Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof – 30 ta’ Marzu 2020

It-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2020: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof … Continue reading Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof – 30 ta’ Marzu 2020

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija.

It-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2020: Nitolbu llum għal tant nies li mhux qed jirnexxilhom jegħlbu l-biża’ minħabba dil-pandemija. Jalla l-Mulej jgħinhom iqawwu qalbhom għall-ġid tas-soċjetà kollha u tal-komunità kollha. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa offra l-quddiesa għal min hu mbeżża’ minħabba l-pandemija.

Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Jekk għoxrin sena oħra t-Taljani jiġu mistoqsijin liema xbieha tal-coronavirus l-aktar li baqgħet f’moħħhom, x’aktarx li, wara nhar il-Ġimgħa filgħaxija, jagħtu l-istess tweġiba: “Il-Papa Franġisku, wieqaf fix-xita waħdu fi Pjazza San Pietru, jitlob sal-aħħar.” Kienet xena li, fi pjazza vojta, il-ħoss tax-xita u s-sireni tal-ambulanzi, wasslet biex tqajjem ir-ruħ tal-Italja. Continue reading Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija

Living Witness – Xhieda Ħajja.  Sit ġdid b’għadd ta’ riflessjonijiet qosra fuq diversi aspetti ta’ natura spiritwali, anke fuq ħsibijiet mill-Evanġelju, riflessjonijiet fuq tradizzjonijiet Insara, kemm antiki u kemm moderni, prattika tal-ħajja Nisranija, xi diskorsi tal-Papa, eċċ. Continue reading Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija

Ħabbhom għall-Aħħar

“ĦABBHOM GĦALL-AĦĦAR…”  Ġwanni 13,1

San Ġwann l-Evanġelista jagħtina l-itwal rakkont tal-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù Kristu. Minbarra li huwa l-itwal rakkont msieħeb minn diversi dettalji li l-Evanġelista l-oħra ma jagħtunhiex, huwa wkoll profond fil-ħsieb u t-tagħlim li jagħtina. Il-għan ta’ Ġwanni mhuwiex biss li jagħtina rakkont storiku ta’ x’ġara, imma pjuttost interpretazzjoni teoloġika ta’ dak li ġara billi jkompli jurina min hu Ġesù. Continue reading Ħabbhom għall-Aħħar