Jum ta’ talb għall-vokazzjonijiet 2021

Għajnuna għal Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet mfakkar kull sena fir-Raba’ Ħadd tal-Għid. Din is-sena jkun fil-25 ta’ April 2021.

Fir-Raba’ Ħadd tal-Għid il-qari tal-liturġija dejjem jistedinna nikkontemplaw il-figura ta’ Kristu bħala r-Ragħaj it-Tajjeb. Għal din ir-raġuni, f’dan il-jum fejn ikkontemplaw din ix-xbieha tant sabiħa, jagħmel ħafna sens li bħala Knisja niċċelebraw ukoll ‘Jum il-Vokazzjonijiet’, fejn fost loħrajn aħna mistednin naħsbu b’mod speċjali fil-vokazzjoni saċerdotali.

Riżorsi ta’ għajnuna. Agħżel mil-lista ta’ hawn taħt …

Adorazzjoni Ewkaristika …

Talbiet tal-Komunità …

Intenzjonijiet vokazzjonali għal waqt it-talb tar-Rużarju …

Noti għall-Katekisti għal waqt il-laqgħat mat-tfal …