Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

October 21, 2017 Leave a comment

L Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq.

Dun Gordon Refalo twieled Tas Sliema fit 30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l edukazzjoni tiegħu fl iskola ta’ St Joseph ir Rabat, u fil Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Quddiesa tal-familji fis-Siggiewi

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Grufan tas-Siġġiewi jixtiequ jfakkru li l-Ħadd, 22 ta’ Ottubu 2017, fil-11.00 ta’ filgħodu  ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali.  F’din il-quddiesa se jkun hemm lituġija addattata għat-tfal.

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tas-Sibt, 21 ta’ Ottubru 2017

October 21, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 8-12

Il-kalendarju kattoliku huma mimli b’tifkiriet jewt festi lil nies li ġew maqtula kultant f’silenzju assolut jgħidu ħaġa waħda: “Jiena nemmen f’Ġesù Kristu”. Oħrajn urew dan it-twemmin tagħhom billi taw ħajjithom kollha kemm hi għal dak li dan it-twemmin kien ifisser għalihom.
Read more…

Tkellem Mulej

October 20, 2017 Leave a comment

Powerpoint tad-29 Ħadd matul is-Sena A. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … 29th Sun Yr A

Categories: PP tal-Ħadd

Giving Jesus to society

October 20, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Today’s society puts a big challenge on our faith. We might feel that our faith is threatened.

This is the challenge we are to face on a daily basis. If built on a solid rock our relationship with Jesus will not break by any threat. Our faith depends on our relationship with Jesus. Read more…

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 22 ta’ Ottubru 2017

October 20, 2017 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Read more…

Categories: Il-Leħen

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017

October 20, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 1-7

In-nies jinġabru bl-eluf u jgħaffġu fuq xulxin. Dan huwa poplu li, bħalna l-Maltin, ordni ma jafx x’inhi. L-importanti min se jkun quddiem u min se jinqeda l-ewwel. Ftit li xejn nindunaw li iktar kemm ngħaffġu iktar naqgħu lura u ninqdew tard. Kultant anke fit-triq, mimlija mhux b’eluf ta’ nies imma b’eluf ta’ karozzi, ħafna huma l-galantomi li jridu jkunu quddiem ħaddieħor anke jekk b’sogru ta’ xi taffiġa. Ninġabru u ngħaffġu bħan-nagħaġ.
Read more…