Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 16:13-19

Fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippi ma kienux joqgħodu ħafna Lhud li kieni diġa semgħu b’Ġesù. Kienet art miżgħuda b’reliġjonijiet differenti minħabba l-karattru kummerċjali tal-belt li kien iġib miegħu nies minn bliet oħra mxerrda mad-dinja magħrufa sa dakinhar. Jista’ jkun li Ġesù tbiegħed mill-folol biex, fil-kwiet, ikollu iktar ħin mad-dixxipli. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Frar 2019”

L-arloġġ intern

Kemm-il darba l-Ispirtu s-Santu, il-vera Ġurnalist u l-Ġurnalist tal-ġurnalisti u l-Imgħallem tal-għalliema u l-imgħallmin, lili dejjem għallimhieli! U mhux biss imma wkoll fakkarhieli! Tant li, mhux darba jew tnejn li tispuntali fil-kitbiet li Hu jagħtini! U mhux għax niktibhom jien! Kif jaħsbu xi wħud! Mela, grazzi Mulej Alla tiegħi Spirtu s-Santu! Continue reading “L-arloġġ intern”

Laqgħa fil-Vatikan dwar il-ħarsien tal-minuri fil-Knisja

Il-Ħamis 21 ta’ Frar 2019: Dalgħodu l-Papa Franġisku ta bidu għall-ħidma tal-laqgħa li qed issir fil-Vatikan dwar il-ħarsien tal-minuri fil-Knisja.  Lill-miġemgħa tal-Isqfijiet u Reliġjużi qalilhom li l-poplu qaddis t’Alla għajnejh fuq dan l-avveniment u mhux qed jistenna biss kundanni li faċli jsiru, iżda miżuri konkreti u effettivi. Continue reading “Laqgħa fil-Vatikan dwar il-ħarsien tal-minuri fil-Knisja”