Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar


Il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejju 2020: Illum niċċelebraw il-Jum Dinji tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. Nitolbu għall-persuni li jaħdmu f’dawn l-istituzzjonijiet ta’ fejda: jalla l-Mulej ibierek ħidmithom li biha jsir tant ġid.

Omelija

Il-faraġ hu qrib, verità u jiftaħ il-bieb tat-tama

Dad-djalogu ta’ Ġesù mad-dixxipli jsir madwar il-mejda, anzi waqt iċ-ċena (cfr Ġw 14,1-6).  Ġesù qalbu sewda u kulħadd qalbu sewda: Ġesù qal li kien se jiġi tradut minn wieħed minnhom (Ġw 13,21) u lkoll għandhom sensazzjoni li hemm xi ħaġa veru kerha fl-arja.  Ġesù jibda jfarraġ lil tiegħu: għax wieħed mill-aspetti tal-ħidma tal-Mulej hi li jfarraġ.  Il-Mulej ifarraġ lid-dixxipli tiegħu u hawn naraw il-mod li bih ifarraġ Ġesù.  Aħna għandna ħafna modi kif infarrġu, mill-aktaer awtentiċi, sal-aktar formali bħalma huma t-telegrammi ta’ kondoljanzi: “Imnikket għall-aħħar …..”, li ma jfarraġ lil ħadd, hu finta, hu faraġ tal-formalità.

Imma l-Mulej kif ifarraġ?  Importanti li nkunu nafu, biex meta aħna wkoll ikollna ngħaddu minn waqtiet ta’ niket, nitgħallmu nagħrfu liema hi l-formalità vera u liema hu l-veru faraġ tal-Mulej.

U f’dal-pass tal-Evanġelju naraw li l-Mulej ifarraġ dejjem bil-qrubija, bil-verità u bit-tama.  Huma t-tliet aspetti tal-faraġ tal-Mulej.  Fil-qrubija, qatt imbiegħed: jien hawn.  Dik il-kelma sabiha; “Jien hawn”.  “Jien hawn ħdejk”.  Ħafna drabi fis-skiet.  Imma nafu li Hu jinsab ħdejna.  Hu dejjem magħna.  Dik il-qrubija li hi l-istil ta’ Alla, fl-Inkarnazzjoni wkoll, li jkun qrib tagħna.  Il-Mulej ifarraġ bil-qrubija.  U ma jużax kliem vojt, anzi, jippreferi s-silenzju.  Il-qawwa tal-qrubija, tal-preżenza.  Ftit jitkellem, imma jinsab qrib.

Sinjal ieħor tal-qrubija ta’ Ġesù, tal-mod kif ifarraġ Ġesù hi l-verità: Ġesù hu l-verità. Ma jlissinx formalitajiet li jkunu gideb: “Le, oqogħod kwiet, kollox jgħaddi, m’hu se jiġri xejn, jgħaddi, l-affarijiet jgħaddu….”.  Le.  Jgħid il-verità.  Għax Hu stess f’dal-pass jgħid: “Jien il-verità” (Ġw 14,6).  U l-verità hi “Jien se nitlaq”, jiġifieri: “Jien se mmut (vv. 2-3).  Għandna l-mewt quddiem wiċċna.  Din hi l-verità.  U jgħidha bis-sempliċità u wkoll bil-maswetudni, bla ma jweġġa’: ninsabu quddiem il-mewt.  Ma jaħbix il-verità.

U dan hu t-tielet sinjal: Ġesù jfarraġ bit-tama.  Iva, hu mument ikrah.  Imma: “Tħallux qalbkom titħawwad. (…).  Emmnu fija” (v.1).  Ħaġa ngħidilkom, hekk jgħid Ġesù: “Fid-dar ta’Missieri hemm ħafna għamajjar…. sejjer inħejjijlkom post fejn toqgħodu” (v.2).  Hu l-ewwel wieħed li jmur jiftaħ il-bibien, il-bibien ta’ dak il-post li minnu għad ngħaddu lkoll, hekk nittama: “Nerġa’ niġi u neħodkom miegħi sabiex fejn inkun jien tkunu intom ukoll” (v.3).  Il-Mulej jerġa’ jiġi kull darba li xi ħadd minna jkun miexi biex iħalli din id-dinja.  “Niġi għalikom”: it tama.  Hu jiġi u jaqbadna minn idejna u jeħodna.  Ma jgħidilniex: “Le, m’intomx se tbatu… dan mhu xejn.  Le. Jgħid il-verità: “Jien qribkom, din hi l-verità: hu mument ikrah, ta’ periklu, tal-mewt.  Imma tħallux qalbkom titħawwad, ibqgħu fis-sliem, f’dak is-sliem li hu l-pedament ta’ kull faraġ, għax jien niġi naqbadkom minn idejkom u neħodkom fejn inkun jien”.

Mhux faċli nħallu lill-Mulej ifarraġna.  Bosta drabi, fil-mumenti koroh, aħna nagħdbu għall-Mulej u ma nħalluhx jiġi u jkellima hekk, b’dil-ħlewwa, b’dil-manswetudni b’dil-verità u b’dit-tama.

Nitolbu l-grazzja li nitgħallmu nħallu lill-Mulej ifarraġna.  Il-faraġ tal-Mulej hu verità, ma jingannax.  Mhux loppju.  Imma jqribna, verità, u jiftħilna l-bibien tat-tama.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.