Tifrik mill-knejjes tal-Iraq, issa f’wirja f’Malta

Aid to the Church in Need Malta (ACN) qed tagħmel wirja ta’ artikli reliġjużi miġjuba mill-Iraq li nstabu fit-tifrik tal-knejjes li ġew desakrati, maħruqa u mġarrfa mill-ISIS meta invadew il-Pjanuri ta’ Nineveh. Continue reading “Tifrik mill-knejjes tal-Iraq, issa f’wirja f’Malta”