Tifkira sabiħa tal-Mużajċi l-ġodda

Madonna Ta’ Pinu, Lulju-Settembru 2017, Nru 182

Il-ħarġa ta’ Lulju-Settembru 2017 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu tittratta kważi kollha kemm hi l-ġrajja storika tal-Inawgurazzjoni u t-Tberik tal-Mużajċi l-ġodda fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, xogħol mill-aqwa taċ-Ċentru Aletti ta’ Ruma, taħt it-tmexxija tal-Ġiżwita Sloven Patri Marko Ivan Rupnik. Continue reading “Tifkira sabiħa tal-Mużajċi l-ġodda”

Rispett lejn il-Ħajja fil-forom kollha tagħha

SOMMARJU TAL-POSTITION PAPER TAL-KUMMISSJONI INTERDJOĊESANA AMBJENT

Is-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017: Fl-okkażjoni tax-Xahar tal-Ħolqien, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tixtieq taqsam xi ħsibijiet, imnebbħa mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’, dwar il-valur tal-ħajja u l-ħtieġa li nirrispettawha fil-forom kollha tagħha. Dan fi żmien meta ħafna qed jiġu influwenzati minn ideat żbaljati li qed jiddominaw il-midja, u jispiċċaw jaċċettaw diskorsi u ideoloġiji li spiss jgħawġu l-verità.
Continue reading “Rispett lejn il-Ħajja fil-forom kollha tagħha”

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Is-Sibt 30 ta’ Settembru 2017. Fil-Quddies tal-lejla u ta’ għada, fil-knejjes ta’ Għawdex, sa tinqara Ittra mibgħuta mill-Isqof Mons. Mario Grech lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru, bit-tema: “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”. Continue reading “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”

L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 9, 43b-45

Faċli tissaħħar mil-Kelma ta’ Alla, b’mod speċjali meta tapplikaha għal ħaddieħor. Faċli tistgħaġeb quddiem l-intervent ta’ Alla meta jikser in-normalità li mdorrijin biha. Il-bniedem jiġri l-ħin kollu wara dak li hu spettakolari, dak li jimmerita ċ-ċapċip u l-għajjat tas-sensazzjonali. Meta kien imġarrab fid-deżert Ġesù wkoll ġie ppruvat meta l-Ħażin qallu bie xjinxteħet minn fuq i-tempju għal isfel. Fil-btieħi tat-tempju kienu jinġabru l-folol jarawh nieżel u ma jaqax u jemmnu.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017”

Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”.

L-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017: Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”, immexxi minn Patri Martin Cilia mssp, bl-għajnuna ta’ xi katekisti fiċ-Ċentru Parrokkjali tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex. Continue reading “Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”.”

Who was Professor Jérôme Lejeune?

A great scientist of the 20th century, a pioneer of modern genetics, notably by the discovery of trisomy 21, French Professor Jérôme Lejeune (1926-1994) devoted his whole life to the service of handicapped children. He cared for more than 9,000 patients and their parents from all over the world in his medical practice in Paris. Continue reading “Who was Professor Jérôme Lejeune?”