Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Matul iż-żmien tar-Randan qed tkompli wkoll l-Adorazzjoni Ewkaristika mmexxija mis-Superjur Joe Fenech f’diversi parroċċi u knejjes.  Bara minn hekk fis-7 ta’ Marzu ser isir ukoll pellegrinaġġ fil-parroċċa tal-Isla fejn hija meqjuma x-Xbieha Devota ta’ Ġesù Redentur.  Ara aktar dettalji fil-poster  … Dettalji ta’ Adorazzjoni Ewkaristika f’Marzu 2018

Ara wkoll dettalji dwar il-Pellegrinagg fl-Isla … Pellegrinaġġ Redentur ta’ l-Isla

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: