Beata Maria Gabriella

1914 – 1939

Imwielda f’Dorgali, ġewwa Sardegna, fl-1914, Maria Sagheddu kienet turi wisq tajjeb it-tip qawwi ta’ razza ta’ ragħajja Ii minnha kienet ġejja, sew f’dawk li huma kwalitajiet pożżittivi bħalma huma I-fedeltà, sens qawwi ta’ dmir, karattru sod, safà li ma ċċedi quddiem xejn, kif ukoll f’dawk negattivi bħal ras iebsa, l-awtonomija u ċertu ħjiel ta’ vjolenza. L-aktar ħaġa li kienet tispikka fit-tfulija u ż-żogħżija tagħha kien il-karattru iebes tagħha, tipiku ta’ niesha.

aktar