Il-Ġimgħa, 22 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Il-biża’ huwa ħażen akbar mill-istess ħażen. O int ta’ fidi żgħira; għalxiex tibżà? La tibżax. Miexi fuq l-ilma, qalb ir-riħ u l-mewġ, imma tinsab ma’ Ġesù. Minn xhiex għandek tibża? Jekk tibża’, sejjaħlu bil-qawwa, ‘O Mulej, salvani!’ Inewwillek idu. Aħtafha sewwa u imxi ’l quddiem bil-ferħ.

San Franġisk de Sales

%d bloggers like this: