret is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020, kienu mistiedna wkoll il-ġenituri u l-parrini ta’ dawn l-adolexxenti. Continue reading L-Isqof Awżiljarju jiltaqa’ mal-istudenti tas-Seminarju li rċevew il-Griżma tal-Isqof

Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’

Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’: l-Eżortazzjoni Appostolika postsinodali tal-Papa Benedittu XVI. Jippreżentaha l-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) f’Birkirkara. Continue reading Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’

L-Arċisqof jordna djaknu ġdid

Is-seminarist Andrew Camilleri ser jiġi ordnat djaknu mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum 20 ta’ Jannar 2020. Il-Quddiesa ser issir fir-residenza ta’ St Vincent de Paule, Ħal Luqa. Camilleri huwa mill-Parroċċa ta’ Santa Katerina, iż-Żurrieq, u bħalissa qed jaħdem fiċ-Ċentru Internazzjonali tal-Moviment tal-Fokolari f’Ruma, l-Italja. Continue reading L-Arċisqof jordna djaknu ġdid

Il-Papa f’Santa Marta: Il-veru ħelsien niksbuh meta nobdu ‘l Alla

It-Tnejn, 20 ta’ Jannar 2020: Inkunu ubbidjenti għall-Kelma t’Alla li hi dejjem novità. Il-Papa Franġisku għamel din l-eżortazzjoni fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-veru ħelsien niksbuh meta nobdu ‘l Alla