Talb tal-miġemgħa nisranija

TALB TAL-MIĠEMGĦA NISRANIJAimħejji mill-Papas Martin R. Zammit

1. O Mulej, Missier Qaddis, Ibnek Ġesù fl-Evanġelju jgħallimna li jeħtieġ nibqgħu f’imħabbtu. Ħeġġeġ lill-Insara kollha sabiex, magħqudin, nibqgħu għal dejjem f’imħabbet Ibnek l-għażiż, u b’hekk nagħmlu ħafna frott. Nitolbu.

AKTAR