Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, jiġi mfakkar Jum id-Dinja.

April 20, 2018 Leave a comment

Nhar il-Ħadd 22 ta’ April, tiġi mfakkra Earth Day – Jum id-Dinja.

F’dan il-jum mad-dinja kollha jsiru attivitajiet favur l-ambjent bil-ħsieb li tinħoloq aktar kuxjenza ħalli kemm jista’ jkun nibżgħu għal din id-dar komuni tagħna, kif isejħilha l-Papa, u nkunu aktar sensittivi għal kull forma ta’ ħajja. Dan il-jum beda jiġi mfakkar fl-1970
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ April 2018

April 20, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 52-59

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xife rl-irdum għal isfel.
Read more…

L-Arċisqof J. Scicluna f’laqgha Ġenerali Annwali tal-Moviment ta’ Kana

Il-Ġimgħa, 20 t’April, 2018: L-Arċisqof J. Scicluna f’laqgha Ġenerali Annwali tal-Moviment ta’ Kana.

Adorazzjoni favur il-Ħajja fil-Parroċċa tal-Isla nhar il-Ġimgħa 20 t’April

Ejjew ningħaqdu flimkien fit-talb għall-protezzjoni tal-ħajja f’Malta nhar il-Ġimgħa 20 t’April fis-6:30pm. Read more…

Categories: Avviżi

MA NILAGĦBUX MAL-ĦAJJA

April 19, 2018 1 comment

Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech

Stramba imma vera: it-tarbija twieldet ixjaħ minn ommha! Dan huwa l-każ li ġara f’Novembru li għadda f’Knoxville, Tennessee, fl-Amerika. Emma tnisslet madwar ħamsa u għoxrin sena ilu u bħala embrijun tqiegħdet fil-friża fejn baqgħet tistenna sakemm is-sena l-oħra kien hemm koppja żagħżugħa li aċċettaw li “jadottaw” lil din il-persuna. Din il-mara kellha erbgħa u għoxrin sena meta laqgħet f’ġufha lil dan l-embrijun. Hija wildet tarbija li bdiet tgħix qabilha! Read more…

Il-Papa jgħid li l-ħajja kollha trid tkun imħarsa

April 19, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis 19 ta’ April 2018:  Meta tkellem dwar l-Eżortazzjoni Appostolika l-ġdida, Gaudete et Exsultate, dwar is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum, l-Arċisqof Vincenzo Paglia, President tal-Akademja Pontifiċja għall-Ħajja qal li permezz ta’ dan id-dokument il-Papa Franġisku ma kienx qiegħed jipprova jdawwar l-attenzjoni minn fuq l-abort għal fuq il-faqar, imma ried juri li dawn huma t-tnejn parti mill-istess ġlieda.   Read more…

Categories: Aħbarijiet

Being a Merciful Person

April 19, 2018 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Mercy. Being a merciful person is the ultimate key to taste and see that the Lord is good. What does it mean to be a merciful person? A merciful person is one who has compassion for his neighbour. Compassion for your neighbour means to be one with the person by recognising his needs, and to do your utmost to help him in the particular needs of his life. Read more…

Categories: By George Calleja