Il-Papa f’Santa Marta: F’dawn iż-żminijiet donnu li l-akkużatur il-kbir qabad mal-Isqfijiet


It-Tlieta 11 ta’ Settembru 2018: Dil-ħabta donnu li l-Akkużatur il-Kbir imqabbad mal-isqfijiet biex joħloq l-iskandlu.  Għalhekk l-isqfijiet għandhom iżommu f’moħħhom tliet aspetti fundamentali: il-qawwa tagħhom hi li jkunu bnedmin ta’ talb, ikollhom l-umiltà li jifhmu li kienu magħżulin minn Alla u jibqgħu qrib il-poplu.

Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Papa għamel riflessjoni dwar dan il-ministeru, imnebbaħ mis-silta tal-Vanġelu meħuda minn San Luqa.  Fir-rakkont evanġeliku tal-lum naqraw li Ġesù għadda l-lejl jitlob biex imbagħad għażel lit-tnax l-Appostlu, jew l-ewwel isqfijiet.   Wara niżel fil-wita u qagħad fost il-poplu li kien mar biex jisimgħu u biex ifiq mill-mard.

Il-Papa Franġisku għażel li jagħmel dir-riflessjoni dwar il-ħatra tal-ewwel isqfijiet minħabba li bħalissa f’Ruma qed isiru tliet korsijiet għall-isqfijiet: wieħed ta’ aġġornament għal min ilu 10 isqof li ntemm dal-ġranet, ieħor għal 74 isqof li jmexxu djoċesijiet fit-territorji tal-missjoni u ieħor għal 130-140 isqof li bdew jiffurmaw parti mill-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet, jiġifieri isqfijiet ġodda.

L-ewwel aspett fundamentali li tkellem dwaru l-Papa fl-omelija kien li l-isqof hu bniedem tat-talb.  Infatti, osserva Franġisku, il-faraġ tal-isqof fil-waqtiet koroħ jiġi mit-talb, jiġifieri mill-għarfien li Ġesù qed jitlob għalija, qed jitlob għall-isqfijiet kollha.  B’dan l-għarfien l-isqof isib il-faraġ u l-qawwa li bihom jitlob ukoll għalih innifsu u għall-poplu t’Alla.

Dan hu l-ewwel dmir tal-isqof, issokta l-Papa.  San Pietru jikkonferma dan meta jgħid: Għalina t-talb u t-tħabbir tal-Kelma.  Ma jgħidx għalina l-organiżżazzjoni tal-pjani pastorali….. fakkar Franġisku..

It-tieni atteġġjament li tkellem dwaru l-Papa kien li Ġesù nnifsu għażel lit-tnax u l-isqof fidil jaf li mhux hu jkun għażel lilu nnifsu iżda hu kien magħżul,  L-isqof li jħobb lil Ġesù mhux xabbatur li l-vokazzjoni tiegħu iqisha xi ħaġa li se tmexxih aktar ‘il quddiem, ‘il fuq.  L-isqof iħoss li hu magħżul u ċert minn dan.  B’hekk hu jidħol fi djalogu mal-Mulej: Int għażilt lili, jien ma niswa xejn, jien midneb… .  Huwa umli għax meta jħoss li hu magħżul, iħoss il-ħarsa ta’ Ġesù fuq l-eżistenza tiegħu u minnha jikseb il-qawwa.

Fil-Vanġelu tal-lum l-isqof hu msejjaħ biex ikun qrib il-poplu tiegħu, biex ma jitbiegħedx.  Huwa l-isqof li ma jibqax bogħod mill-poplu, li ma jieħux atteġġjamenti li jbegħduh mill-poplu; l-isqof li jmiss ‘il-poplu u jħalli lill-poplu jmissu.  Ma jmurx ifittex kenn għand is-setgħana, jew ll-elite. Dawn jikkritikaw lill-isqof, imma l-poplu jieħu atteġġjament ta’ mħabba lejn l-isqof, jikkonfermalu l-vokazzjoni tiegħu, id-dilka tiegħu.

Bosta drabi matul l-omelija l-Papa saħaq li l-isqof jikseb il-qawwa tiegħu mit-talb, huwa bniedem tat-talb u jħoss li kien Alla li għażlu biex ikun qalb il-poplu.

Tajjeb li wieħed jiftakru dan għax dil-ħabta l-Akkużatur il-Kbir, ix-xitan, jidher ifferoċjat u mqabbad mal-isqfijiet.  Minnu li aħna lkoll midnbin, anki aħna l-isqfijiet, ikkummenta l-Qdusija Tiegħu. imma hu qed jipprova jikxef id-dnubiet biex jiskandaliżża lill-poplu.

L-Akkużatur il-Kbir li, kif jgħid lil Alla hu stess fl-ewwel kapitlu tal-Ktieb ta’ Ġob: iħuf madwar id-dinja jifttex lil min se jakkuża.  Il-qawwa tal-isqof kontra l-Akkużatur il-Kbir, tenna l-Papa, hija t-talb, dak ta’ Ġesù fuqu u dak tiegħu personali; l-umiltà li jħoss li hu magħżul u jibqa’ qrib il-poplu t’Alla, mingħajr ma jinġibed lejn ħajja aristokratika li tħassarlu din id-dilka.

Nitolbu llum għall-isqfijiet tagħna, temm il-Papa Bergoglio, għalija, għal dawn li qegħdin quddiemi u għall-isqfijiet tad-dinja kollha.

Miġjub mit-Taljan g#all-Malti minn Joe Huber

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.