Il-fehma tal-Papa għal Settembru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Matul Settembru 2023 il-Papa qed jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għal dawk imwarrba fil-ġenb tas-soċjetà, f’kundizzjonijiet diżumani, biex l-istituzzjonijiet jagħtu kashom u qatt ma jqisuhom ta’ anqas importanza minn oħrajn.

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d bloggers like this: