Il-fehma tal-Papa għal Novembru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Matul Novembru 2023, il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għall-Papa biex fil-qadi tal-missjoni tiegħu jibqa’ viċin tal-merħla fdata f’idejh, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb …

Current Issues in Prayer …

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa …

Poster bil-Malti …

Poster in English …

%d