Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

Għall-Quddies tas-Sibt filgħaxija fittex il-Qari tal-Ħadd minn hawn …

QARI I
Alla għamel lil Kristu Ras fuq il-Knisja kollha, li hi Ġismu.
Efes 1, 15-23

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, jien li smajt bil-fidi tagħkom fil-Mulej Ġesù u bl-imħabba tagħkom lejn il-qaddisin kollha, ma nixba’ qatt niżżi ħajr minħabba fikom meta niftakar fikom fit-talb tiegħi. Continue reading “Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-Sena”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani”

Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018: Nibqgħu dejjem mexjin ‘il quddien “bil-ħmira tal-Ispirtu s-Santu” li jmexxina lejn dak il-wirt li ħallielna lkoll il-Mulej.  Din kienet l-eżortazzjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt l-omellija tal-quddiesa li ċċelebra dalgħodu l-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-Ispirtu s-Santu hu l-ħmira li ssalva lin-nisrani.”

Liturġija tas-Sigħat: Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru: Minħabba problemi tekniċi, partijiet mis-sit Laikos.org mhumiex qed jaħdmu. Għalhekk tista’ ssib il-Liturġija tas-Sigħat tal-lum hawn taħt. Nittamaw li l-problema tissolva mill-aktar fies possibli. Continue reading “Liturġija tas-Sigħat: Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena”