Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

Print Friendly, PDF & Email

Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa fil-Lvant, u ġejna nqimuh (Mt 2:2)

Il-Kummissjoni Ekumenika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta tissieħeb ma’ Christians Together in Malta (il-Kunsill Ekumeniku Malti) biex toffri dawn ir-riżorsi spiritwali biex jintużaw waqt il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara ta’ din is-sena.

Ara aktar dettalji minn hawn …

The Ecumenical Commission of the Archdiocese of Malta, in collaboration with Christians Together in Malta (Malta Ecumenical Council) is pleased to offer this set of spiritual resources which can be used during this year’s Week of Prayer
for Christian Unity.

More details …

%d bloggers like this: