L-Evanġelju tat-Tlieta 21 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 23-30

Iż-żgħażugħ għani telaq imnikket u Ġesù tnikket għalih. Ħabbu u għażlu iżda kellu qalbu marbuta wisq mal-ġid li kellu, li, minħabba li kien żgħażugħ mhux bilfors kien tħabat għalih hu u jista’ jkun ukoll li l-ġid li kellu ma kienx tiegħu iżda ta’ missieru. Il-kilba għall-ġid materjali ġejja mill-istint tas-sopravivenza: naħdem biex ngħix, iżda mabagħad nibqa naħdem u nsorr għal għada u għall-għada tal-għada. Fl-aħħar isir rebgħa; iġġemma il-ġid mhux bie xtinqeda bih, iżda biex ikollok iżjed, il-ġid materjali fih innifsu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 21 t’Awwissu 2018

Il-Papa saħaq dwar politika ta’ tolleranza żero

It-Tnejn 20 ta’ Awwissu 2018: F’ittra lill-poplu t’Alla, il-Papa Franġisku ammetta li l-Knisja Kattolika ma ħaditx azzjoni f’waqtha biex jiġu mħarsa t-tfal kontra saċerdoti li abbużawhom sesswalment fuq medda ta’ għexieren ta’ snin. Il-Papa b’dieqa kompla jikteb li l-Knisja abbandunat tfal f’idejn dawk li abbużaw minnhom.
Continue reading Il-Papa saħaq dwar politika ta’ tolleranza żero

Lectio Divina għall-21 Ħadd. Sena “B”

21  Ħadd Matul Sena B

Vanġelu ( Ġw 6, 60 – 69): Ġesu jagħlaq id-dsikors tiegħu fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. Illum mhux il-Ġudej jilmentaw fuqu imma d-dixxipli. Din hi kriżi li kull dixxiplu (anki ta’ żmienna) jgħaddi minna meta jirrejalizza x’tinvolvi bis-sħiħ il-proposta ta’ Ġesu għal dinja ġdida. Ħafna jaslu biex jgħidu: “Iebes dal-kliem.Min jista’ jisimgħu?” Għax dan hu kliem li meta se tħabbat rasek miegħu se tweġġa’.  Mhux faċli tifhem li jiħtieġ tiekol il-ġisem u tixrob id-demm ta’ Sidna Ġesu Kristu.  Min isibha faċli aktarx li ma jkun fehem xejn. Continue reading Lectio Divina għall-21 Ħadd. Sena “B”

Preżentazzjoni tat-trabi

Il-Parroċċa tax-Xagħra qed tistieden lill-familji li kellhom jew se jkollhom tarbija għal quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għad-don ta’ ħajja ġdida, nhar Il-Ħadd 26 t’Awwissu fil-5.00pm fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Waqt il-quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-trabi li twieldu kif ukoll ta’ dawk fil-ġuf. Tingħata tifkira tal-okkażjoni. Ara aktar dettalji fil-poster hawn taħt … Continue reading Preżentazzjoni tat-trabi

L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19: 16-22

Li timxi skont il-kmandamenti huwa tajjeb iżda mhux it-Tajjeb. L-attitudni ta’ ubbidjenza lejn il-liġi ta’ Alla mhix biżżejjed biex tikseb il-ħajja ta’ dejjem. Ġesù jagħmel din id-distinzjoni mportanti ma’ dan ir-raġel żgħażugħ li, b’entużjażmu mar jistaqsi Ġesù jekk għandux il-biljett għall-Ġenna maqtugħ u lest. Lanqas l-entużjażmu ma hu biżżejjed. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018