Żidiet Riċenti fil-Laikos …

Print Friendly, PDF & Email

a. Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2018.

b. Vidjo clip oħra (is-sitt waħda) dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate. Tema: Il-Kuraġġ u l-Ħeġġa ta’ Knisja li tohroġ.

c. COR ORANS. Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għall_istituti ta’ Ħajja Kkonsagrata dwar il-Ħajja Kontemplattiva Femminili.

d. Ecclesiae Sponsae Imago. Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Kkonsagrata dwar l-Ordni tal-Verġni.

e. Stedina mill-Papa Franġisku biex matul Ottubru jintalab ir-Rużarju kuljum għall-Knisja.

f. Ħaġa waħda mar-Rieda ta’ Alla. Ktejjeb minn San Alfons M. de Liguori.

g. Kunu qaddisin. Patri Philip cutajar OFMcap jikteb dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate.

h. Għajnuna biex titlob ir-Rużarju kuljum, flimkien ma’ ġabra estensiva ta’ talb ieħor.

i. Dawn u bosta aktar fil-Laikos – www.laikos.org

 

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: