X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 14 ta’ Novembru  2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom  fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Missjunarji Maltin maqbuda f’pajjiżi mbiegħda għax ma jistgħux iħallsu għal perjodu ta’ kwarantina f’lukanda
 • Il-miraklu tat-tkattir tal-hobż għadu jseħħ kuljum
 • L-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija
 • L-omeliji tal-Isqof Awżiljari Monsinjur Joseph Galea-Curmi
 • Il-mewt tfakkarna fil-komunjoni ta’ bejnietna
 • Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb
 • MSSP – Ic-Centinarju tal-Approvazzjoni Djocesana
 • Konferenza dwar l-Etika fin-Negozju
 • It-Tereżjani u l-Fondazzjonijiet
 • L-iżvilupp tal-Mużika Sagra f’Malta wara l-Konċilju Vatikan II – Pawlu ta’ Malta u l-iżviluppi li introduċa
 • Dritt leħen nisrani fix-xandir (26)
 • Editorjal – ll-foqra dejjem maghna (Gw 12, 8)
 • Opinjoni – Knisja li tisma’
 • Il-paġna tal-Malti.
 • Il-paġna tal-familja
 • Djalogu bejn Ġesu u soru tal-Klarissi
 • Għaliex San Ġużepp kellu bżonn tar-rivelazzjoni
 • Pajjiż tal-Qaddisin – eżempji mill-bolli Maltin
 • X’qed tagħmel għalija l-Ewropa
 • Il-qaddisin bnedmin bħalna

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: